Plan de amenajare teritorială București

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4223
Mărime: 140.31KB (arhivat)
Publicat de: Antonia Carp
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alpopi Cristina

Extras din proiect

Asezare

Municipiul Bucureşti are o suprafaţă de 228 km pătraţi (0.8 % din suprafaţa României), din care suprafaţa construită este de 70 %

Oraşul este aşezat la 44°24'49" latitudine nordică (ca şi Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) şi 26°05'48" longitudine estică (ca şi Helsinki sau Johannesburg), în sudul României la o distanţa de 64 km nord de fluviul Dunăre, la 100 km sud de Carpaţii Orientali, şi 250 km vest de Marea Neagră.

Bucureştiul se află la următoarele distanţe faţă de alte oraşe europene:

425 km - Sofia;

735 km - Belgrad;

1730 km - Berlin;

1140 km - Viena;

1285 km - Atena;

2040 km - Roma;

2460 km - Paris.

Relieful

Bucureştiul este situat în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96.3 m şi este străbătut de două râuri, Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, împart oraşul în cateva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. Prezenţa a două terase locale (2 - 4 m şi 8 -12 m) de-a lungul celor două văi oferă varietate peisajului din centrul oraşului.

Lunca Dâmboviţei a fost modificată prin lucrări de canalizare.

Caracteristicile geomorfologice ce definesc regiunea sunt rezultatul acţunii de eroziune, transport şi depunere a cursului inferior al râului Dâmboviţa care străbate zona mediană a Bucureştiului pe direcţia aproximativă NV-SE, precum şi a râului Colentina.

Solul din centrul Bucureştiului s-a format şi dezvoltat sub influenţa factorilor naturali şi umani.

În zona oraşului şi a împrejurimilor, defrişarea excesivă din ultimele două secole a Codrului Vlăsiei, a permis extinderea agriculturii pe bogatele soluri brune. În condiţiile bioclimatice actuale ale zonei dintre cele două râuri, solul a devenit argilos. Cea de-a doua categorie de sol este cel aluvionar, format prin erodarea humusului datorită acţiunii apei de suprafaţă.

Din punct de vedere litologic, zona Bucureştiului face parte din tipul de câmpie joasă cu terase, caracterizată prin prezenţa numeroaselor terase desfăşurate de-a lungul râurilor ce o drenează, zonă alcătuită din depozite exclusiv cuaternare reprezentate prin loess şi depozite loessoide.

Clima

Deşi este aşezat într-o zonă de climă temperată, Bucureştiul este afectat de masele de aer continental, provenite din zonele învecinate. Curenţii de aer estici dau variaţii excesive de temperatură, de până la 70°C, între verile călduroase şi iernile geroase.

Estul şi sudul oraşului au toamne lungi şi călduroase, ierni blânde şi primăveri timpurii.

Media anuală a temperaturii în Bucureşti este in jur de 10 - 11°C

Cea mai înaltă temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963, de 13.1° C şi cea mai mică,în anul 1875, de 8.3° C.

Din observaţiile şi analizele efectuate, rezultă că Bucureştiul are ani alternativi cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) şi ridicate (1976, 1978, 1980).

Cea mai friguroasă lună este ianuarie , cu o medie de - 2.9° C iar cea mai călduroasă este iulie cu o medie de 22.8° C. În general, variaţiile de temperatură dintre noapte şi zi sunt de 34 - 35 ° C, iarna şi de 20 - 30° C, vara.

Cea mai înaltă temperatură, de 41.1° C a fost înregistrată în data de 20 august 1945 şi cea mai joasă temperatură de -30°C, în ianuarie 1888.

Zona centrală având cea mai mare concentrare de cladiri, străzi înguste, largi bulevarde şi câteva zone verzi, are o temperatură medie anuală de 11° C, vânt sub 2 m/s , umiditatea de 3-6 %, mai mică decât în alte zone şi cea mai lungă perioadă de vegetaţie, de 220 zile fără ger, pe an.

Zona mediană care cuprinde vechea zona industrială cu mici făbricuţe, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceaţă, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuală sub 11° C şi un volum de precipitaţii de 600 mm pe an.

Noua zonă residenţială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de 10.5° C, cu vânturi puternice uneori , cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariţii ale ceţii şi un volum de precipitaţii sub 550 - 600 mm pe an.

Preview document

Plan de amenajare teritorială București - Pagina 1
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 2
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 3
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 4
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 5
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 6
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 7
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 8
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 9
Plan de amenajare teritorială București - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Plan de Amenajare Teritoriala Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Politică de dezvoltare urbană în România

În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am...

Urbanism și amenajarea teritoriului - atribuții ale administrației publice locale

1.Introducere Această lucrare îşi propune să prezinte atribuţiile administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării...

Actori ai Dezvoltării Urbane

1.1. Dezvoltare locală Shimbările intervenite după 1989 au determinat o creştere semnificativă în România pentru interesul care este acordat...

Ecoturismul și dezvoltarea sustenabilă

Introducere Titlul lucrării de disertație abordată este “Ecoturism și dezvoltare sustenabilă”. Alegerea acestei teme a fost influențată de...

Rolul Politicii de Amenajare a Teritoriului în Întărirea Coeziunii Teritoriale la Nivelul UE

1. Conceptul de amenajare a teritoriului Amenajarea teritoriului urmăreşte obiective de justiţie teritorială şi rentabilitate economică. Astfel,...

Plan de amenajare teritorială - Sulina

I. Orasul I.1.Scurt istori La capitolul “istorie nescrisa” exista supozitia cum ca Sulina ar exista de prin sec. VI – VII inainte de Hristos,...

Subiecte Rezolvate Urbanism

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG);Planul urbanistic zonal şi...

Amenajarea Turistică a Teritoriului

Introducere Amploarea fluxurilor turistice interne si internationale pune din ce în ce mai mult probleme economice, sociale si ecologice...

Ai nevoie de altceva?