Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 31545
Mărime: 187.75KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR FIRMEI
 2. 1.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE ŞI DE POLITICĂ
 3. 1.1.1. Succintă incursiune retrospectivă
 4. 1.1.2. Gama variată a abordărilor strategiei
 5. 1.1.3. Strategia şi principalele sale caracteristici
 6. 1.2. COMPONENTELE STRATEGIEI
 7. 1.2.1. Misiunea firmei
 8. 1.2.2. Obiectivele fundamentale
 9. 1.2.3. Opţiunile strategice
 10. 1.2.4. Resursele
 11. 1.2.5. Termenele
 12. 1.3. ROLUL STRATEGIILOR DE FIRMĂ
 13. 1.3.1. La nivel de firmă
 14. 1.3.2. La nivel de economie
 15. CAPITOLUL II. STRATEGII ŞI POLITICI DE PRODUCŢIE
 16. 2.1. OPŢIUNI STRATEGICE MAJORE ÎN DOMENIUL PRODUCŢIEI
 17. 2.1.1. Specializarea în producţie
 18. 2.1.2. Cooperarea în producţie
 19. 2.1.3. Diversificarea producţiei firmelor
 20. 2.1.4. Informatizarea activităţilor
 21. 2.1.5. Retehnologizarea intreprinderilor
 22. 2.2. STRATEGII INTRAINDUSTRIALE
 23. 2.2.1. Strategiile cosului(de volum)
 24. 2.2.1.1. Efectul experienţei
 25. 2.2.1.2. Implicaţiile strategice ale efectului experienţei
 26. 2.2.1.3. Limitele curbei experienţei şi pericolele strategiei costului
 27. 2.2.2. Strategiile diferenţierii
 28. 2.2.2.1. Costul de analiză
 29. 2.2.2.2. Strategiile diferenţierii propriu-zisă
 30. 2.2.3. Concentrarea
 31. 2.2.4. Decolarea
 32. 2.3. STRATEGII INTERINDUSTRII
 33. 2.3.1. Integrarea verticală
 34. 2.3.2. Strategiile filierelor
 35. 2.3.3. Strategiile diversificării
 36. 2.4. STRATEGII PRIVIND CALITATEA PRODUCŢIEI
 37. CAPITOLUL III ANALIZA DIAGNOSTIC-SUPORTUL ELABORĂRII STRATEGIEI SOCIETĂŢII COMERCIALE
 38. 3.1. DIAGNOSTICUL STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERII
 39. 3.1.1. Cadrul general
 40. 3.1.2. Obiectivele diagnosticului strategic
 41. 3.1.3. Etapele de realizare a diagnosticului strategic
 42. 3.1.4. Mijloacele şi procedeele de lucru ale diagnosticului strategic
 43. 3.2. DIAGNOSTICUL FUNCŢIILOR ÎNTRPRINDERII- DIAGNOSTICUL PRODUCŢIEI EXPLOATĂRII
 44. 3.2.1. Cadrul general
 45. 3.2.2. Diagnosticul producţiei exploatării
 46. CAPITOLUL IV ANALIZA STRATEGICĂ LA S.C.”MBH STAR”S.A. RĂDĂUŢI
 47. 4.1. PREZENTAREA FIRMEI
 48. 4.2. INFORMAŢII FINANCIARE
 49. 4.2.1. Descrierea situaţiei financiare curente
 50. 4.2.2. Nivelul principalilor indicatori financiari realizaţi
 51. 4.3. PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE
 52. CAPITOLUL V PRODUCŢIA ŞI STRATEGIILE DE PRODUCŢIE LA S.C.”MBH STAR”S.A. RĂDĂUŢI
 53. 5.1. FLUXUL TEHNOLOGIC ŞI PRODUSUL
 54. 5.1.1. Prezentarea fluxului tehnologic
 55. 5.1.2. Descrierea produsului
 56. 5.2. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE
 57. 5.2.1. Instalaţia de producere a alcoolului dublu rafinat 96º vol.
 58. 5.2.2. Instalaţia de producţie a băuturilor alcoolice
 59. 5.3. STRATEGII DE PRODUCŢIE
 60. 5.3.1. Strategia de volum
 61. 5.3.2. Proiectul de investiţii necesar dublării producţiei
 62. 5.3.3. Strategia diferenţierii
 63. 5.3.4. Alte strategii legate de producţie
 64. CAPITOLULVI CONCLUZII, SUGESTII, PROPUNERI
 65. 6.1. IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI
 66. 6.2. PROFILUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI S.C.”MBH STAR”S.A. RĂDĂUŢI
 67. 6.3. PRINCIPALELE PROBLEME ABORDATE ÎN LUCRARE
 68. 6.4. PROPUNERI ŞI SOLUŢII LEGATE DE TEMĂ
 69. ANEXE
 70. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE STRATEGIILOR ŞI POLITICILOR FIRMEI

Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le adoptă şi le aplică. Condiţionarea decisivă a performanţelor, organizaţiilor de conţinutul strategiilor, devenită în ultimile decenii, evidente pentru cvasitotalitatea agenţilor economici şi managerilor din ţările dezvoltate, explică avalanşa de cercetări, studii, cursuri şi consultanţe având drept obiect strategiile. Concretizarea esenţială a proviziunii, strategiile şi politicile jalonată dezvoltării fiecărei întreprinderi, de conţinutul lor depinzând adesea decisiv eficacitatea interfaţei cu suprasistemele din care face parte., măsura în care acestea îşi menţin şi amplifică segmentul de piaţă ocupat. Este evident că impunerea strategiei ca o componentă esenţială a managementului atât în planul teoriei cât şi a practicii crearea sa în prim planul managementului contemporan din ţările dezvoltate este valabilă pentru toate tipurile de organizaţii macro şi microeconomice. Fireşte cel mai frecvent regăsim strategia la nivelul firmei, componenta economică de bază a economiei. Aceasta nu înseamnă că este mai puţin importantă la nivel de economie raţională. Părerea noastră este că o activitate economică performantă, într-un anumit spaţiu, nu poate fi realizată dacă nu se dispune de o strategie naţională concretă, fondată pe obiective competitive, riguros definite şi fundamentate sub aspectul vectorilor de creştere economică, al resurselor şi al sincronizărilor temporale care să asigure un context emoţional, favorizat elaborării şi implementării de strategii competitive de către firme .

1.1. Conceptele de strategii şi de politică

1.1.1.Succintă incursiune retrospectivă.

Termenul de strategie prezintă o istorie multimilenară . interesante sunt, din acest punct de vedere preocupările pe care le face americanul Brian Quinn iniţial, în antichitatea greacă timpurie, termenul de, “strategie “ se referea la rolul generalului care comanda o armată, ulterior a dobândit sensul de “artă a generalului”, referindu-se la abilităţile psihologice şi comportamentale care dădeau posibilitatea generalului să-şi îndeplinească rolul său. În timpul lui Pericle (450 î. Hr.), accepţiunea strategiei era de calitate managerială (administrativă, leadership, oratoriu putere). Iar pe vremea lui Alexandru Cel Mare 330 (î. Hr.), strategia se referea la calitatea de a desfăşura forţele pentru a copleşi opoziţia (duşmanului) şi de a crea un sistem unitar de guvernare globală. Această ultimă accepţiune a fost utilizată, secole de-a rândul, în cea mai mare parte a abordărilor militare, extinzându-se, începând cu secolul al XX-lea, şi în economie, politologie, ş.a.m.d.

Henry Mintzberg a identificat 10 şcoli de gândire managerială în ceea ce priveşte strategia (tab 1.1).

Tabelul 1.1

1 Denumirea şcolii strategice Elaborarea strategiei tratată ca un proces

Proiectare Conceptualizat

Planificare Formalizat

Poziţionare Analitic

Antreprenorială Vizionar

Cognitivă Mental

Învăţare Emergent

Politică Bazat pe putere

Culturală Ideologic

Enviromentală Pasiv

Configurativă Secvenţial

Din parcurgerea informaţiilor încorporate în tabel, rezultă marea varietate a abordărilor strategiei, reflectare a diversităţii premiselor şi opticilor adoptate.

1.1.2.Gama variată a abordărilor strategiei.

Printre primii, care au punctat importanţa deosebită a strategiei pentru firme şi au indicat conţinutul său, a fost renumitul profesor american Peter Drucker. În 1954, acesta releva că strategia unei organizaţii răspunde la două întrebări: În ce constă afacerea? Şi care ar trebui să fie obiectul de activitate al firmei?

Alfred Chaudler în lucrarea Strategy and Structure (1962), defineşte strategia ca” determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea cursurilor de acţiune şi alocarea resurselor financiare reeditarea obiectivelor”.

Kenneth Andrews defineşte strategia ca fiind structura obiectivelor, talentelor sau scopurilor, politicile şi planurile majore pentru reeditarea lor, astfel stabilite încât să definească obiectul actual sau viitor de activitate al afacerii şi tipul de întreprindere prezent şi preconizat. Brian Quinn formulează următoarea definire. “strategia este un model sau un plan ce integrează scopurile majore de organizaţie, politicile şi secvenţele de acţiune într-un întreg coerent”.

Reputatul specialist belgian Philippe de Woot defineşte strategia ca fiind “opţiunile importante ale întreprinzătorului în confruntarea cu mediul ţinând cont că resursele de care dispune, iar M. Bower – “strategia este ştiinţa şi arta de a declanşa toate resursele întreprinderii pentru atingerea cu succes a obiectivelor şi scopurilor fixate”.

Preview document

Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 1
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 2
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 3
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 4
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 5
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 6
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 7
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 8
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 9
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 10
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 11
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 12
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 13
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 14
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 15
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 16
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 17
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 18
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 19
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 20
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 21
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 22
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 23
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 24
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 25
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 26
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 27
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 28
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 29
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 30
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 31
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 32
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 33
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 34
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 35
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 36
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 37
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 38
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 39
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 40
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 41
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 42
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 43
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 44
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 45
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 46
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 47
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 48
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 49
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 50
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 51
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 52
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 53
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 54
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 55
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 56
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 57
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 58
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 59
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 60
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 61
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 62
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 63
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 64
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 65
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 66
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 67
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 68
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 69
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 70
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 71
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 72
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 73
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 74
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 75
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 76
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 77
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 78
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 79
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 80
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 81
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 82
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 83
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 84
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 85
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 86
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 87
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 88
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 89
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 90
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 91
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 92
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 93
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 94
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 95
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 96
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 97
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 98
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 99
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 100
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 101
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 102
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 103
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 104
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 105
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 106
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 107
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 108
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 109
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 110
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 111
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 112
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 113
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 114
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 115
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 116
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 117
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 118
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 119
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 120
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 121
Fundamentele Teoretice ale Strategiilor și Politicilor Firmei - Pagina 122

Conținut arhivă zip

 • cuprins.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 1.doc
 • cap5-6.doc
 • Anexe1.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Planificare Strategică

Poziţia pe care o firmă o poate avea pe piaţa depinde pe de o parte de dimensiunea pieţei globale şi a domeniului de activitate, care se poate...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Management Strategic

Capitolul I. Esenţa managementului strategic Pentru a înţelege esenţa managementului strategic trebuie să ne închipuim aspectele variate care sunt...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Fundamente Teoretice ale Managemntului Firmei

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1 Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului După părerea...

Strategii de Marketing în Cadrul SRL Conaprim Grup

Introducere Actualitatea temei. În procesul actual de evoluţie al economiei multe aspecte ale marketingului strategic încă nu sunt pe deplin...

Analiza managementului participativ și a motivării complexe a personalului

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4 CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu...

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic...

Studiu privind Implementarea Managementului prin Bugete

INTRODUCERE Perioada de tranziţie înseamnă revenire, după aproape o jumătate de secol , de la o economie în exclusivitate centralizată, la o...

Aspecte ale Politicii de Marketing la SC Romanceram SA

CAP. I CONSIDERATII TEORETICE 1.1. Mixul de marketing - instrument de fundamenatre a politicii de marketing Pentru intreprindere , strategia...

Ai nevoie de altceva?