Cercetări de marketing - Coca Cola

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 6509
Mărime: 901.33KB (arhivat)
Publicat de: Marcel Drăgoi
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S. Mahu, T. Jijie
Feaa, Iasi

Cuprins

 1. Listă tabele:
 2. Tabel 1 Structura eşantionului şi numărul de chestionare/cămin 7
 3. Tabel 2 Operaţionalizare 8
 4. Tabel 3 Independent Samples Test 26
 5. Tabel 4 ANOVA 26
 6. Tabel 5 Compere Means 26
 7. Tabel 6 Correlations 26
 8. Listă grafice:
 9. Grafic 1 preferinţe în alegerea băuturii răcoritoare 9
 10. Grafic 2 preferinţe în alegerea magazinului 10
 11. Grafic 3 obiceiuri în cumpărarea băuturii răcoritoare 11
 12. Grafic 4 coşul de cumpărături 12
 13. Grafic 5 coşul de băuturi 13
 14. Grafic 6 cumpărătorul băuturii răcoritoare 14
 15. Grafic 7 cantitatea cumpărată 15
 16. Grafic 8 produse carbogazoase 16
 17. Grafic 9 gust 17
 18. Grafic 10 culoare 18
 19. Grafic 11 design sticlă 18
 20. Grafic 12 preţ 19
 21. Grafic 13 marcă 19
 22. Grafic 14 volum sticlă 20
 23. Grafic 15 magazin 20
 24. Grafic 16 gusturi preferate 21
 25. Grafic 17 produs nou Coca-Cola 22
 26. Grafic 18 părere despre Coca-Cola 23
 27. Grafic 19 sortimente Coca-Cola achiziţionate cel mai des 24
 28. Grafic 20 preţ minim oferit pentru o sticlă de Coca-Cola 25
 29. Grafic 21 preţ maxim oferit pentru o sticlă de Coca-Cola 25
 30. Grafic 22 vârsta respondenţilor 26
 31. Grafic 23 sexul respondenţilor 26
 32. Grafic 24 starea socială a respondenţilor 26
 33. Grafic 25 număr de stundeţi care locuiesc în camera de cămin 26
 34. Grafic 26 venitul respondenţilor 26
 35. REZUMAT MANAGERIAL 1
 36. I. CONTEXTUL GENERAL AL CERCETĂRII 3
 37. I.1. PROBLEMA DECIZIONALĂ 3
 38. I.2. PROBLEMA DE CERCETARE 3
 39. I.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII 3
 40. II. METODA DE CERCETARE 3
 41. II.1. STUDIU DOCUMENTAR 3
 42. II.2. CERCETARE EXPLORATORIE 4
 43. II.3. CERCETAREA CONFIRMATORIE 7
 44. III. REZULTATE 9
 45. IV. LIMITELE CERCETĂRII: 26
 46. V. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 26
 47. ANEXĂ 26
 48. CHESTIONAR 26
 49. TABELE SPSS: 26

Extras din proiect

Cercetarea de faţă are ca problemă decizională următoarea întrebare: ”Ar fi oportună apariţia pe piaţă a unui nou produs Coca-Cola?”. Populaţia vizată este alcătuită din studenţii de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor cazaţi în cămine, iar problema de cercetare este aceea că nu se cunoaşte comportamentul de consum al acestora: preferinţa pentru un anumit tip de băutură, preferinţa pentru o anumită aromă, structura coşului zilnic de cumpărături, consumul specific pentru fiecare categorie de produs.

Obiectivele cercetarii sunt multiple :

1. Să se cunoască preferinţa studenţilor pentru un anumit tip de băutură răcoritoare.

2. Să se cunoască preferinţa studenţilor pentru un anumit loc de aprovizionare.

3. Să se cunoască obiceiul de cumpărare al studenţilor.

4. Să se cunoască cantitatea consumată de băutură răcoritoare.

5. Să se cunoască repartizarea cheltuielilor pe categorii de produse.

6. Să se cunoască repartizarea cheltuielilor pe tipuri de băuturi.

7. Să se cunoască cine ia decizia de cumpărare a băuturii răcoritoare carbogazoase.

8. Să se cunoască preferinţa studenţilor pentru unele băuturi răcoritoare carbogazoase.

9. Să se cunoască aspectele importante în achiziţionarea băuturilor carbogazoase.

10. Să se cunoască preferinţa studenţilor pentru anumite arome.

11. Să se cunoască părerea consumatorilor despre produsele Coca-Cola.

Populaţia vizată este reprezentată de studenţii de la Facultatea de Ecomonie şi Administrarea Afacerilor, cazaţi în cămine, numărul lor fiind de 2067 studenţi FEAA. Cercetarea de faţă s-a bazat pe 3 paşi importanţi: studiu documentar, cercetare exploratorie şi cercetare confirmatorie.

In urma studiului documentar, s-a putut afla numărul exact de studenţi FEAA cazaţi în cămine pe baza datelor de pe Portalul FEAA (distribuirea studenţilor pe cămine, numărul şi numele căminelor în care sunt cazaţi studenţii de la FEAA). De asemeni, în urma documentarii on-line s-a aflat că cei mai mulţi consumatori Coca-Cola (mai ales tinerii) şi-au schimbat comportamentul de consum, ”căpătând obişnuința de a consuma - în cele mai diferite ocazii - cantități mari de răcoritoare, influențați de gust, mai mult decât de prețul acestora.”

Cu ajutorul datelor obţinute în urma studiului documentar s-a întocmit un Focus Grup. Astfel, pe data de 31.10.2008 a avut loc Focus Grupul pe un eşantion de 8 studenţi (vârsta cuprinsă între 18-23 ani), fiecare dintre ei locuind într-un cămin repartizat FEAA (C1, C4, C6, C7, C8, C13, C17, AK). Locul de desfăşurare a Focus Grupului a fost cafeneaua “Il Giardino”, iar moderatorul a discutat cu cele 8 persoane în intervalul orar 12-14. S-a aflat că cei mai mulţi dintre respondenţi îşi fac cumpărăturile din magazinul de proximitate, dar şi din hipermarketsupermarket. De cele mai multe ori persoanele merg însoţite la cumpărături de prieteni sau colegi de cameră. Cu ajutorul unei întrebări ipotetice, s-a aflat că cea mai importantă băutură pentru respondenţi este „apa” (8 răspunsuri), urmată de „sucul natural” şi „Coca-Cola” (fiecare cu câte 5 răspunsuri), de „ceai” şi „Nestea” (cu 3 şi respectiv 2 răspunsuri), şi „vodka” (1 răspuns). In general respondenţii ar lăsa pe piaţă doar un singur produs Coca-Cola, ar păstra forma sticlei, culoarea produsului, tradiţiile de Crăciun, însă ar schimba consistenţa produsului: aciditate mai scăzută, ingrediente mai sănătoase, cofeină mai puţină. Cei mai mulţi dintre ei au alăturat produsului Coca-Cola, fructul „cireaşă”, deoarece culoarea şi gustul acestui fruct este asemănător cu cel al produsului Coca-Cola. Majoritatea respondenţilor ar face cocktailuri cu Coca-Cola dacă ar fi barmani. Când beau Coca-Cola simt un „gust plăcut”, „energie” şi „veselie”, însă şi „dureri de stomac”. Iar când se gândesc la Coca-Cola le vine în minte „Crăciunul”, „tradiţiile lor de Crăciun”, „cafeaua” şi „gheaţă”, însă şi cuvântul „nesănătos”.

Cu ajutorul datelor obţinute în urma studiului documentar şi a Focus Grupului s-a întocmit un chestionar ce a fost aplicat timp de 5 zile (Tabel 2 pagina 8) pe un eşantion de 200 studenţi (cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani). Structura eşantionului a fost realizată în funcţie de numărul de locuri din cămine repartizate studenţilor de la FEAA (Tabel 1 pagina 7). S-au aflat următoarele:

1. Studenţii preferă atât băuturile răcoritoare carbogazoase cât şi cele necarbogazoase, însă procentul cel mai mare îl au cele carbogazoase. Grafic 1 pagina 9

2. Studenţii preferă să cumpere băutura răcoritoare mai ales din magazinele de proximitate. Grafic 2 pagina 10

3. Studenţii cumpără de obicei din impuls în faţa raionului/vitrinei. Grafic 3 pagina 11

4. In majoritatea cazurilor, cel care decide cumpărarea băuturii răcoritoare este chiar studentul. Grafic 6 pagina 14

5. Studenţii cheltuie, în medie, 45% din venitul lor pe alimentaţie (172,19 Ron). Grafic 4 pagina 12

6. Studenţii cheltuie, în medie, câte 30% din venitul alocat pentru băuturi, pe băuturi carbogazoase şi alcool (27,87 Ron, şi respectiv 27,82 Ron). Grafic 5 pagina 13

7. Studenţii cumpără în general băutura răcoritoare în sticle de 2l. Grafic 7 pagina 15

8. Studenţii consumă cel mai mult Coca-Cola, urmată de Sprite, Fanta, Pepsi şi Kinley. Grafic 8 pagina 16

9. Un aspect foarte important în alegerea băuturii răcoritoare este Gustul (Grafic 9 pag 17). Pentru studenţie este important Preţul şi Marca (Grafic 12 şi Grafic 13 pag 19). Culoarea, Designul (Grafic 10 şi Grafic 11 pag 18) şi Volumul sticlei (Grafic 14 pag 20) este indifferent. Magazinul fiind deloc important în alegerea unei băuturi Grafic 15 pag 20.

10. Studenţiilor le-ar plăcea gustul de cola (18%), şi cel de vişine (14%). Grafic 16 pag 21

11. Studenţii au în general o părere bună despre produsele Coca-Cola. Grafic 18 pag 23

a. Cel mai des studenţii achiziţionează Coca Cola (64%). Grafic 19 pag 24

b. Preţul minim oferit de studenţi pentru o sticlă de Coca Cola este de 3,08 Ron, iar preţul maxim este de 6,20 Ron. Grafic 20 şi Grafic 21 pag 25

c. Dacă cei de la Coca Cola ar lansa pe piaţă un nou produs, studenţii (în proportie de 92%) l-ar încerca. Grafic 17 pag 22

I. Contextul general al cercetării

I.1. Problema decizională

Ar fi oportună apariția pe piață a unui nou produs Coca-Cola?

I.2. Problema de cercetare

Nu se cunoaşte comportamentul de consum al populaţiei vizate (studenţii):

- Nu se cunoaşte preferinţa lor pentru un anumit tip de băutuă răcoritoare (carbonată/necarbonată).

- Nu se cunoaşte preferinţa lor pentru o anumită aromă.

- Nu se cunoaşte structura coşului zilnic de cumpărături.

- Nu se cunosc frecvenţa de cumpărare şi consumul specific pentru fiecare categorie de produse.

I.3. Obiectivele cercetării

- Să se cunoască preferința studenților pentru un anumit tip de băutură răcoritoare.

- Să se cunoască preferinţa studenților pentru locul de aprovizionare.

- Să se cunoască obiceiul de cumpărare al studenţilor.

- Să se cunoască cantitatea şi frecvența de consum a băuturilor răcoritoare.

- Să se cunoască repartizarea cheltuielilor pe categorii de produse.

- Să se cunoască repartizarea cheltuielilor pe tipuri de băuturi.

- Să se cunoască cine ia decizia de cumpărare a băuturii răcoritoare carbogazoase.

- Să se cunoască preferinţa studenţilor pentru unele băuturi răcoritoare carbogazoase.

- Să se cunoască aspectele importane în achiziţionarea de băuturi carbogazoase.

- Sa se cunoasca preferinta studentilor pentru anumite arome.

- Să se cunoască părerea consumatorilor despre produsele Coca-Cola.

Preview document

Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 1
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 2
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 3
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 4
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 5
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 6
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 7
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 8
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 9
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 10
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 11
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 12
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 13
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 14
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 15
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 16
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 17
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 18
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 19
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 20
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 21
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 22
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 23
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 24
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 25
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 26
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 27
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 28
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 29
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 30
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 31
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 32
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 33
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 34
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 35
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 36
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 37
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 38
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 39
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 40
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 41
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 42
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 43
Cercetări de marketing - Coca Cola - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Cercetari de Marketing - Coca Cola.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de piață - gama de produse Coca Cola - Fanta

Chestionar 1.Ce marci de bauturi racoritoare carbogazoase/necarbogazoase consumati? R : I:Produsele din gama CocaCola-Fanta sunt cunoscute si...

Cercetare de marketing - ciocolată

Piata produsului 1.1 Scurta introducere în lumea ciocolatei Arborele de cacao creşte la tropice. Este un arbore delicat, care aparţine familiei...

Coca-Cola Market Entry Strategy

Capitolul 1 Istoric Coca-cola este o băutură răcoritoare în vârstă de peste 100 de ani care a apărut ca orice altceva decât o băutură...

Cercetarea particularităților comportamentului consumatorului de ciocolată Milka

1. Definirea problemei decizionale În sens larg, problema decizională reprezintă situaţia care constituie o problemă reală pentru decident sau o...

Cercetarea de marketing privind lansarea seviciului de îngrijire a bătrânilor la domiciliu

Cercetarea de marketing privind lansarea seviciului de îngrijirea bătrânilor la domiciliu 1. Problema decizională Firma Mereu aproape îşi propune...

Metoda ordonării rangurilor - sucuri

Metoda ordonării rangurilor Metoda ordonării rangurilor poate fi utilizată, precum şi modelul Fishbein –Rosenberg, în scopul stabilirii opiniilor...

Mixul de Marketing Coca-Cola

1.DESCRIEREA PIETEI PRODUSULUI Produsul care a dat lumii gustul cel mai cunoscut s-a născut în Atlanta, statul Georgia, la data de 8 mai 1886. Dr....

Cercetare de Marketing - Thermos

I. Studiu de piaţă pentru investigarea cerinţelor consumatorilor „Nu ştim dacă schimbându-ne ne perfecţionăm, dar ştim că pentru a ne perfecţiona...

Te-ar putea interesa și

Evluarea eficienței comunicării de marketing a societății Coca - Cola HBC România

În cadrul acestei lucrări am evidențiat aspectele teoretice cu privire la comunicarea de marketing și metodele utilizate în procesul comunicării,...

Strategie de marketing online a organizației Coca-Cola

INTRODUCERE În contextul de actualitate internetul se află la bază oricărei activități indiferent de natura acesteia, profesională sau personală,...

Cercetarea Preferințelor Consumatorilor din Pitești fata de Produsele coca-cola

Astazi, când suntem cu totii martorii unei transformari extraordinare care are loc în societatea româneasca, este important pentru dezvoltarea...

Studiul privind comportamentul consumatorilor de produse Coca-Cola

INTRODUCERE ÎN MERCEOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE Merceologia este ştiinţa care studiază valorile de întrebuinţare ale mărfurilor. Această ştiinţă...

Cercetarea Imaginii Băuturilor Răcoritoare în Rândul Consumatorilor

NTRODUCERE Dintre cele patru elemente primordiale, apa a fost probabil cea mai preţuită de către umanitate de-a lungul veacurilor. Apa a fost...

Dosar de presă - Coca-Cola Company

Coca-Cola este bautura racoritoare a lumii care este savurata de sute de milioane de ori pe zi de oamenii de pe tot Globul. Coca-Cola reprezinta...

Cercetare de marketing privind produsul Coca-Cola al societății comerciale HBC Coca-Cola România SRL

1. Prezentarea firmei S.C. Coca-Cola HBC România S.R.L. a. Denumire și scurt istoric Compania Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola...

Mixul de Marketing

I. NOŢIUNI TEORETICE REFERITOARE LE MIXUL DE MARKETING 1.1. CONŢINUTUL CONCEPTULUI Conceptul de marketing mix, introdus în 1964 de americanul...

Ai nevoie de altceva?