Personalul Servicilor Consulare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 17106
Mărime: 59.31KB (arhivat)
Publicat de: Eva Miron
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vladimir Bors
Este o analiza juridica a statuturilor personalului din serviciile consulare in baza legislatiei in vigoare din Republica Moldova si este facut aspectul comparat cu alte state. Teza este realizata la obiectul drept international public.

Extras din proiect

Introducere

Etapa actuală a relaţiilor internaţionale se caracterizează printr-o dinamizare, printr-o dezvoltare şi diversificare a relaţiilor economice, a schimburilor omerciale, a turismului şi circulaţiei persoanelor precum şi a transporturilor fapt care face ca activităţile consulare să se manifeste în mod intens. Acestea privesc domeniul protecţiei de către state a propriilor cetăţeni, prin punerea în aplicare a unor reguli specifice cu privire la drepturile care le sunt recunoscute.

Activitatea consulară se desfăşoară în cadrul raporturilor bilaterale ale statelor în scopul asigurării reciproce a intereselor lor economice, culturale, ştiinţifice şi de protecţie juridică în exterior a naţionalilor, persoane fizice sau juridice, prin intermediul oficiilor consulare sau secţiilor consulare ale ambasadelor, potrivit normelor aparţinând dreptului consular.

Activitatea consulară este una din cele mai vechi activităţi statale menite să promoveze interesele externe ale statului în exterior prin prisma protejării drepturilor persoanelor fizice şi juridice aflate în străinătate. În literatura de specialitate editată în Republica Moldova pe parcursul ultimului deceniu sunt abordate numeroase probleme ce ţin de promovarea intereselor naţionale pe plan extern. Din păcate, însă, problematica reglementării juridice a activităţii consulare este studiată la modul general, iar analizele şi investigaţiile care se fac nu sunt întotdeauna orientate spre a adapta activităţile consulare la standardele europene şi internaţionale.

În condiţiile actuale dreptul diplomatic şi consular este chemat să joace un rol de prim ordin, să devină un instrument eficient pentru integrarea Republicii Moldova în structurile europene şi internaţionale.

Tema pe care ne-am propus-o spre cercetare este actuală şi pentru identificarea cadrului normativ intern, necesar pentru reglementarea activităţii organelor statale centrale privind protejarea în exterior a intereselor şi drepturilor persoanelor fizice şi juridice. Formarea bazei legislative naţionale în acest domeniu este de abia la început de cale şi delicateţea problematicii nu ne permite să preluăm „în mod automat” experienţa acumulată de alte state.

Este necesară o analiză profundă a legislaţiilor naţionale a altor state în acest domeniu şi, luând în considerare atât specificul nostru naţional, cât şi consideraţiile de ordin politic, economic, social şi istoric, elaborarea cadrului normativ respectiv.

Scopul lucrării este efectuarea unei cercetări complexe a regimului de drept al activităţii membrilor oficiilor consulare.

Obiectivele principale ale tezei sunt:

- enumerarea categoriilor de personal al oficiilor consulare, uprinzând destinaţia, caracteristicile şi specificul acesteor funcţii în raport cu dreptul internaţional şi dreptul intern;

- cercetarea problematicii activităţii consulare exercitate de către organele statale interne şi externe în vederea stabilirii mecanismelor şi instrumentelor de realizare a acestei activităţi;

- cercetarea problematicii legate de constituirea serviciului consular în Republica Moldova şi de a analiza posibilităţile perfecţionării cadrului legislative intern privind activitatea consulară;

- evidenţierea particularităţilor activităţii diplomatice în diverse state ale lumii şi de a analiza posibilităţile ajustării diplomaţiei moldoveneşti la cerinţele şi standardele internaţionale în domeniul respectiv;

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al tezei

Baza metodologică şi teoretico-ştiinţifică a cercetărilor o constituie lucrările specialiştilor în drept internaţional, drept, constituţional, drept comunitar şi drept diplomatic şi consular, ca: Anghel, Ion M; Bibere, Octav; Bonciog, Aurel; Bolintineanu, Alexandru; Năstase, Adrian; Burian, Alexandru; Deleanu, I; Diaconu, Ion; Disescu, Constantin; Drăganu, T.; Duculescu, Victor; Filipescu, Ion P.; Geamănu, Grigore; Maresca, Adolfo; Mazilu, Dumitru; Miga-Beşteliu, Raluca; Oppenheim, L.

Cercetările au fost efectuate pe bază de documente şi acte internaţionale, tratate, convenţii şi acorduri bilaterale şi multilaterale încheiate între state, rezoluţii şi declaraţii adoptate de către organizaţiile internaţionale.

În calitate de bază metodologică a cercetărilor au servit metoda dialectică, metoda istorico-juridică, metoda sociologică, metoda sistematică, metoda statistică, metoda de analiză şi sinteză, metoda comparativă, metoda cantitativă şi alte metode general-ştiinţifice.

Capitolul 1

Personalul oficiilor consulare

Scurt istoric

Cercetările istorice au demonstrat că instituţia consulară a apărut cu sute de ani în urmă, ca urmare a schimburilor comerciale dintre state precum şi a deplasărilor persoanelor peste graniţele naţionale determinate, la origine, de nevoile negoţului. Astfel, negustorii străini, stabiliţi pe pământul altor ţări, simţind nevoia de a-şi asigura apărarea intereselor în cazul pricinilor ivite între ei sau în relaţiile cu localnicii, recurgeau la judecători aleşi dintre oameni de acelaşi neam, după legile şi obiceiurile naţionale [1, p. 249; 2,p.19].

În literatura de specialitate este amintită existenţa proxenos-ului în Grecia antică, ca precursor al consulului din zilele noastre. Harold Nicolson, de exemplu, menţionând că funcţia de proxenos se bucura de mare cinste, fapt care făcea ca mulţi bărbaţi de seamă să dorească să fie învestiţi cu o asemenea calitate, precizează că acesta era originar din oraşul în care îşi avea reşedinţa, dar promova şi apăra interesele cetăţenilor statului care îl numise. Acelaşi autor apreciază că în secolul al V-lea î.Cr., grecii au dezvoltat principii unanim acceptate privind atribuţiile consulilor. [3, p.9]. În secolul al VI-lea î.Cr., coloniile greceşti îşi alegeau un conducător, numit prostates, care le reprezenta în faţa autorităţilor locale şi le administra dreptul propriu. [4, p.20].

Preview document

Personalul Servicilor Consulare - Pagina 1
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 2
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 3
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 4
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 5
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 6
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 7
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 8
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 9
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 10
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 11
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 12
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 13
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 14
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 15
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 16
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 17
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 18
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 19
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 20
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 21
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 22
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 23
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 24
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 25
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 26
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 27
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 28
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 29
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 30
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 31
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 32
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 33
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 34
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 35
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 36
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 37
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 38
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 39
Personalul Servicilor Consulare - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Personalul Servicilor Consulare.doc

Alții au mai descărcat și

Imunitățile și Privilegiile Oficiilor Consulare

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE ACTIVITATEA CONSULARĂ Secţiunea1.1.Noţiuni generale despre activitatea consulară. 1.1.1.Noţiunea de drept...

Regimul de Drept al Oficiilor Consulare

Regimul de drept al oficiilor consulare § 1. Statutul juridic al postului consular Activitatea consulară este una din cele mai străvechi ramuri...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul European al Concurenței

Analiza conceptului de … 1. Semnificaţia generică şi specifică a concurenţei. 2. Clasificarea – felurile concurenţei: a. Concurenţa ilicită...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Tendințe în dezvoltarea comerțului mondial cu servicii turistice în hoteluri și restaurante

CAPITOLUL I: TENDINTE ACTUALE PRIVIND COMERTUL INTERNATIONAL CU BUNURI SI SERVICII I.1. Clasificari sectoriale ale activitatii economice In...

Tendințe în dezvoltarea comerțului mondial cu servicii turistice în hoteluri și restaurante

1.2.1. Conceptul de serviciu Mult timp importanta activitatii de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si...

Legea cu privire la serviciul diplomatic - cerințele fața de diplomați în RM

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Dezvoltarea continuă relaţiilor internaţionale, modernizarea mecanismelor de elaborare...

Misiunile Diplomatice Temporare (Ad-hoc)

1. Consideraţii generale asupra misiunilor diplomatice Statele, ca şi subiecte ale dreptului internaţional public, stabilesc între ele relaţii...

Imunitatea de Jurisdicție în Dreptul Diplomatic și Consular

1. Noţiuni Introductive. Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea...

Diplomație

Introducere Stabilirea și dezvoltarea unor relații oficiale între state presupune desfășurarea de activități speciale din partea anumitor organe...

Contabilitatea internațională de comerț exterior

Introducere Tranzactiile de comert exterior reprezinta o componenta a sferei afacerilor sau tranzactiilor internationale în raport cu care se...

Ai nevoie de altceva?