Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2283
Mărime: 31.42KB (arhivat)
Publicat de: Marga Lazăr
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. - Cap.I Primaria Municipiului Botosani. Definirea institutiei pag. 3
  2. - Cap.II Exercitarea functiei de control in cadrul Primariei Municipiului Botosani pag. 5
  3. 1. Controlul administrativ intern pag. 7
  4. 2. Controlul administrativ extern pag. 8
  5. - Cap. III Concluzii si propuneri pag. 10
  6. - Bibliografie

Extras din proiect

Cap.I Primaria Municipiului Botosani. Definirea institutiei

Conform regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local al municipiului Botosani primarul, viceprimarii, secretarul impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie Primaria municipiului Botosani. Primaria municipiului Botosani este o structura functionala cu activitate permanenta, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionand, in conditiile legii, problemele curente ale colectivitatii locale.

Intreaga activitate a Primariei municipiului Botosani se subordoneaza principiului legalitatii, gestionarii responsabile si eficiente a problemelor publice, in interesul colectivitatii locale.

Atributiile Primariei Municipiului Botosani se concretizeaza in activitati executive cu caracter de dispozitie si activitati cu caracter de prestatie. Prin activitatile executive cu caracter de dispozitie se realizeaza procesul de organizare si executare a legilor, hotararilor Consiliului Local si altor acte normative, stabilindu-se conduita concreta pe care trebuie sa o urmeze diferite persoane fizice si juridice din municipiul Botosani. Actele juridice emise in exercitarea acestor activitati sunt dispozitii, avize, acorduri si autorizatii.

Activitatile executive cu caracter de prestatie se realizeaza din oficiu sau la cererea cetatenilor si persoanelor juridice din municipiu, urmarind in principal:

a) asigurarea calitatii vietii in cadrul colectivitatii locale (salubritate, ocrotirea mediului ambiant, asigurarea utilitatilor publice, intretinerea cailor publice);

b) satisfacerea unor cerinte, din oficiu sau la cererea persoanelor fizice sau juridice (eliberarea de certificate, nomenclatura stradala si recenzarea imobilelor, realizarea cadastrului imobiliar-edilitar, solutionarea petitiilor si sesizarilor, analizarea si promovarea catre autoritatea deliberativa a propunerilor de solutionare a acesteia, precum si asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, etc.).

Aparatul propriu de specilitate al Primarului Municipiului Botosani este organizat pe compartimente, birouri, servicii, directii, conform organigramei si statutului de functii aprobat.

Structura organizatorica si numarul de posturi se stabilesc prin hotarari ale Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legale.

Conducerea directiilor, serviciilor, birourilor si legatura acestora cu autoritatile in subordinea carora lucreaza, se realizeaza prin directorii executivi, respectiv sefii de servicii si birouri.

Directorii, sefii de birouri si de servici reprezinta institutia in raporturile cu tertii, numai pe baza imputernicirilor de reprezentare acordate de primar, sau stabilite prin fisa postului.

Directiile de specialitate din cadrul structurii organizatorice nu sunt investite cu atributii de decizie, care sa angajeze autoritatile administratiei publice locale.

In indeplinirea atributiilor ce le revin, compartimentele, sub indrumarea directorului executiv, intocmesc rapoarte, referate, informari, programe de activitate, studii pe care le supun aprobarii, conform competentelor legale.

Directorii executivi si sefii de compartimente asigura conducerea operativa si functionarea in conditii de eficienta, calitate si raspund de sarcinile, cat si de instructiunile pe care le transmit personalului din subordine.

Preview document

Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 1
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 2
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 3
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 4
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 5
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 6
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 7
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 8
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 9
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 10
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 11
Exercitarea funcției de control în cadrul unei organizații de serviciu public - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Exercitarea Functiei de Control in Cadrul unei Organizatii de Serviciu Public.doc

Alții au mai descărcat și

Elementele funcției de control

1. CONTROLUL MANAGERIAL Controlul poate fi definit ca fiind procesul de asigurare a indeplinirii eficiente a obiectivelor intreprinderii. A...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Funcția și funcționarul public din perspectiva europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUNCŢIA PUBLICĂ EUROPEANĂ ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC EUROPEAN 1.1 Fundamentarea noţiunilor În cadrul...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Analiza informațional-decizională pentru o societate comercială cu răspundere limitată

A. Cunoasterea mecanismului economic Studiul de caz prezinta o analiza informational-decizionala a sistemului prezentat de sociatatea comerciala...

Teoria Contractelor Administrative

Originea teoriei administrative si receptarea ei in doctrina romaneasca. Teoria contractelor administrative s-a format in dreptul francez...

Drept Contencios

PRELIMINARII Conform principiului separării puterilor în stat iniţiat de Montesquieu (1689-1755) în Franţa ,la nivelul unui stat de drept există...

Practică de specialitate - Primăria Municipiului Iași - DAPPP

I. Introducere In municipiului Iasi, referindu-ne strict la institutia Primarului – Primaria Municipiului Iasi, regasim o administratie...

Ai nevoie de altceva?