Contabilitatea Capitalurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5596
Mărime: 36.85KB (arhivat)
Publicat de: Albert Busuioc
Puncte necesare: 0

Extras din curs

LUCRARE PRACTICĂ NR. 1

CONTABILITATEA CONSTITUIRII CAPITALULUI

LA O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU

ÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

La data de 1.11.20N se declanşează procedura de constituire a S.C. ALFA srl.

1. Consultând actul constitutiv se constată următoarele:

- capitalul social se stabileşte la suma de 10.000 lei, corespunzător unui număr de 1000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare; capitalul subscris va fi vărsat după cum urmează:

• asociatul Ionescu Ion 200 de părţi sociale materializate într-un multifuncţional HP Laserjet 3055 MFP;

• asociatul Vasilescu Vasile 400 de părţi sociale a căror valoare va fi depusă în contul bancar al entităţii nou înfiinţate;

• asociatul Marinescu Marin 400 de părţi sociale a căror valoare va fi depusă în contul bancar al entităţii nou înfiinţate.

- s-a convenit ca vărsarea să se realizeze până la data de 10.11.20N pentru a se putea depune documentaţia în vederea înmatriculării la Registrul Comerţului; în caz contrar se va plăti o dobândă penalizatoare de 1% pe zi din valoarea aportului nedepus în termen.

2. La data de 2.11.20N asociaţii entităţii depun în casierie pe baza dispoziţiei de încasare suma de 1.500 lei cu scopul achitării tuturor cheltuielilor generate de constituire, reprezentând verificarea disponibilităţii şi rezervarea denumirii, onorariile datorate avocaţilor, taxe la Registrul Comerţului şi de publicare în Monitorul Oficial.

3. La data de 3.11.20N se achită c/v cheltuielilor privind constituirea S.C. ALFA srl astfel: avocaţilor 500 lei pentru redactarea actului constitutiv conform facturii şi chitanţei; Registrului Comerţului 50 lei la rezervarea denumirii conform facturii-chitanţă şi în baza cererii de verificare a disponibilităţii şi/sau rezervării.

4. Asociatul Ionescu Ion a depus aportul în natură la capitalul social constând într-un multifuncţional HP Laserjet 3055 MFP, evaluat de către comisia de evaluare la valoarea de 2.000 lei conform procesului verbal de predare-preluare.

5. În urma depunerii aportului de către asociatul Ionescu Ion, capitalul se realizează pentru aportul efectiv depus conform notei contabile.

6. Asociatul Vasilescu Vasile depune conform foii de vărsământ în contul de la bancă aportul la capitalul social în sumă de 4.000 lei.

7. În urma depunerii aportului de către asociatul Vasilescu Vasile, capitalul se realizează pentru aportul efectiv depus conform notei contabile.

8. La data de 11.11.20N se constată nedepunerea aportului promis de către asociatul Marinescu Marin şi se obţine de la Registrul Comerţului termenul de soluţionare la data de 15.11.20N. La această dată judecătorul investit cu soluţionarea cererii delegat la Registrul Comerţului constată din nou nedepunerea şi stabileşte un nou termen de judecare a cererii. La data de 16.11.20N asociatul în cauză depune conform foii de vărsământ în contul de la bancă aportul la capitalul social în sumă de 4.000 lei.

9. În urma depunerii aportului de către asociatul Marinescu Marin, capitalul se realizează pentru aportul efectiv depus conform notei contabile.

SE CERE:

a. identificarea elementelor de noutate în aplicaţie;

b. identificarea situaţiei/situaţiilor în care se poate/pot găsi asociatul ……………. / asociaţii…………….. şi soluţionarea acesteia/acestora;

c. înregistrarea operaţiunilor în evidenţa cronologică, întocmind Registrul-Jurnal şi în evidenţa sistematică.

BIBLIOGRAFIE

1. F. Ineovan, D. Cotleţ, D. Mateş, C. Haţegan, A. Iosif. N. Bobiţan, C. Negruţ, Contabilitate financiară, Editura Mirton, Timişoara, 2003

2. M. Ristea (coordonator), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, Bucureşti, 2004

3. L. Feleagă (Malciu), N. Feleagă, Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională, volumele I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2005

4. I.P.Pântea, Gh. Bodea, Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene, ediţia a III a, Editura Intelcredo, Deva, 2008

5. L. Possler, Gh. Lambru, B. Lambru, Contabilitatea întreprinderii, Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, 2006

6. x x x Reglementări contabile conforme cu directivele europene, Editura Irecson, Bucureşti, 2006

7. F. Ineovan, Contabilitatea financiară conformă cu directivele europene vol. I, Editura Mirton, Timişoara, 2006

8. C. Imbrescu, M. Moraru, Contabilitatea financiară conformă cu directivele europene vol. II, Editura Mirton, 2006

9. x x x Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991 actualizată şi republicată în MO nr. 454 din 18.06.2008

10. x x x Ordinul nr. 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene modificat şi completat prin Ordinul 2001/2006 şi Ordinul 2374/2007 republicat în MO 25 bis/14 ianuarie 2008

11. x x x Ordinul 3512 privind documentele financiar-contabile publicat în Monitorul Oficial nr. 870 din 23 decembrie 2008 şi anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul 3512 privind documentele financiar-contabile publicate în Monitorul Oficial nr. 870 bis din 23 decembrie 2008

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Conta curs 1.doc
  • Conta curs 3.doc
  • Conta curs 4.doc

Alții au mai descărcat și

Sarcini

Unitatea de învaţare nr. 1 Sarcina de lucru 1.1 1. Care sunt principalele etape de evoluţie a ştiinţei economice? 2. Ce a adus în plus fiecare...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Teoria economică

Introducere in obiectul de studio a TE a) Economia si stiinta economica b) Evolutia obiectului de studio al TE c) Categoria si legile eonomiei....

Doctrine Economice - Suport de Curs

1. Paradigma keynesiană Principalele lucrări pe care le avem în vedere atunci când desprindem ideile mari ce configurează matricea keynesiană...

Economie

1. Nevoile şi resursele economice – definire, caracterizare, clasificare Nevoile Caracteristicile nevoilor: nelimitate ca număr; limitate în...

Evaluarea Întreprinderilor

1.1. Introducere A evalua înseamnă a aprecia, a stabili o valoare, a calcula, a socoti, a preţui, a determina nivelul unui preţ de la care să...

Mutații în Cadrul Produselor și Serviciilor Bancare

Cap. I Reflecţii cu privire la mutaţiile în cadrul produselor şi serviciilor bancare Progresele înregistrate de sistemul bancar românesc de-a...

Fuziuni

Societatea A absoarbe societatea B in conditiile in care cele doua societati participante la aceasta operatiune sunt independete din punct de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?