Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 9995
Mărime: 116.43KB (arhivat)
Publicat de: Bucur Agnos Negru
Puncte necesare: 9
Facultatea de Management
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Rezumat 2
 2. 2. Cuvinte cheie 2
 3. 3. Introducere 2
 4. 4. Literatura de specialitate: abordarea corelativă a satisfacției și performanței profesionale 3
 5. 5. Studiu de caz: Evaluarea satisfacției asupra nivelului de performanță în cadrul Yazaki România 5
 6. 5.1. Fundamentarea metodologică a cercetării 5
 7. 5.2 Ipoteze și obiective 6
 8. 5.3. Structura chestionarului 6
 9. 5.4. Interpretarea datelor 7
 10. 6. Concluzii și limite ale cercetării 9
 11. 7. Bibliografie: 11
 12. 7.1. Cărți 11
 13. 7.2. Articole şi publicații online 11
 14. 8. Anexe 13
 15. 8.1 Structură Chestionar – Efectele satisfacției asupra nivelului de performanță 13
 16. 8.2 Anexa 2 16
 17. 8.3 Anexa 3 16
 18. 8.4 Anexa 4 17
 19. 8.5 Anexa 5 17
 20. 8.6 Anexa 6 18
 21. 8.7 Anexa 7 18
 22. 8.8 Anexa 8 19

Extras din licență

1. Rezumat

Lucrarea tratează conceptul de satisfacție al angajaților raportat la nivelul de performanță. Pornind de la premisa că satisfacția angajaților își are determinanți direcți în nivelul de performanță, lucrarea urmărește identificarea acestora în cadrul unei situații practice. Studiul de caz ales este astfel conceput încât să releve atât raportul de interdependență existent între cele două noțiuni, cât și să ofere date relevante validării ipotezelor lucrării. În urma analizei interpretative a datelor colectate prin acțiunile de cercetare impuse de chestionarul prezentat, concluzia principală este dată de faptul că există un raport direct între satisfacția unui angajat și nivelul acestuia de performanță.

2. Cuvinte cheie

Satisfacția angajaților, performanța angajaților, relația cu superiorii, salariu, motivație de lucru

3. Introducere

Prezenta lucrare se focalizează asupra unei teme sistematic abordate de literatura de specialitate, deopotrivă de teoreticieni și cercetători din domeniul psihologiei organizaționale, managementului resurselor umane, diagnozei și teoriei organizațiilor etc. Dincolo de delimitările deseori artificiale dintre domenii, corelarea satisfacției angajaților cu performanța profesională reprezintă un factor catalizator pentru o mai bună înțelegere a dinamicii organizaționale.

Totuși, identificarea unei definiții general valabile a satisfacției este un demers complicat, în condițiile în care aceasta este contextualizată de cadre economice, sociale și culturale care variază de la o țară la alta, de la o civilizație la alta. Mai mult, suprapunerile terminologice, cum ar fi satisfacție în muncă - angajament față de muncă (Albrecht, 2010, p. 45) sunt de natură să augmenteze ambiguitatea termenului și operaționalizarea sa invariabilă prin scale standard.

La rândul său, performanța se erijează într-un concept care nu a suscitat de-a lungul timpului numai raportări consensuale. Rezultatele pe care le înregistrăm sunt direct raportate eforturilor depuse, apreciate diferit în funcție de stilul de viață al indivizilor, de abilitățile lor ca angajați și de aprecierile acordate propriilor sarcini de lucru. În ciuda unor abordări teoretice diferite, literatura de specialitate relevă corelația dintre satisfacția angajaților și parcursul profesional al acestora, mai ales prin prisma rezultatelor înregistrate de membrii unei organizații (Ciobotă, 2013; Sokol Ratkiewicz & Krekeler Wiete, 2011).

În societatea actuală se pune foarte mult accent pe conceptele dezvoltării profesionale și personale deopotrivă, astfel încât în aceste condiții nici măcar „păstrarea angajaților nu este simplă, dacă o organizație nu oferă recompense intrinseci/extrinseci și oportunități pentru progresul în carieră” (Sobia et.al., 2013, p. 2). Studiile axate pe cercetarea efectelor satisfacției angajaților, printre care și cel intitulat „Cum fac față angajații nesiguranței” (Kennedy & Malveux, 2012), amintesc de faptul că aceste noțiuni nu sunt simple repere de urmărit în cadrul unui grup sau organizații, ci este vitală integrarea acestora în fiecare acțiune derulată pentru succesul pe termen lung al tuturor părților implicate. Fallon (2014) precizează că există o relație direct proporțională între nivelul de satisfacție al angajaților și performanță, participanții direcți devenind „mai productivi, mai implicați și loiali companiilor în care lucrează” (Fallon, 2014). Doar meditând asupra acestei direcții se poate ajunge la ideea că satisfacția angajaților reprezintă un instrument cheie de care managementul unei organizații trebuie să fie conștient.

În România, sectorul business se află în continuă dezvoltare, iar conceptul angajaților mulțumiți de activitatea lor este din ce în ce mai mult abordat de angajatori și specialiști în resurse umane. Astfel, se poate observa numărul mare de evenimente orientate către dezvoltarea personală și profesională, către asigurarea unui echilibru între cele două zone de interes și abordarea unor metode care să faciliteze progresul. Aflându-ne așadar într-o perioadă de tranziție, în care este importantă stabilirea unei înțelegeri colective a noțiunilor de satisfacție în muncă, evaluare a performanțelor, angajament asumat și fidelizare a angajaților, specialiști precum Goșu observă faptul că, „angajatorii din România încep deja să redefinească performanţa, astfel că salariaţii sunt evaluaţi în prezent prin prisma diferenţei dintre aştepările pe care clienţii le au de la companii la nivel comportamental (de la angajaţi) şi serviciile de care au nevoie” (citat în Mirea, 2013). Andone (2014) amintește de complexitatea acestora într-un proces de eficientizare, menționând într-un articol pentru Business 24 că „nu putem îmbunătăți performanța unui angajat dacă vom confunda individul cu problema”.

Asumându-și aceste premise majore, scopul lucrării este acela de a investiga teoretic și empiric relația de interdependență dintre satisfacția angajaților și performanța lor profesională. Astfel, prin intermediul literaturii de specialitate vor fi evidențiate particularitățile celor două concepte, cu accent atât asupra zonelor de confluență, cât și de divergență, așa cum reiese din studiile analizate. Demersul argumentativ vizează testarea ipotezei potrivit căreia cu cât nivelul satisfacției angajaților este mai mare cu atât va crește performanța lor profesională. În acest sens, cercetarea se va fundamenta pe o anchetă sociologică pe bază de chestionar, desfășurată într-o organizație producătoare de cablaje auto ai cărei angajați au o vechime de cel puțin 1 an.

Organizația aleasă prezintă o atmosferă de lucru dinamică cu multe atribuții de respectat, un plan de lucru strict și un program solicitant având în vedere că aproximativ 70% din persoanele participante la completarea chestionarului fac naveta. Accentul este așadar pus pe respectarea normelor de lucru, în vreme ce nevoile individuale de dezvoltare și avansare în carieră sunt puțin exploatate. În urma analizei informațiilor înregistrate prin acțiunea de cercetare voi putea analiza punctual cum este evaluată satisfacția angajatului atât la nivel colectiv, cât și raportat la rezultate și performanță individuale.

Prin direcția de abordare aleasă, contribuția lucrării constă în studierea raportului dintre satisfacția angajaților și nivelul acestora de performanță, prin surprinderea dinamismului și particularităților acestor interdependențe la nivelul diagnozei organizaționale.

Bibliografie

7.1. Cărți

1. Albrecht, H. (2011). Performance management. UK: Edinburgh Business School.

2. Antonio, P.S., Bradu, O. și Vlasa, B. (2011). Formare de formatori. Modele operationale. Iași: Lumen.

3. Băcanu, B. (2014). Anti-Strategic Management. București, Editura Polirom

4. Bentley, P.J., Coates, H., Dobson, I.R., Goedegebuure, L. și Meek, L.V. (2013). Job Satisfaction Around the Academic World. Londra: Springer.

5. Bourne, M., Bourne, P. (2011). Handbook of Corporate Performance Management. UK: John Wilez & Sons Ltd.

6. Buckingham, M., Coffman, C. (2014). Manager contra curentului (Romanian edition). București: Editura All.

7. Davidson, C. și Mountain, A. (2014). Working together Organizational Transactional Analysis and Business Performance. Londra: Grower Publishing Limited.

8. De Micco, L.C., Cîrcu, V.A. (2013). Cum obții ce îți propui. Monte Carlo: BOD Nonderstedt.

9. Eckerson, W. (2011). Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.

10. Falcone, P. (2010). 101 Write-ups for documenting employee performance problems (2nd Edition). USA

11. Lowe, G. (2010). Creating Healthy Organizations: How Vibrant Workplaces Inspire Employees to Achieve Sustainable Success. Canada: Rotman / UTP Publishing.

12. Müller, Ch. (2010). Employee Motivation and Incentives at Apple. Germany: Grin Verlag.

13. Pralong, S. (2010). De ce m-am întors în România. București: Editura Polirom.

14. Sutton, A. (2015). Work Psychology in Action. China: Palgrave Macmillan.

15. Taticchi, P. (2010). Business Performance Measurement and Management: New Contexts, Themes and Challenges. Universita di Perugia, Italia: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

16. Topolosky, P.S. (2013). Linking Employee Satisfaction to Business Results (2nd edition). New York: Routledge.

17. Vance, Ch. M. și Paik, Y. (2011). Managing a Global Workforce: Challenges and Opportunities in International Human Resources Management. New York: Taylor & Francisc.

18. Wicker, D. (2011). Job Satisfaction: Fact or Fiction? USA: Author House.

19. Wlodarczyk, A. (2011). Work Motivation: A Systemic Framework for a Multilevel Strategy. USA: Author House.

7.2. Articole şi publicații online

1. Andone, V. (2014). Cele mai raspandite truisme despre performanta angajatilor si ce putem invata din ele (I). Business 24.ro Disponibil la: http://www.business24.ro/companii/angajati/cele-mai-raspandite-truisme-despre-performanta-angajatilor-si-ce-putem-invata-din-ele-i-1546231.

2. Balauru, A. (2011). Munca de Nișă: Mic Ghid de Criză, E-Book. Disponibil la: http://carierafemei.ro/documente/balauru_adina.pdf.

3. Ciobotă, E. R. (2013). Relația dintre stresul ocupațional, satisfacția în muncă și implicarea în muncă. Revista Psihologia Resurselor Umane, 11(1), 33-50. Disponibil la: http://www.ohpedu.ro/articole/relatia-dintre-stresul-ocupational-satisfactia-in-munca-si-implicarea-in-munca/.

4. Chi, C.G. și Gursoy, D. (2009). Employee satisfaction, customer satisfaction, and financial performance: An empirical examination. International Journal of Hospitality Management. 28, 245-253 Disponibil la:

http://static1.squarespace.com/static/518e58afe4b0a66536acf664/t/538c9d98e4b06b14cf93914a/1401724312665/2009+satisfaction+%26+performance+-+IJHM-2.pdf.

5. Craiovan, P. și Dîră, M. (2012). Conferința Internațională Educație și Cunoaștere pentru o Societate Bazată pe cunoaștere – Psihologie. București, Universitatea Titu Maiorescu, Disponibil la: http://aei.pitt.edu/42917/1/psychology_volume.pdf.

6. Fallon, N. (2014). 8 Secrets to Keeping Employees Happy. Business News Daily Disponibil la http://www.businessnewsdaily.com/6084-employee-happiness-without-raise.html.

7. Kennedy, K. și Malveux, J. (2012). Employee Job satisfaction and Engagement - How employees are dealing with uncertainty. Society For Human Resource Management. Disponibil la: http://www.shrm.org/research/surveyfindings/articles/documents/11-0618%20job_satisfaction_fnl.pdf.

8. Mafini, C. și Pooe, D.I. (2013). The relationship between employee satisfaction and organisational performance: Evidence from a South African government department. SA Journal of Industrial Psychology, 39(1) Disponibil la: http://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/view/1090/1332#5.

9. Mirea, C. (2013). HR Insider: Au devenit evaluările de performanţă un instrument de „triere“ a angajaţilor în caz de concedieri? Ziarul Financiar Secțiunea Profesii. Disponibil la: http://www.zf.ro/profesii/hr-insider-au-devenit-evaluarile-de-performanta-un-instrument-de-triere-a-angajatilor-in-caz-de-concedieri-11335760.

10. Sobia, S., Saira, S., Faisal, A. și Ishtiaq, A. (2013). Impact of Career Development on Employee Satisfaction in Private Banking Sector Karachi. Journal of Management and Social Sciences 9(2), 1-8 Disponibil la http://biztek.edu.pk/ibt/qec/9.2/1%20-%20Impact%20of%20Career%20Development%20on%20Employee%20Satisfaction%20in%20Private%20Banking%20Sector%20Karachi.pdf.

11. Sokol Ratkiewicz, K. și Krekeler Wiete, A. (2011). Connecting the Dots: Comprehensive Career Development as a Catalyst for Employee Engagement. Human Capital Institute Disponibil la: http://www.lhh.com/en-US/thought-leadership/Documents/lhh-connecting-the-dots-career-development.pdf.

12. Ștefăroi, P. (2013). Calitati psihologic-sufletesti ale profesionistului in asistenta sociala umanista. E-book Disponibil la: https://ro.scribd.com/doc/76647582/CALITATILE-SUFLETESTI-ALE-PROFESIONISTULUI-IN-PRACTICA-ASISTENTEI-SOCIALE-UMANISTE-Petru-STEFAROI-eBook.

13. Umer, M. și Akram, M. N. (2011). Employee retention in Business Process Outsourcing industry in Pakistan. Global journal of management and business research, 11(3), 92-98 Disponibil la: http://biztek.edu.pk/ibt/qec/9.2/1%20%20Impact%20of%20Career%20Development%20on%20Employee%20Satisfaction%20in%20Private%20Banking%20Sector%20Karachi.pdf.

Preview document

Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 1
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 2
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 3
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 4
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 5
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 6
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 7
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 8
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 9
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 10
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 11
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 12
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 13
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 14
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 15
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 16
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 17
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 18
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 19
Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Efectele satisfactiei angajatilor asupra nivelului de performanta.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Relația dintre Motivația în Muncă și Cultura Organizațională

INTRODUCERE În ultimii ani, societatea românească trece printr-o perioadă caracterizată de o continuă schimbare socială: se schimbă normele...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Motivarea

CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Termenul de motivaţie a apãrut in literatura de specialitate in...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Introducere Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Introducere Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii...

Elemente motivaționale în MRU

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizatii (societate comerciala, institutie, asociatie, etc), in noua societate...

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4 CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu...

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Cultură Organizațională

O data cu aparitia conceptului de cultura organizationala, studiul acestui fenomen a cunoscut o extraordinara amploare. Având importante implicatii...

Aplicarea tehnicilor motivaționale

INTRODUCERE Specificitatea procesului de motivare a constituit un factor explicativ al satisfacţiei pe care angajaţii o resimt în muncă. Ultimii...

Proiecte Economice - SC Piel-Mar SRL

Capitolul 1: Sisteme informatice integrate şi activitatea managerială În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar...

Ai nevoie de altceva?