Proiect contabilitate consolidată

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 5455
Mărime: 81.26KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Ichim
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof,Dr,Muntean
Lucrarea trateaza practic metodele de consolidare

Extras din proiect

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII

Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea desfăşurării unei activităţi comune.

În mod practic, fuziunea societăţilor comerciale se poate realiza prin două modalităţi:

• Fuziunea prin absorbirea unei societăţi comerciale de către o altă societate comercială, situaţie în care societatea comercială care absoarbe dobândeşte drepturile dar şi obligaţiile societăţii comerciale pe care o absoarbe;

• Fuziunea prin contopirea a două sau mai multe societăţi comerciale, pentru a alcătui o societate comercială nouă, situaţie în care drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa trec asupra noii societăţi astfel înfiinţate.

1.1 FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE

Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie, potrivit precizărilor aprobate prin OMFP nr. 1376 / 2004 sunt următoarele:

1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează;

2. Întocmirea situaţiilor financiare înainte de fuziune de către societăţile care fuzionează;

3. Evaluarea globală a societăţilor. Determinarea aportului net.

4. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, pentru a acoperi capitalul societăţilor comerciale absorbite;

5. Determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune;

6. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.

1.1.1 FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR INDEPENDENTE

STUDIU DE CAZ ( prin metoda capitalizării )

1. Situaţia elementelor de activ şi pasiv conform bilanţurilor de fuziune ale societăţilor care fuzionează ( Societatea A – absorbanta şi societatea B – absorbita ), este prezentată în tabelul următor:

DENUMIREA ELEMENTULUI Nr.

rând S.C „A”

absorbantă S.C „B”

absorbită

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale 01 - -

II. Imobilizări corporale

(ct. 212 – ct. 2812 ) 02 53.750

(83000 –29250) 11.500

(21250 – 9750)

III. Imobilizări financiare 03 - -

Active imobilizate – TOTAL (rd.01 la 03) 04 53.750 11.500

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

(ct.371 – ct.397) / ct. 301 05 10.000

(11000 – 1000) 8.250

II. Creanţe

(ct. 4111 – ct. 491) 06 21.250

(22000 – 750) 16.000

(18750-2750)

III. Investiţii pe termen scurt 07 - -

IV. Casa şi conturi la bănci 08 2.500 500

Active circulante – TOTAL (rd.05 la 08) 09 33.750 24.750

C. Cheltuieli în avans 10 - -

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 11 38.750 12.250

E. Active circulante nete / Datorii curente nete

( B + C – D ) 12 - 5.000 12.500

F. Total active minus datorii curente

( rd. 04 + 12 – 16) 13 48.750 24.000

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 14 - -

H. Provizioane 15 - -

I. Venituri în avans 16 - -

J. Capital şi rezerve

I. CAPITAL 17 20.000 12.500

- capital subscris vărsat 18 20.000

(200 acţiuni) 12.500

(125 acţiuni)

II. Prime de capital 19 - -

III. Rezerve din reevaluare 20 - -

IV. Rezerve 21 28.750 11.500

Acţiuni proprii 22 - -

V. Profitul sau pierderea reportată

Sold C / D (ct.117) 23 - -

24 - -

VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

Sold C / D (ct. 121) 25 - -

26 - -

Repartizarea profitului 27 - -

Capitaluri proprii – TOTAL

(rd.17+19+20+21-22+23-24+25-26-27) 28 48.750 24.000

CAPITALURI - TOTAL 29 48.750 24.000

Preview document

Proiect contabilitate consolidată - Pagina 1
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 2
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 3
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 4
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 5
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 6
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 7
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 8
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 9
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 10
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 11
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 12
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 13
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 14
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 15
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 16
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 17
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 18
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 19
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 20
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 21
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 22
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 23
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 24
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 25
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 26
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 27
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 28
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 29
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 30
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 31
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 32
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 33
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 34
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 35
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 36
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 37
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 38
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 39
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 40
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 41
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 42
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 43
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 44
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 45
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 46
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 47
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 48
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 49
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 50
Proiect contabilitate consolidată - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Proiect Contabilitate Consolidata.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Contabilitate consolidată

Cap 1.Introducere în studiul grupurilor de societăţi 1.1.Caracteristici generale În cadrul economiei contemporane se poate observa un fenomen de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Auditul Financiar Contabil privind Veniturile

1.Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile --- IAS 18 --- Codul fiscal --- OMFP 1752/2005 *IAS 18 Veniturile sunt definite...

Elemente de Modernism și Postmodernism în Consum

INTRODUCERE Procesul pe care economia românească îl cunoaşte în aceşti ani “ de tranziţie “ este cel al activităţii întreprinderilor pe baze...

Studiu de Fezabilitate - SC Bucovina Turism SA

Capitolul 1. Descrierea SC Bucovina Turism SA OJT Suceava a luat fiinţă în baza Decretului nr. 78/1971 şi a HCM 330 din 1971 şi avea ca rază de...

Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE Consolidarea conturilor este un proces pe care fiecare grup de societăți îl organizează în funcție de structura sa, de fluxul de...

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Implicațiile crizei economico-financiare asupra contabilității și profesiei contabile în SUA

I.Consideratii generale privind contabilitatea in SUA 1.1.Factorii de mediu si influenta lor asupra contabilitatii americane Daca procedam la o...

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Ai nevoie de altceva?