Constituția din 1923

Referat
5.8/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2724
Mărime: 42.28KB (arhivat)
Publicat de: Sandra Popovici
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: stef
Specializare: istoria administratiei publice

Cuprins

  1. 1.Constituțiile României 3
  2. 1.1 Constitutii bazate pe conceptii autoritare si totalitare 3
  3. 1.2. Constituţii bazate pe concepţii autoritare şi totalitare 5
  4. 2. Constituția din 1923 6
  5. 2.1. Principiile si continutul Constitutiei 8
  6. 3. Sfarsitul Constitutiei din 1923 10
  7. 4.Bibliografie 11

Extras din referat

1.Constituțiile României

Ca lege fundamentală a unui stat, Constituţia - conform unei sumare definiţii larg răspândite - reflectă stadiul de dezvoltare socială, economică și politică a acestuia la un moment dat, stabilind forma de guvernământ și organizarea statală, precum și drepturile și obligaţiile cetăţenilor.

Efortul intens de modernizare declanşat în prima jumătate a sec. al XIX-lea, ce viza integrarea politică, economică și culturală a României într-o Europă a aspiraţiilor naţionale, trebuia să-şi găsească împlinirea pornind, mai întâi, de la crearea unor forme noi politico-juridice de organizare a structurii statului. În acest sens, legii și îndeosebi Constituţiei îi revenea un rol esenţial și românii au manifestat de la început un mare interes pentru elaborarea unor proiecte de Constituţie, care să le ofere temelia politico-juridică, stabilitate și trăinicie, pentru instituţia statală și, în acelaşi timp, să-i asigure dezvoltarea în concordanţă cu cerinţele vremii.

Proiectele constituţionale care au precedat elaborarea și adoptarea aşezământului fundamental din 1866, reflectă cu prisosinţă rădăcinile și tradiţiile adânci ale unui sistem constituţional cu forme caracteristice regimurilor parlamentare europene, care au căpătat în mod treptat un conţinut propriu, specific realităţilor din societatea românească.

Primele Constituții ale statului modern român au fost precedate de acte cu caracter constituțional:

1. Declarații de principii (“Cererile norodului românesc”, redactate în 1821, în timpul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu)

2. Declarații de drepturi (“Proclamația de la Islaz”, ca de altfel și celelalte programe revoluționare de la 1848)

3. Proiecte de reformă (“Constituția cărvunarilor” redactată de Ionică Tăutu în 1822 și “Osăbitul act de numire a suveranului românilor” redactat de Ion Câmpineanu în 1838)

4. Rezoluțiile Adunărilor ad-hoc din Moldova și Țara Românească din 1857

Inlăturarea lui Al. I. Cuza şi aducerea prinţului străin - a urgentat elaborarea unei noi legi fundameniale a statului.

1.1. CONSTITUŢIILE ROMÂNIEI CARE AU PROMOVAT PRINCIPII DEMOCRATICE

1. Constituţia din 1866

A avut ca model Constituţia belgiană din 1831 - considerată atunci cea mai liberală din Europa, adaptată condiţiilor româneşti. Adunarea Constituantă (aleasa în aprilie 1866) - adoptă noua Constituţie (8 titluri şi 133 articole), care este promulgate de domn la 1 iulie 1866.

Principii:

- suveranitatea naţională;

- guvernarea reprezentativă şi responsabilă;

- separarea puterilor în stat;

- responsabilitate ministerială;

- monarhia ereditară;

- libertăţi şi drepturi cetăţeneşti (libertatea conştiinţei, libertatea învăţământului, libertatea presei, libertatea întrunirilor şi asocierilor).

2. Constituţia din 1923

Infăptuirea statului naţional unitar român în 1918 reclama unificarea organizării de stat si a legislaţiei menite să favorizeze progresul întregii naţiuni. Proiectul acestei constituţii a aparţinut Partidului Naţional Liberal şi a fost promulgată la 28 martie 1923.

Principii:

1. principiul suveranităţii naţionale (Regatul României era declarat stat naţional unitar şi indivizibil, teritoriul sau fiind inalienabil (art. 1 şi 2); puterea în statul român aparţine naţiunii).

2. proprietatea are funcţie socială (funcţia socială a proprietăţii este exprimată prin faptul că se admite pentru cauze de utilitate publică. Deci, interesele generale ale comunităţi sunt prioritare în faţa celor individuale, dar dreptul de proprietate este garantat (art. 17).

3. conform Constituţiei din 1923 - regimul politic consacrat era un regim democratic.

4. separaţia puterilor în stat: legislativă, executivă, judecătorească

3. Constitutia din 1991

Prabuşirea regimului comunist în România şi revenirea la un regim democratic după 1989 a impus necesitatea elaborării unei noi Constituţii Constitutia din 1991 - adoptată de Adunarea Constituantă la 21 noiembrie 1991 şi revizuită în 2003.

Bibliografie

1. Support de curs –Istoria Administratiei publice

2. Manual Istorie pentru clasa a XII a – Zoe Petre , Corint

3. Manual Istorie pentru clasa a XIIa – Editura Gimnasium

Preview document

Constituția din 1923 - Pagina 1
Constituția din 1923 - Pagina 2
Constituția din 1923 - Pagina 3
Constituția din 1923 - Pagina 4
Constituția din 1923 - Pagina 5
Constituția din 1923 - Pagina 6
Constituția din 1923 - Pagina 7
Constituția din 1923 - Pagina 8
Constituția din 1923 - Pagina 9
Constituția din 1923 - Pagina 10
Constituția din 1923 - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Constitutia din 1923.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Regimul politic al României

REGIMUL POLITIC AL ROMANIEI INTRODUCERE De obicei, conceptul de „regim politic” este strâns legat de acela de „forma de guvernământ”. Uneori...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Comparație între constitiuțiile din 66 și 23

1. INTRODUCERE Necesitatea unei constitutii ca fundament al organizarii institutinal-politice a aparut in societatea romaneasca in conditiile...

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Prezentarea Generală a Constituției din 1991

Evenimentele premergătoare adoptării Constituţiei din 1991 Revoluţia română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă şi...

Evoluția Constituțională a României

Arhivele atesta ca Romania a avut pâna acum sapte Constitutii, dar si 15 revizuiri ale acestora, de multe ori în functie de interesele clasei...

Ai nevoie de altceva?