Finanțe publice 2 - sinteză

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7348
Mărime: 242.25KB (arhivat)
Publicat de: Ducu Pantea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF.UNIV.DR. RISTEA LUMINIŢA
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANŢA SPECIALIZAREA FINANŢE-BĂNCI

Extras din curs

I. IMPOZITE DIRECTE

Impozitele directe au urmãtoarele caracteristici:

- sunt suportate direct de persoana care le plãteºte;

- sunt stabilite pe venituri, câºtiguri, avere sau alte bunuri ale persoanelor fizice ºi juridice;

- sunt nominale, cunoscându-se în sarcina cui sunt stabilite;

- sunt calculate în raport cu capacitatea contributivã a plãtitorului, adicã în funcþie de mãrimea venitului, averii, sursa de provenienþã, situaþia socialã, sarcini familiale;

- permit stabilirea unui minim neimpozabil;

- pot avea o funcþie antiinflaþionistã deoarece pe mãsura creºterii veniturilor, creºte volumul impozitelor directe reducând veniturile plãtitorilor ºi determinând reducerea preþurilor;

- au o anumitã rigiditate deoarece nu pot fi majorate rapid necesitând modificarea legislaþiei fiscale.

Impozitele directe pot fi:

- reale

- personale

Impozitele pe venit

Impozitele pe veniturile persoanelor fizicele.

Impunerea separatã

Impunerea globalã.

Impozitele pe veniturile persoanelor juridice

Impozitele pe avere

Impozite asupra averii propriu-zise

Impozitele pe circulaþia averii.

Impozitele pe creºterea averii.

Impozitul pe profit

Plãtitorii impozitului pe profit

În categoria plãtitorilor impozitului pe profit, denumiþi în continuare contribuabili, se încadreazã o serie de persoane juridice ºi fizice printre care menþionãm:

- persoanele juridice, romane pentru profitul obþinut din România, cât ºi din strãinãtate;

- persoanele juridice ºi fizice, pentru veniturile dintr-o asociere

- instituþiile publice, pentru veniturile extrabugetare din activitãþi economice

- persoanele juridice strãine care desfãºoarã activitãþi printr-un sediu permanent în România,

- persoanele juridice ºi fizice straine care desfãºoarã activitãþi în România ca partener într-o asociere

Prin sediu permanent se înþelege locul prin intermediul cãruia orice activitate a unei persoane juridice sau fizice strãine este total sau parþial condusã direct sau prin intermediul unui agent dependent. În sediu permanent se include: un birou de conducere sau de desfãºurare a activitãþii, o agenþie, o fabricã, un magazin, un loc de extracþie a petrolului sau gazelor sau alt loc de extragere a resurselor naturale, un ºantier de construcþii sau orice activitate de supraveghere ori consultanþã pentru realizarea unui proiect dacã au o duratã mai mare de 12 luni. Un sediu permanent nu include folosirea de spaþii pentru depozitare sau distribuire de mãrfuri ori menþinerea unor stocuri pentru desfãºurarea activitãþilor.

Profitul impozabil se calculeazã ca diferenþã între veniturile obþinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate ºi lucrãrilor executate, din vânzarea bunurilor imobile, inclusiv din câºtiguri din orice sursã, ºi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile ºi se adaugã cheltuielile nedeductibile. În scopul determinãrii profitului impozabil se iau în calcul toate câºtigurile din orice sursã, inclusiv cele realizate din investiþiile financiare. Formula de determinare a profitului impozabil este urmãtoarea :

Profit impozabil = +Venituri totale

– Cheltuieli totale

+ Cheltuieli nedeductibile

– Venituri neimpozabile

– Pierdere fiscalã nerecuperata pe ultimii 5 ani

Impozitul pe profit se calculeazã prin aplicarea cotelor de impozit legal stabilite asupra profituluiimpozabil. Calculul se face lunar, cumulat, de la începutul anului calendaristic. Dacã se realizeazã o pierdere anualã, stabilitã prin declaraþia de impozit pe profit (pierdere fiscala), aceasta se recupereazã din profiturile impozabile obþinute în urmãtorii 5 ani.

Contribuabilii care pe o perioadã de 3 ani consecutivi au realizat numai pierderi intrã automat în obiectivul de control al organului fiscal pentru constatarea cauzelor care au dus la nerealizare de profit.

Plata impozitului pe profit se efectueazã trimestrial, pânã la data de 25 a primei luni a trimestrului urmãtor. Plata impozitului pe profit se face în lei.

Preview document

Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 1
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 2
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 3
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 4
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 5
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 6
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 7
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 8
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 9
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 10
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 11
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 12
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 13
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 14
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 15
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 16
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 17
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 18
Finanțe publice 2 - sinteză - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Finante Publice 2 - Sinteza.pdf

Alții au mai descărcat și

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Curs tehnici promoționale

Tema 1. Rolul şi conţinutul comunicaţiilor de marketing ale întreprinderii 1. Obiectivele şi conţinutul comunicaţiilor de marketing 2. Factorii -...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Economia construcției

1. Noţiunea şi clasificarea izvoarelor legislaţiei cadastrale. Izvor de drept al legislaţiei cadastrale este forma în care se materializează şi se...

Finanțe Publice

Tema 1 - Finante publice si fiscalitatea. Notiuni generale. Mecanismul financiar. Politica financiara 1.1. Conceptul de finante Aparute pe o...

Finanțele Publice

CAPITOLUL 1 FINANŢELE PUBLICE. GENEZĂ, EVOLUŢIE ŞI CONŢINUT 1.1. FENOMENUL FINANCIAR. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE Fenomenul financiar este un fenomen...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea cercetării în România

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES,...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Spitalul Clinic de Urgentă Sfânta Treime Iași

CAP. 1. ORGANIZARE SI FUNCTIONALITATE ÎNTR-O INSTITUTIE PUBLICA 1.1. SCURT ISTORIC Spitalul Clinic de Urgenta Sfanta Treime are sediul in...

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia...

Standarde internaționale de contabilitate privind contabilitatea financiară

ARGUMENT Am ales sa realizez acest proiect deoarece aplicarea standardelor internationale de contabilitate prin recurgerea la rationamentul...

Accizele

În cadrul economic, instituţional şi juridic în vederea realizării funcţionalităţii pieţei concurenţiale care să joace rolul hotărâtor în reglarea...

Structura sistemului financiar în România

1. Institutii specializate in activitatea financiara in Romania:organizare,competente si functionalitate (Ministerul Finantelor Publice, Banca...

Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași

Cap.I.Aspecte legale de constituire si functionare a institutiei Directia generală a finantelor publice este unitate teritorială a Ministerului...

Ai nevoie de altceva?