Managementul Fondurilor Structurale

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 28402
Mărime: 999.43KB (arhivat)
Publicat de: Abel Filimon
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. LISTĂ DE ABREVIERI 4
 2. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII PRIVIND REDUCEREA DEZECHILIBRELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ LA NIVELUL REGIUNILOR DIN UE 7
 4. 1.1 Politica de coeziune 7
 5. 1.2. Evoluţia politicii de coeziune economice şi sociale. Instrumente financiare 9
 6. 1.3. O privire asupra convergenţei reale în Uniunea Europeană 14
 7. 1.3.1. Convergenţa reală 17
 8. 1.3.2 Convergenţă versus disparităţi 17
 9. 1.4. Opinii privind viitorul politicii de coeziune în perspectiva UE 18
 10. CAPITOLUL II. APLICAREA PRINCIPIULUI PARTENERIATULUI ÎN GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE 23
 11. 2.1. Factori restrictivi în procesul de implementare a noilor proceduri privind parteneriatul în unele ţări membre ale UE 27
 12. 2.1.1. Contextul politic 29
 13. 2.2. Aplicarea principiului parteneriatului 30
 14. 2.2.1 Parteneriatul în pregătire 31
 15. 2.2.2. Parteneriatul în faza de implementare 32
 16. 2.2.3. Parteneriatul în comitetele de monitorizare 33
 17. 2.2.4. Parteneriatul în practică 33
 18. CAPITOLUL III. ASPECTE RELEVANTE ALE GESTIONARII MANAGEMENTULUI FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE IN STATELE MEMBRE ALE UE 35
 19. 3.1 Stabilirea cadrului legal, instituţional şi bugetar 35
 20. 3.2. Managementul fondurilor structurale şi de coeziune în Irlanda, Portugalia,Grecia...........................................................................................................36
 21. 3.2.1. Irlanda: reducerea cheltuielilor publice, superioară intrărilor fondurilor europene 36
 22. 3.2.2. Portugalia: fodurile UE au compensate deficitul structural de reforme 38
 23. 3.2.3. Grecia : Două decenii pierdute şi unul pe cale de a fi câştigat 40
 24. CAPITOLUL IV. EXPERIENŢA SPANIEI ÎN MANAGEMENTUL FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE 44
 25. 4.1. Consideraţii economice 44
 26. 4.2. Intervenţiile Obiectivului 1 48
 27. 4.3. Rezultatele politicii de coeziune în Spania 54
 28. 4.4. Investiţiile europene în Spania 2007-2013 55
 29. 4.5. Implementarea Strategiei de la Lisabona pentru dezvoltare şi crearea de locuri de muncă 56
 30. 4.6. Principalele priorităţi ale Politicii de Coeziune în Spania pentru perioada 2007-2013 57
 31. 4.6.1 Asistând regiunile extreme 57
 32. 4.7. Principalii indicatori economici ai Spaniei 58
 33. 4.8. Proiecte de succes 65
 34. 4.8.1. Numele proiectului CRECE. Program de creare şi consolidare a companiilor 65
 35. 4.8.2. Numele proiectului Un factor de angajare 69
 36. 4.9. Lecţii pentru România din experienţa Spaniei în gestionarea fondurilor structurale 71
 37. CONCLUZII 80
 38. BIBLIOGRAFIE 85

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă expune experienţa statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul managementului fondurilor structurale şi de coeziune şi se axează pe aspectele relevante ale gestionării acestor fonduri în Spania.

Motivul pentru care am ales Spania ca studiu de caz a fost experienţa personală datorată obţinerii unei burse Erasmus în regiunea Castilla-Leon, oraşul Leon, oportunitate care m-a ajutat să devin un observator al vieţii de zi cu zi a spaniolilor şi a modului în care administraţia locală şi centrală investeşte în creşterea nivelului de bunăstare a cetăţenilor.

Având deja un cumul de cunoştinţe din domeniul studiului administraţiei, prin prisma statutului de student al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică, curiozitatea mi-a fost mai mult decât suscitată de impactul civilizaţiei spaniole. Orice informaţie trecea prin filtrul cunoştinţelor academice şi, ulterior, era relaţionată cu informaţii similare.

Pe baza acestor obesrvaţii, am pus cap la cap câteva idei de la care am pornit un studiu personal, şi anume Managementul fondurilor structurale în statele membre.

Înainte de a ajunge să prezint aspecte relevante din experienţa gestionării fondurilor structurale în Spania, am pornit la drum făcând cîteva delimitări conceptuale necesare oricărui demers de acest gen.

Capitolul 1 tratează politica de coeziune şi principalul ei fundament, principiul solidarităţii financiare, prin intermediul căruia oferă sprijin statelor şi regiunilor mai puţin dezvoltate sau care se confruntă cu dificultăţi structurale în scopul creării de locuri de muncă şi creşterii competitivităţii. Evoluţia până în zilele noastre dezvăluie complexitatea conceptului de coeziune, numeroasele schimbări spre a-i îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea şi rolul incontestabil pe care l-a avut în crearea prosperităţii şi bunăstării.

În capitolul 2 , este descris pe larg principul parteneriatului, unul dintre cele patru principii fundamentale care stau la baza fondurilor structurale, descris ca reprezentând unul dintre cuvintele de ordine ale timpurilor noastre în domeniul politicilor publice, în general, şi al dezvoltării economice, în particular. În prezent, modelul partenerial este considerat metoda preferată de realizare a dezvoltării locale şi regionale, reprezentând o trăsătură cheie a programelor regionale promovate prin intermediul Fondurilor Structurale.

Capitolul 3 este rezervat altor trei state membre demne de consideraţie şi analiză prin experienţele de management în domeniul fondurilor structurale: Irlanda, Portugalia şi Grecia. Povestea succesului irlandez este cea a reducerii cheltuielilor publice, superioare intrărilor europene. În Portugalia, fondurile europene au eliminat deficitul structural de reforme, pe când Grecia se remarcă prin evoluţia relativ recentă, în ciuda celor două decenii pierdute.

Alături de Portugalia, Grecia şi Irlanda, Spania este unul dintre cei patru mari beneficiari de fonduri structurale şi de coeziune. Capitolul 4 arată pe larg contextul economic al Spaniei, modul de implementare şi rezultatele politicii de coeziune, fără a uita să menţioneze perspectivele viitoar eîn contextul Strategiei de la Lisabona.

România este pusă faţă în faţă cu Spania, unde am încercat să subliniez nevoia tratării exemplului spaniol ca un model de urmat pentru autorităţile locale şi centrale.

Aşadar, în paginile acestei lucrări regăsim lecţii de învăţat, poveşti de succes şi, nu în ultimul rând, truda uni naţiuni care a căutat să îşi depăşească statutul, beneficiind din plin de ajutorul partenerilor şi îndeplinind însăşi esenţa şi raţiunea de-a fi a Uniunii Europene: dezvoltare şi prosperitate întru armonie.

Acestea sunt premisele de la care am pornit, urmărind să extrag din experienţa Spaniei direcţii şi conduite care deschidă drumul experienţelor proprii de succes şi să genereze o practică eficientă.

Sunt convinsă că transpare ataşamentul pe care îl am faţă de Spania şi care s-a dovedit o judecată înţeleaptă, iar motivaţia a fost suficientă încât să întrepătrund acest demers academic, fiind mai mult decât o lucrare de absolvire, ci o privire în deplina transformare a acestui stat demn de atenţia noastră.

Preview document

Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 1
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 2
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 3
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 4
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 5
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 6
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 7
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 8
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 9
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 10
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 11
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 12
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 13
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 14
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 15
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 16
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 17
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 18
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 19
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 20
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 21
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 22
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 23
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 24
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 25
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 26
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 27
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 28
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 29
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 30
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 31
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 32
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 33
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 34
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 35
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 36
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 37
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 38
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 39
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 40
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 41
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 42
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 43
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 44
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 45
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 46
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 47
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 48
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 49
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 50
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 51
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 52
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 53
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 54
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 55
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 56
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 57
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 58
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 59
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 60
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 61
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 62
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 63
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 64
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 65
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 66
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 67
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 68
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 69
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 70
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 71
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 72
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 73
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 74
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 75
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 76
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 77
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 78
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 79
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 80
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 81
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 82
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 83
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 84
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 85
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 86
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 87
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 88
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 89
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 90
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 91
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 92
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 93
Managementul Fondurilor Structurale - Pagina 94

Conținut arhivă zip

 • Managementul Fondurilor Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Fondurile Europene

Reforma fondurilor europene in perioada 2007-2013. Orientarile strategige vizeaza: -intrirea dimensiunii strategice a politicii de coeziune....

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România

Introducere Această lucrare este dedicată fondurilor structurale și de coeziune; acestea sunt instrumente financiare, cu ajutorul cărora Uniunea...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Programul operațional asistență tehnică POAT

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) INTRODUCERE Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui...

Mecanismul obținerii de finanțări din fonduri structurale europene pentru sprijin

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E., întrucât politica naţională de dezvoltare a...

Ai nevoie de altceva?