Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 18102
Mărime: 322.51KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ANALIZA MANAGEMENTULUI 4
 3. 1.1 Noțiunea de “management” 4
 4. 1.2 Evoluția științei managementului pe plan mondial și în România 4
 5. 1.3. Funcțiile managementului 6
 6. 1.3.1 Procesul de management 6
 7. 1.3.2 Trăsăturile caracteristice ale funcțiilor managementului 6
 8. 1.3.3 Analiza funcțiilor managementului 7
 9. 1.4. Tendințe în modernizarea sistemului informațional al managementului 7
 10. 1.5. Noțiunea de “manager” 9
 11. 1.5.1 Responsabilitatea managerilor 9
 12. 1.5.2 Exigențele și calitățile unui manager 9
 13. CAPITOLUL II. FEMEIA MANAGER 12
 14. 2.1 Femeie sau bărbat? 12
 15. 2.2. Conducerea la feminin în lume 14
 16. 2.3 Femeia manager in viziunea romanilor 19
 17. 2.4. La ce e bun un lider-femeie? 21
 18. CAPITOLUL III. ANALIZA ȘI INTERPRETAREA PERCEȚIILOR ROMÂNILOR DESPRE FEMEIA MANAGER 25
 19. 3.1 Chestionar: Femeia manager în România 25
 20. 3.2 Proiectarea cercetării 29
 21. 3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor 29
 22. 3.4 Variabilele cercetării 45
 23. CONCLUZII 47
 24. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Această lucrare are ca obiectiv scoaterea în evidență a diferențelor minore dintre grupul de bărbați și femei în ceea ce privește leadership-ul în Romania, faptul că femeile ajung mult mai greu în poziții de conducere și sunt foarte slab reprezentate în viața politică deși companiile care supraviețuiesc cel mai bine crizei economice sunt cele conduse de femei.

Voi defini noțiunea de “management”, evoluția acestuia pe plan mondial și în România, noțiunea de “manager” și responsabilitățile lui și voi analiza viziunea românilor despre femeia manager.

Studiul de caz s-a realizat pe baza unui chestionar completat de 120 de persoane cu vârste diferite, care provin din medii diferite, iar mai mult de jumătate din ei aveau studii superioare. Chestionarul a fost realizat sub îndrumarea coordonatorului științific Lect. univ. dr. Duțu Amalia.

Documentația pentru elaborarea acestei lucrări se bazează pe referințe bibliografice din literatura de specialitate pentru partea teoretică și pe părerile unui eșantion de 120 de persoane pentru realizarea studiului de caz.

În cadrul primului capitol am realizat o prezentare cu referire la management în general precum și a principalelor aspecte ce vizează managerul și responsabilitățile lui ce au ca rezultat formularea și implementarea strategiilor proiectate pentru relizarea obiectivelor unei companii.

Capitolul al doilea reflectă proiectarea cercetării: scopul cercetării, obiectivele și chestionarul pe baza căruia am concluzionat percepțiile românilor asupra femeilor manager din România, opinia populației cu privire la realizările femeilor manager, evaluarea opiniilor populației privind motivul pentru care aleg femeile această funcție.

Ultimul capitol intitulat “Femeia Manager”, reflectă analiza și interpretarea rezultatelor chestionarului, după ce au fost culese răspunsurile și două exemple de femei de succes care conduc companii de succes din România.

Concluziile asupra temei studiate sunt cuprinse în ultima parte a lucrării, dupa ele urmând bibliografia studiată.

CAPITOLUL I

ANALIZA MANAGEMENTULUI

1.1 Noțiunea de “management”

Cuvântul „management” derivă din latinescul „manus” (mână) și reprezintă ca expresie literară „manevrare”. Managerul este cel ce se ocupă cu manevrarea, cu conducerea, participând nemijlocit la efectuarea acțiunii. De la latinescul „manus“ s-a format în franceză „manège“, fiind împrumutat în limba engleză sub forma verbului „to manage” având ințelesul de „a administra”, „a conduce”.De aici au apărut cuvintele de „manager” și „management“ care înseamnă „conducător” și „conducere”. ”. Corespondentul semantic al managementului în limba română este „conducere“ sau sintagma „conducere științifică”.

Termenul „conducere” este tot mai mult înlocuit cu „management“, datorită nu doar predispoziției specialiștilor și publicului spre completarea limbii cu neologisme, dar și că acest termen a căpătat recunoaștere inernațională .

Activitatea de conducere a fost dintotdeauna una dintre funcțiile ținta dorite de cât mai multe persoane. Astăzi aproape toți vor să fie manageri. Oare ne putem modela pentru un astfel de post sau trebuie sa ne naștem cu abilități manageriale? Specialiștii tind să creadă că amândouă. Nu poți dezvolta, "o magistrală cu 4 benzi" acolo unde nu a fost să fie dezvoltată, și nici nu poți folosi la întreaga capacitate aceste posibilități înnăscute dacă nu le dezvolți și perfecționezi de-a lungul timpului.

„Managementul este cea mai nouă dintre științe și cea mai veche dintre arte” [J. J. Serven Screiber].Managementul poate fi considerat ca fiind cea mai veche artă întrucât reclamă din partea conducătorilor talentul de a fixa obiective, a organiza și a coordona eforturile individuale în vederea realizării obiectivelor.

Prin management ca știință se înțelege: „Studierea procesului de management în vederea sistematizării și generalizării unor concepte, legi, principii, reguli, a conceperii de noi sisteme, metode și tehnici care să contribuie la creșterea eficienței activităților desfășurate pentru realizarea unor obiective”.

„Studierea proceselor și relațiilor de management din cadrul organizațiilor, în vederea descoperirii legităților și principiilor care le guvernează și a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici și modalități de conducere, de natură să asigure obținerea și creșterea competitivității”.

În ceea ce ne privește, definim știința managementului ca fiind știința care are ca obiectiv studierea relațiilor de conducere din sistemele economico-sociale, descoperirea legităților și principiilor care guvernează aceste relații,conceperea de noi sisteme, metode, tehnici și modalități de conducere menite să asigure optimizarea funcționării acestor sisteme.

Managementul științific reprezintă managementul bazat pe utilizarea legilor, legităților, principiilor,conceptelor, metodelor și tehnicilor elaborate de știința managementului.

1.2 Evoluția științei managementului pe plan mondial și în România

Unul dintre cele mai interesante momente în istoria managementului este reliefat de faptul că dacă arta și activitatea de management este veche de milenii știinta managementului este foarte recentă , foarte tânără.

Practic, activitatea de management a început în forme simple încă din Comuna Primitivă din perioada constituirii primei structuri comerciale și economice în timp ce știința managementului a apărut în ultimul secol al mileniului 2 .

Trecerea de la un sistem la altul a determinat nu numai un nivel cantitativ al activității productive ci și o nouă activitate de management cu caracter funcțional și social din ce în ce mai bun.Începând cu modalitățile de conducere simplă din Comuna Primitivă au apărut forme de conducere din ce în ce mai dezvoltate trecând prin diferite etape ale necesităților omenești .

Acumulările cele mai mari de cunoștințe informative au început în secolele XVIII și XIX și s-au dezvoltat determinând apariția științei manageriale începând cu secolul XX.Chiar începând cu perioada feudală și capitalism au existat domenii care s-au constituit în adevărate studii de management.

Școala empirică îi consideră pe manageri ca singura forță creatoare care pune în mișcare mecanismul muncitori-ingineri- funcționari. "Managerul, spunea Drucker este elementul activ dătător de viață în orice problemă. Fără conducerea acestuia, resursele de producție rămân resurse și nu devin niciodată producție. În condițiile economiei concurențiale, în primul rând, capacitățile și acțiunile managerului determină succesul în afaceri și chiar mai mult, determină promovarea acestor afaceri.” ³

Subliniind importanța managementului, P.Drucker spunea că filozofia managementului se adresează nu numai oamenilor de afaceri, managerilor producției, ci, și aceasta în mai mică măsură, și omului obișnuit care nu este legat de această activitate. El spunea, “Omul are nevoie să știe mai mult decât oricare altul ce înseamnă managementul producției, ce dă acesta și ce, pe drept, poate să aștepte de la el. Necunoașterea funcțiilor managementului producției, a activităților lui, a normelor și responsabilităților acestuia constituie una din cele mai mari slăbiciuni ale societății industriale”.

Bibliografie

1. Peter Drucker, “The Practice of Management”, New York, 1954.

2. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, “Fundamentele Managementului organizației”, Editura Tribuna Economică, București, 2002.

3. T. Zorțelan, E. Burduș, Gheorghe Căprărescu, “Managementul organizației”, Editura Economică, București, 1999.

4. Panaite Nica, Aurelian Iftimescu “Management”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza,Iași,2003.

5. Sitterly, Connie, “ Femeia manager”, Editura Codecs, București, 1999.

6. Neagu Cibela,Udrescu Mircea, “Managementul organizației”,Editura Tritonic, 2008.

7.Revista“ Cariere”

8. Profesor universitar dr. ec. Adriana Olaru,Suport de curs, “Managementul general”.

9. Proiectul strategic POSDRU/ 97 / 6.3 / S / 60759 „Școala Națională a Femeilor Manager” demarat de Asociația pentru Promovarea Femeii din România, A.P.F.R. Timișoara,2010

10. www.cariereonline.ro

11. www.femei-moderne.ro

12.http://www.ziare.com/bani/banci/femeile-manager-mai-periculoase-ca-barbatii-1158507

13. www.psychologies.ro

14. www.businesswoman.ro

15. www.ziare.com

16. www.eva.ro

Preview document

Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 1
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 2
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 3
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 4
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 5
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 6
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 7
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 8
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 9
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 10
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 11
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 12
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 13
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 14
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 15
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 16
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 17
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 18
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 19
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 20
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 21
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 22
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 23
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 24
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 25
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 26
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 27
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 28
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 29
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 30
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 31
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 32
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 33
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 34
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 35
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 36
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 37
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 38
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 39
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 40
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 41
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 42
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 43
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 44
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 45
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 46
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 47
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 48
Studiul privind percepțiile românilor despre femeia manager în România - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Studiul privind perceptiile romanilor despre femeia manager in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Femeia Manager în România

1. Introducere ,,Femeile tind să dea o altă definiţie puterii .definiţiile tradiţionale ale puterii vorbesc despre abilitatea de a domina...

Femeia întreprinzător

Ce este necesar pentru a reusi în afaceri? Iata o întrebare care îi framânta enorm pe cei care îsi doresc foarte mult sa intre în domeniul...

Instrumentar de cercetare în management - femei manager vs bărbați manager

Abstract In general, men and women differ significant in terms of attitudes, behaviors and the interests they have. These different attitudes and...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Femeia Manager de Succes

INTRODUCERE Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică,...

Femei versus Bărbați în Leadership

1.Introducere Poziţia femeii în societate s-a schimbat de-a lungul timpului reprezentantele sexului frumos având astăzi roluri de o reala...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Diversitatea în companiile de producție - organizarea producției

Abstract “ Diversitatea trece dincolo de sporirea numărului de persoane având caracteristici diferite, aceasta fiind doar primul pas....

Ai nevoie de altceva?