Politici publice și guvernanța europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3422
Mărime: 33.85KB (arhivat)
Publicat de: Adriana A.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. Guvernanța multi-nivel și procesul decizional în structuri flexibile 2
  2. Introducere 2
  3. 1. Teoria guvernanței multi-nivel 2
  4. 2.Tipuri de guvernanță multi-nivel 4
  5. 3. Sisteme de guvernare structurate în rețea .8
  6. 4. Structurile de rețea și guvernarea multi-nivel ..10
  7. BIBLIOGRAFIE 11

Extras din proiect

Introducere

De peste două decenii, se manifestă o preocupare constantă pentru reformarea sectorului public. În acest sens, au fost create o multitudine de modele, dar este destul de dificil de afirmat, cu certitudine, care dintre acestea este cel optim.

În anumite țări europene există așteptări față de remodelarea statului. În altele, reforma a presupus schimbări ample, focalizate asupra îmbunătățirii performanțelor sectorului public.

Ceea ce contează este, în fond, că în toate țările europene modelul schimbării sectorului public este, mai mult sau mai puțin, pus în discuție cu o vigoare necunoscută

până în prezent.

În concluzie, noile tehnologii accentuează cererile pentru astfel de structuri în sectorul public, această trecerea fiind de neconceput în cazul unor structuri ierarhizate și rigide, care încetinesc fluxul informațional exact când este necesară o mai mare viteză a acestuia. În ierarhia birocratică, activitățile se desfășoară în conformitate cu regulile și normele generale.

Scopul principal al structurilor și instrumentelor de control managerial este asigurarea conformității în raport cu regulile și normele prestabilită. Într-un astfel de sistem, îmbunătățirea eficientei și eficacității proceselor implică adoptarea unor modificări legislative.

Crearea unor structuri flexibile, adaptate actualului mediu dinamic și turbulent impune acceptarea unui grad mai ridicat de descentralizare a deciziilor.

1. Teoria guvernanței multi-nivel

Teoria guvernanței multi-nivel traversează domeniile tradițional separate ale politicilor internaționale și interne aducând în lumină reducerea distincției dintre aceste domenii în contextual integrării europene,. caracterizează schimbarea relațiilor dintre actorii plasați pe diferite niveluri teritoriale, atât din sectorul public cât și din cel privat.

Guvernanța multi-nivel a fost, în primul rând, dezvoltată la nivelul studiilor despre politicile UE și apoi extinsă spre luarea decizie la nivel european. O primă explicație se referă la guvernanța multi-nivel interpretată ca sistem de negociere continuă între diferitele niveluri guvernamentale și prezintă modalitățile în care guvernele supranaționale, naționale, regionale și locale sunt implicate în rețele de politici publice (I.Bache, Europeanization and Britain: Towards Multi-level governance? Paper prepared for the EUSA 9th Biennal Conference in Austin, Texas, March 31 - 2 April, 2005)

Teoria accentuează atât creșterea frecvenței și complexității interacțiunilor dintre actorii guvernamentali cât și creșterea dimensiunii actorilor non-statali care sunt mobilizați în elaborarea politicilor UE.

Astfel, guvernanța multi-nivel ridică o nouă și importantă chestiune legată de rolul, puterea și autoritatea statelor.

Nici o altă formă de cooperare internațională nu este atât de extinsă comparativ cu Uniunea Europeană dacă se ține cont de numărul domeniilor acoperite de politici, de scopul acestor politici și de căile prin care aceste politici sunt dezvoltate. UE este într-o anumită perspectivă abordată ca un mix între cooperarea interguvernamentală clasică dintre statele suverane și o larga extinderea a integrării supranaționale. Persistența unei zone gri între interguvernalism și supranaționalism contituie principala diferența dintre guvernanța multinivel și alte teorii ale integrării. De asemenea, guvernanța nu rezolvă problema suveranității statale ci susține doar că o structură multinivel este creată de actori subnaționali și supranaționali . Una dintre principalele probleme ale teoriei integrării, și anume, transferul de loialitate și suveranitate între entitățile naționale și supranaționale precum și viitorul relațiilor în UE nu sunt clarificate prin abordarea guvernanței. Identificarea parțială a măsurilor politice și a celor macroeconomice este partajată între diverse niveluri decizionale

Combinarea deciziilor comune pe zonele largi ale ariilor acoperite de politici are ca rezultat profunde complicații între nivelul naționale și nivelul european, ambele responsabile pentru dezvoltarea politicilor. Acestă tip de confruntări reprezintă unul dintre principiile de bază ale guvernanței.

Guvernanța multi-nivel interpretează, de asemenea, UE ca un sistem politic cu interconectări instituționale la diferite niveluri: 1) european- Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European; 2) național și 3) regional. Aceste niveluri interacționează între ele în două moduri:a) de-a lungul diferitelor niveluri de guvernare (dimensiunea verticală) și b) cu alti actori relevanți, în cadrul aceluiași nivel (dimensiunea orizontală)

Bibliografie

1. Mark Bevir eds., Encyclopedia of Governance, Sage Publications Ltd., Vol.1, 2007;

2. L Luminita Gabriela Popescu, 2007, Structural Dynamic of the public sector and multilevel governance: beween hierarchies, market and network forms”, 2007, NSPA studies;

3. Hooghe,L. and G. Marks, 2001, Multi-level Governance and European Integration, Boulder:Rowman and Littlefield;

4. Thomson, G., F.2003, The logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford Univerity Press;

5. Luminita Gabriela Popescu, Politici Publice, ed. Economică, 2005.

Preview document

Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 1
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 2
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 3
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 4
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 5
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 6
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 7
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 8
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 9
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 10
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 11
Politici publice și guvernanța europeană - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Politici publice si guvernanta europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Dezvoltarea Locală - Modele Teorii Parteneriate

REZUMAT În lucrarea de faţă vom trata aspecte privind parteneriatul în dezvoltarea locală. Conceptul de parteneriat public-privat exprimă o...

Competiția pentru Integrarea Europeană și Design-ul Instituțional

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul, lucrarea noastră abordează subiecte legate de integrarea europeană şi construcţia instituţională. Am...

Geopolitica petrolului

INTRODUCERE Suveran între combustibili, materie primă râvnită şi răsfăţată pentru sectoare de vârf ale industriei moderne, omniprezent în viaţa de...

Parteneriat Public Privat

1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la...

Uniunea Europeană și Politicile Publice

INTRODUCERE Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai...

Rolul Comisiei Europene în stabilizarea guvernantei Uniunii în condițiile actuale

Conform lui A. Pagedon prima utilizare a termenului de guvernanţă în sensul actual,aparţine Băncii Mondiale, care într-un raport din 1989, privind...

Guvernanța multilevel

1. Introducere. La 27 martie 2007, a avut loc la Berlin o reuniune a șefilor de stat și de guvern ai statelor membre ai Uniunii Europene ce s a...

Ai nevoie de altceva?