Finanțele Publice

Curs
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 37902
Mărime: 144.21KB (arhivat)
Publicat de: Denisa R.
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. Finanţele publice. Geneză, evoluţie şi conţinut 5
 2. 1.1. Fenomenul financiar. Geneză şi evoluţie 5
 3. 1.2. Conţinutul economic al noţiunii de finanţe publice 8
 4. 1.3. Delimitarea sferei finanţelor 11
 5. 1.3.1. Sfera relaţiilor financiare 12
 6. 1.3.2. Sfera activităţii financiare 15
 7. 1.4. Evoluţia finanţelor publice 16
 8. Capitolul 2. Funcţiile şi rolul finanţelor 19
 9. 2.1. Raportul dintre esenţa, funcţiile şi rolul finanţelor 19
 10. 2.2. Funcţia de repartiţie a finanţelor 19
 11. 2.3. Funcţia de control a finanţelor 23
 12. 2.4. Rolul finanţelor 26
 13. Capitolul 3. Structura finanţelor şi sistemul financiar 27
 14. 3.1. Finanţele în sens larg 28
 15. 3.2. Sistemul financiar 31
 16. 3.2.1. Elementele sistemului financiar 32
 17. 3.2.2. Interacţiunea elementelor sistemului financiar 36
 18. 3.2.3. Delimitarea sferei subsistemelor. Unitatea sistemului financiar 40
 19. Capitolul 4. Mecanismul financiar 40
 20. Capitolul 5. Politica financiara 48
 21. 5.1. Concept şi trăsături 48
 22. 5.2. Domeniile politicii financiare şi strategiile aferente ei 50
 23. 5.3. Deciziile financiare 52
 24. 5.4. Rata marginală a impozitelor şi gradul de fiscalitate 54
 25. 5.5. Presiunea fiscală 55
 26. Capitolul 6. Bugetul de stat 60
 27. 6.1. Conceptul de buget şi conţinutul său economic 60
 28. 6.2. Principiile bugetare 60
 29. 6.3. Procesul bugetar 64
 30. Capitolul 7. Sistemul cheltuielilor publice 75
 31. 7.1. Caracterizarea sistemului cheltuielilor publice 75
 32. 7.2. Conţinutul cheltuielilor publice 76
 33. 7.3. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice 78
 34. Capitolul 8. Resursele financiare publice 80
 35. 8.1. Consideraţii generale 80
 36. 8.2. Clasificarea veniturilor bugetare 82
 37. 8.3. Impozitele 83
 38. 8.3.1. Conţinutul şi rolul impozitelor 85
 39. 8.3.2. Elementele impozitului 86
 40. 8.4. Principiile impunerii 88
 41. 8.5. Tehnica impunerii 92
 42. 8.6. Clasificarea impozitelor 95
 43. 8.7. Repercusiunea şi evaziunea fiscală (forme de eludare a impozitului) 97
 44. 8.8. Impozitele directe 100
 45. 8.8.1. Concept şi clasificare 100
 46. 8.8.2. Impozitele pe venituri 102
 47. 8.8.3. Impozitele pe avere 105
 48. 8.8.4. Dubla impunere fiscală internaţională şi măsuri pentru evitarea ei 108
 49. 8.9. Impozitele indirecte 111
 50. 8.9.1. Conceptul şi formele impozitelor indirecte 111
 51. 8.9.2. Impozite indirecte generale 112
 52. 8.9.3. Taxele de consumaţie (accizele) 114
 53. 8.9.4. Monopolurile fiscale 115
 54. 8.9.5. Taxele vamale 115
 55. 8.9.6. Taxele 120
 56. Capitolul 9. Veniturile extraordinare 122
 57. 9.1. Împrumuturile publice. Concept şi clasificare 122
 58. 9.2. Tehnica împrumutului public 124
 59. 9.3. Împrumuturile tezaurului public 130
 60. Capitolul 10. Finanţele locale 135
 61. Capitolul 11. Echilibrul financiar 138
 62. Bibliografie 141

Extras din curs

CAPITOLUL 1

FINANŢELE PUBLICE. GENEZĂ, EVOLUŢIE ŞI CONŢINUT

1.1. FENOMENUL FINANCIAR. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE

Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, şi anume odată cu apariţia şi dezvoltarea economiei de schimb. Este perioada când statul sclavagist începe a utiliza şi resursele băneşti pentru acoperirea nevoilor publice.

Din acest moment se poate vorbi de apariţia primelor elemente de finanţe (obligaţii în bani către stat).

Economia naţională asociată organizării gentilice nu a dat naştere fenomenului financiar pentru că nu erau îndeplinite condiţiile necesare şi anume: 1) apariţia statului ca formă de organizare socială ca entitate publică suverană şi 2) un anumit nivel de dezvoltare a relaţiilor marfă-bani.

În orânduirea feudală aceste obligaţii au coexistat deşi relaţiile marfa-bani s-au dezvoltat în timp mai ales în ultima perioadă, perioada de sfârşit a evului mediu.

Epoca medievală este presărată cu evoluţii deosebite şi semnificative în ceea ce priveşte relaţia cetăţeanului ca şi contribuabil cu statul. Treburile statului precum întreţinerea armatei, a administraţiei, a curţii domneşti fie ea regală sau curte domnească cum se numea în ţările române, paza graniţelor sau realizarea unor lucrări cum sunt drumurile, fortificaţiile, cetăţile etc. erau realizate mai ales prin contribuţii în natură şi în muncă, dar şi prin contribuţii băneşti care au coexistat în timp.

Aceasta este perioada când în ţările române dar şi în general pe plan european, vistieria statului se confunda cu cămara domnească, iar dreptul statului ca persoană suverană de a pretinde impozite şi alte contribuţii cetăţenilor săi era concesionat, de regulă, unor persoane care aveau legături de rudenie cu familia domnească.

Pârcălabii, vistiernicii sau ispravnicii se impuneau prin forţă şi în mod arbitrar în faţa celor impuşi. Este perioada când în ţările române sferturile din impozite se plăteau şi de mai mult de patru ori pe an din toate produsele câmpului, din animale, apoi obligaţii în bani, în muncă etc. (găletăritul, vinăritul, văcăritul, birul, patenta). În această perioadă funcţiona în principiul repartiţiei sarcinii fiscale din treaptă în treaptă ierarhică de la domn spre obştile săteşti formate din familii contribuabile, unde se aplica un alt principiu, şi anume acela al solidarităţii obşteşti, care presupune că dacă o familie nu-şi putea plăti obligaţiile, celelalte familii din obştea sătească, vor plăti pentru aceasta.

Această perioadă în ansamblu său, cel puţin în cele două ţări române, Moldova şi Ţara Românească, este marcată de dezordine fiscală şi arbitrariul promovat de către cei ce aveau dreptul de a strânge impozitele şi contribuţiile.

Profesorul I. N. Stan, spunea în Enciclopedia României vol. IV, că ţăranul român era cuprins de o “spaimă atavică” în faţa fiscului.

Dacă sistemele fiscale din cele două ţări române caracterizate prin dezordine şi arbitrariu, sunt de sorginte bizantino-otomană şi chiar ţaristă cu privire la Moldova, atunci sistemul fiscal practicat în Transilvania si mai târziu în Bucovina de Nord, este de origine austro-ungară.

Deşi mai organizat şi performant acest sistem fiscal era mai apăsător. Obligaţiile se plăteau mai mult în bani şi muncă, concretizată de multe ori în diferite prestaţii către imperiu.

În Moldova şi Ţara Românească această stare de fapt a durat până la Regulamentele Organice cu transformările timpului şi apoi până la marea unificare fiscală ca parte a unificării politice şi administrative de după Marea Unire de la 1918.

Dacă în ţările vest-europene în această perioadă economia de schimb cunoştea o dezvoltare deosebită, în ţările române economia era predominant de tip feudal si se poate spune că trecerea la capitalism s-a realizat numai după Marea Unire un moment tot atât de important din punct de vedere economic pe cât a fost de important din punct de vedere politic şi administrativ.

În orânduirea capitalistă, când producţia de mărfuri devine predominantă, relaţiile băneşti capătă o largă dezvoltare, aşa încât cheltuielile publice vor fi acoperite aproape exclusiv pe seama resurselor băneşti.

“În capitalism, două funcţii fundamentale caracterizează activitatea statului: funcţia internă (principală), de menţinere a ordinii interne şi de asigurare a funcţionării instituţiilor specifice noii orânduiri şi funcţia externă, de apărare a ţării, a independenţei şi suveranităţii naţionale sau de extindere a teritoriului prin acţiuni militare agresive, anexioniste după caz. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea are loc intensificarea rolului intervenţionist al statului.”

Preview document

Finanțele Publice - Pagina 1
Finanțele Publice - Pagina 2
Finanțele Publice - Pagina 3
Finanțele Publice - Pagina 4
Finanțele Publice - Pagina 5
Finanțele Publice - Pagina 6
Finanțele Publice - Pagina 7
Finanțele Publice - Pagina 8
Finanțele Publice - Pagina 9
Finanțele Publice - Pagina 10
Finanțele Publice - Pagina 11
Finanțele Publice - Pagina 12
Finanțele Publice - Pagina 13
Finanțele Publice - Pagina 14
Finanțele Publice - Pagina 15
Finanțele Publice - Pagina 16
Finanțele Publice - Pagina 17
Finanțele Publice - Pagina 18
Finanțele Publice - Pagina 19
Finanțele Publice - Pagina 20
Finanțele Publice - Pagina 21
Finanțele Publice - Pagina 22
Finanțele Publice - Pagina 23
Finanțele Publice - Pagina 24
Finanțele Publice - Pagina 25
Finanțele Publice - Pagina 26
Finanțele Publice - Pagina 27
Finanțele Publice - Pagina 28
Finanțele Publice - Pagina 29
Finanțele Publice - Pagina 30
Finanțele Publice - Pagina 31
Finanțele Publice - Pagina 32
Finanțele Publice - Pagina 33
Finanțele Publice - Pagina 34
Finanțele Publice - Pagina 35
Finanțele Publice - Pagina 36
Finanțele Publice - Pagina 37
Finanțele Publice - Pagina 38
Finanțele Publice - Pagina 39
Finanțele Publice - Pagina 40
Finanțele Publice - Pagina 41
Finanțele Publice - Pagina 42
Finanțele Publice - Pagina 43
Finanțele Publice - Pagina 44
Finanțele Publice - Pagina 45
Finanțele Publice - Pagina 46
Finanțele Publice - Pagina 47
Finanțele Publice - Pagina 48
Finanțele Publice - Pagina 49
Finanțele Publice - Pagina 50
Finanțele Publice - Pagina 51
Finanțele Publice - Pagina 52
Finanțele Publice - Pagina 53
Finanțele Publice - Pagina 54
Finanțele Publice - Pagina 55
Finanțele Publice - Pagina 56
Finanțele Publice - Pagina 57
Finanțele Publice - Pagina 58
Finanțele Publice - Pagina 59
Finanțele Publice - Pagina 60
Finanțele Publice - Pagina 61
Finanțele Publice - Pagina 62
Finanțele Publice - Pagina 63
Finanțele Publice - Pagina 64
Finanțele Publice - Pagina 65
Finanțele Publice - Pagina 66
Finanțele Publice - Pagina 67
Finanțele Publice - Pagina 68
Finanțele Publice - Pagina 69
Finanțele Publice - Pagina 70
Finanțele Publice - Pagina 71
Finanțele Publice - Pagina 72
Finanțele Publice - Pagina 73
Finanțele Publice - Pagina 74
Finanțele Publice - Pagina 75
Finanțele Publice - Pagina 76
Finanțele Publice - Pagina 77
Finanțele Publice - Pagina 78
Finanțele Publice - Pagina 79
Finanțele Publice - Pagina 80
Finanțele Publice - Pagina 81
Finanțele Publice - Pagina 82
Finanțele Publice - Pagina 83
Finanțele Publice - Pagina 84
Finanțele Publice - Pagina 85
Finanțele Publice - Pagina 86
Finanțele Publice - Pagina 87
Finanțele Publice - Pagina 88
Finanțele Publice - Pagina 89
Finanțele Publice - Pagina 90
Finanțele Publice - Pagina 91
Finanțele Publice - Pagina 92
Finanțele Publice - Pagina 93
Finanțele Publice - Pagina 94
Finanțele Publice - Pagina 95
Finanțele Publice - Pagina 96
Finanțele Publice - Pagina 97
Finanțele Publice - Pagina 98
Finanțele Publice - Pagina 99
Finanțele Publice - Pagina 100
Finanțele Publice - Pagina 101
Finanțele Publice - Pagina 102
Finanțele Publice - Pagina 103
Finanțele Publice - Pagina 104
Finanțele Publice - Pagina 105
Finanțele Publice - Pagina 106
Finanțele Publice - Pagina 107
Finanțele Publice - Pagina 108
Finanțele Publice - Pagina 109
Finanțele Publice - Pagina 110
Finanțele Publice - Pagina 111
Finanțele Publice - Pagina 112
Finanțele Publice - Pagina 113
Finanțele Publice - Pagina 114
Finanțele Publice - Pagina 115
Finanțele Publice - Pagina 116
Finanțele Publice - Pagina 117
Finanțele Publice - Pagina 118
Finanțele Publice - Pagina 119
Finanțele Publice - Pagina 120
Finanțele Publice - Pagina 121
Finanțele Publice - Pagina 122
Finanțele Publice - Pagina 123
Finanțele Publice - Pagina 124
Finanțele Publice - Pagina 125
Finanțele Publice - Pagina 126
Finanțele Publice - Pagina 127
Finanțele Publice - Pagina 128
Finanțele Publice - Pagina 129
Finanțele Publice - Pagina 130
Finanțele Publice - Pagina 131
Finanțele Publice - Pagina 132
Finanțele Publice - Pagina 133
Finanțele Publice - Pagina 134
Finanțele Publice - Pagina 135
Finanțele Publice - Pagina 136
Finanțele Publice - Pagina 137
Finanțele Publice - Pagina 138
Finanțele Publice - Pagina 139
Finanțele Publice - Pagina 140
Finanțele Publice - Pagina 141
Finanțele Publice - Pagina 142
Finanțele Publice - Pagina 143
Finanțele Publice - Pagina 144

Conținut arhivă zip

 • Finantele Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Rolul Impozitelor în Economia de Piață

Capitolul I: Caracterizarea generala a impozitelor! Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea...

Curs de Fiscalitate

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor 1. Aparitia si evolutia impozitelor 2. Continutul social – economic al impozitelor 3....

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Venituri Publice

Veniturile publice includ resursele financiare ale administratiei de stat, ale asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice cu...

Reglementarea de Stat a Prețurilor și Tarifelor

Sistemul de preţuri ce a existat pînă în 1991 s-a caracterizat prin următoarele neajunsuri: 1. îndepărtarea preţurilor de nivelul real al...

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?