Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 14801
Mărime: 833.52KB (arhivat)
Publicat de: Talos L.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Mirela Oana Pintea
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 4
 2. INTRODUCERE 7
 3. CAPITOLUL 1: CAPITALURILE PROPRII ALE ENTITĂȚII 9
 4. 1.1 CONCEPTUL ȘI STRUCTURA CAPITALURILOR PROPRII 9
 5. 1.2 SURSELE DE FINANȚARE PROPRII 15
 6. 1.1 MODIFICAREA CAPITALULUI PROPRIU 21
 7. CAPITOLUL 2: ANALIZA EFICIENȚEI CAPITALURILOR PROPRII 25
 8. 2.1 RENTABILITATEA FINANCIARĂ A CAPITALURILOR PROPRII 25
 9. 2.2 RENTABILITATEA ECONOMICĂ 28
 10. 2.3 RISCUL FINANCIAR 33
 11. 2.4 COSTUL CAPITALULUI PROPRIU 35
 12. CAPITOLUL 3: STUDIU COMPARATIV PRIVIND STRUCTURA FINANCIARĂ ȘI POLITICĂ DE ÎNDATORARE A COMPANIILOR ELECTRICA SA ȘI TRANSELECTRICA SA 40
 13. 3.1 PREZENTAREA COMPANIILOR 40
 14. 3.1.1 TRANSELECTRICA 40
 15. 3.2 STRUCTURA FINANCIARĂ A COMPANIILOR 46
 16. 3.2.1 STRUCTURA DATORIILOR CURENTE 50
 17. 3.2.2 STRUCTURA DATORIILOR PE TERMEN LUNG 53
 18. 3.3 RENTABILITATEA FINANCIARĂ 56
 19. 3.4 RENTABILITATEA ECONOMICĂ 57
 20. 3.5 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 58
 21. CONCLUZII 60
 22. BIBLIOGRAFIE: 62

Extras din licență

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

Am ales această temă, deoarece structura capitalurilor proprii și utilizarea eficienței lor a unei întreprinderi sunt două aspecte foarte importante și necesare în ceea ce priveste valoarea unei întreprinderi și nu numai. De asemenea aceste noțiuni au fost analizate de-a lungul timpului de o serie de specialiști care au evidențiat rolul acestora în maximizarea valorii întreprinderii.

Astfel, pentru a realiza obiectivul primordial al fiecărui întreprinzator, maximizarea capitalului care a devenit sinonim cu maximizarea profitului său, altfel spus, cu maximizarea bogăției acționarilor, este nevoie sa se determine o structură financiară a capitalurilor proprii care să ofere o rată de actualizare a costului de capital cea mai scăzută în vederea obținerii valorii maxime a unei întreprinderi. Mai mult decât atât, un aspect important care trebuie luat în considerare este rentabilitatea financiară și economică a capitalurilor, respectiv costul capitalurilor proprii.

Am ales această tema pentru a putea înțelege mai bine structura capitalurilor proprii a unei firme și cum se constituie capitalul. De asemenea, un motiv personal pentru care, această temă mi-a atras atenția încă de la început este faptul că, ca un posibil manager financiar, este necesar cunoașterea tuturor aspectelor privind structura financiară a capitalurilor proprii, rentabilitatea financiară și economică a capitalurilor proprii și costul capitalurilor într-o întreprindere. Aceste subiecte au fost dintotdeauna considerate drept un studiu interesant datorită incitărilor problematice pe care acestea le oferă cercetării științifice.

În această lucrare a fost aplicată o abordare metodologică complexă, care a permis efectuarea unui studiu al elementelor specifice capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor asupra structurii financiare a companiei.

În vederea realizării studiului de caz prima etapă a constituit-o stabilirea studiului și anume capitalurile proprii care vor fi supuse unei evaluări, în vederea observării modificării de către acesta pe perioada analizată. Cea de-a doua etapă a presupus colectarea informațiilor necesare pentru realizarea studiului propus.

Următoarea etapă a constat în centralizarea datelor și informațiilor prelucrate cu ajutorul programelor de specialitate, în care se determină rentabilitatea financiară, rentabilitatea economică, precum si legătura dintre acestea. Pe lângă aceste rate am determinat și riscul financiar și costul capitalului propriu pentru o analiză mai detaliată.

În ceea ce privește elaborarea lucrării și sursele bibliografice, s-a folosit bibliografie și atricole de specialitate din domeniul finanțelor. De asemenea s-au folosit și surse și siteuri on-line de specialitate.

Pe parcursul întocmirii acestei lucrări am înteles că nu este atât de ușoară întocmirea unui proiect, acesta cerând în primul rand timp si răbdare, și depinde în mare parte de abilitate celui care îl concepe. Această lucrare m-a ajutat să înteleg că nu există câștig fără sacrificiu. În ansamblu, lucrarea are scopul unei informări complete despre modul de constituire a capitalului unei societăti.

INTRODUCERE

Obiectivul lucrării de față îl reprezintă importanța structurii capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor, precum și impactul acestuia în ceea ce privește modificarea și maximizarea valorii a unei întreprinderi.

În condițiile economice de piață,structura financiară exercită un impact deosebit asupra activității agenților economici. Prin urmare, selectarea surselor sau mijloacelor de finanțare și modificarea acestora reprezintă o decizie majoră a politicii financiare.

Un alt aspect important și de luat în considerare într-o întreprindere îl reprezintă riscul financiar și costul capitalurilor proprii. Aceste aspecte sunt considerate de unii specialiști ca fiind drept un teren de studiu interesant datorită incitărilor problematice pe care acestea le oferă cercetării științifice.

Lucrarea este structurată în 3 mari capitole și prezintă importanța capitalurilor proprii unei societăți, fără de care aceasta nu poate exista. Cu ajutorul lor, societatea își procură mijloacele economice necesare: utilaje, clădiri, mijloace de transport, stocuri de materii prime și materiale, obiecte de inventar, mărfuri etc.

Primul capitol l-am consacrat capitalurilor proprii ale entităților, cu evidențierea conceptului cât și a structurii capitalurilor proprii.

De asemenea, am pus accentul pe noțiunea surselor de finanțare proprii, precum și pe modificarea capitalurilor proprii. Apoi m-am oprit asupra analizei eficienței capitalurilor proprii, tema celui de-al doilea capitol, iar această analiză cuprinde o serie de noțiuni foarte importante cum ar fi rentabilitatea financiară și economică a capitalurilor proprii dar și riscul financiar respectiv costul capitalului propriu.

În ultimul capitol am optat pentru analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor al companiilor ELECTRICA SA și TRANSELECTRICA SA. Am acordat o atenție deosebită asupra prezentării firmei dar și a factorilor determinanți ai capitalurilor proprii.

De asemenea, pentru atingerea acestui obiectiv, am realizat un studiu de caz, care constă în elaborarea efectivă, evoluțiile și modificările rentabilităților financiare și economice precum și riscul financiar și costul capitalului în structura financiară. Rezultatele și concluziile aferente studiului de caz sunt prezentate la finalul lucrării, pe baza cărora putem observa modificările și evoluția acestor capitaluri proprii.

Bibliografie

1. Stancu Ion(2002), Finanțe.Teoria piețelor financiare,

Finanțele întreprinderilor,Analiza și Gestiunea Financiară

2. Viorel Dorin Lăcătuș(2013),Finanțele întreprinderii

3. Nistor,E.,I.,Teorie si practică în finanțarea întreprinderilor,Editura Casa Cărții de Știință,Cluj-Napoca,2004

4. Brezeanu Petre(2001), Gestiunea Financiară a Întreprinderii

5. Brezeanu Petre (2008),Finanțe Corporative,volumul 1

6. Brezeanu Petre (2009), Finanțe Corporative,volumul 2

Preview document

Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 1
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 2
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 3
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 4
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 5
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 6
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 7
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 8
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 9
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 10
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 11
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 12
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 13
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 14
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 15
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 16
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 17
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 18
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 19
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 20
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 21
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 22
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 23
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 24
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 25
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 26
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 27
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 28
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 29
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 30
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 31
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 32
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 33
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 34
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 35
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 36
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 37
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 38
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 39
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 40
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 41
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 42
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 43
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 44
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 45
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 46
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 47
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 48
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 49
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 50
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 51
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 52
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 53
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 54
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 55
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 56
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 57
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 58
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 59
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 60
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 61
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 62
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 63
Analiza capitalurilor proprii și a eficienței utilizării lor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Analiza capitalurilor proprii si a eficientei utilizarii lor.docx

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Evaluare Active Circulante

1. Elemente teoretice privind activele circulante şi datoriile pe termen scurt 1.1 Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele...

Activitatea de deservire a clienților în Restaurantul Botoșani

INTRODUCERE Alimentaţia publica reprezintă o ramură a comerţului cu amănuntul şi are ca scop producţia şi distribuţia de mâncare şi băuturi,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Diagnosticul Financiar la SC Nestle România SRL Timiosara

1. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SISTEMULUI INTREPRINDERII 1.1. COMPORTAMENTUL SISTEMULUI INTREPRINDERII...

Analiza economico-financiară la SC Stx Ro Offshore Brăila SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII ŞI A DOMENIULUI DE ACTIVITATE Şantierul STX Europe din Brăila este situat la 170 km în amonte pe fluviul...

Analiză economico-financiară - plan de afaceri SC Goldy Turism SA

1. Prezentarea firmei: SC. Goldy Turism SA. SC.Goldy Turism SA. este o societate privata pe actiuni, avand o larga experienta si traditie...

Evaluare la SC Aerostar SA

1 Obiectul de activitate Societatea comercială AEROSTAR S.A. a fost înfiinţată în anul 1953 şi este persoană juridică română, având forma juridică...

Analiza financiară aprofundată a SC Șantierul Naval Orșova SA

1. Prezentarea societatii comerciale studiate Santierul Naval Orsova a luat fiinta in 1890, ca un mic atelir destinat repararii navelor ce...

Metode de Analiză Diagnostic și Evaluare a Firmei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Caracterul multidimensional al analizei Analiza şi managementul strategic. Raţiunea primară a unei...

Ai nevoie de altceva?