Elemente de standardizare a auditului intern

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5191
Mărime: 88.21KB (arhivat)
Publicat de: Georgiana B.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. Introducere ...3
  2. Capitolul 1 Abordări conceptuale privind standardele auditului intern pe plan internațional .4
  3. 1.1 Definirea conceptului de standard internațional .4
  4. 1.2 Tipurile de standarde internaționale din activitatea de audit intern 6
  5. Capitolul 2 Rolul standardelor internaționale în activitatea de audit intern ...11
  6. 2.1 Autoritățile de reglementare a standardelor de audit intern pe plan internațional ...11
  7. 2.2 Importanța standardelor internaționale în activitatea de audit intern ...13
  8. Concluzii 15
  9. Bibliografie 16

Extras din referat

Abstract

Organizațiile din mediul privat cât și instituțiile din sectorul public sunt deosebit de diferite din punct de vedere al complexității, al obiectului de activitate, al scopului cât și al mărimii. Astfel, existența unor linii directoare care să le ghideze activitatea de audit este imperios necesară pentru a îndeplini cu succes obiectivele stabilite.

Cuvinte cheie: standard, audit, cadru, calitate, eficacitate, performanță

Introducere

Pentru a asigura performanța auditorilor interni în “realizarea evaluării și îmbunătățirii eficacității proceselor de guvernanță, de management al riscului și de control” , s-a elaborat un cadru de referină format din Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern.

Aceste standarde reprezintă un ghid al corectitudinii și legalității pentru auditorii interni, în activitatea de consiliere oferită organizațiilor în vederea creșterii performanței și eficacității.

Respectarea de către auditori a Standardelor Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului intern reprezintă o obligație, fiind astfel, o garanției a desfășurării activității conform normelor și metodologiilor de la nivel internațional. Standardele de audit intern oferă totodată un real ajutor auditorilor, având la dispoziție un cadru normativ conform căruia își structurează procesele și activitatea de evaluare și control.

Standardele asigură o uniformitate la nivel internațional a auditului intern, astfel auditorii interni de pretudindeni sunt determinați să respecte același set de reguli și dispoziții. Deși, pe plan național pot exista norme sau practici diferite, numitorul comun al activității de audit îl reprezintă standardele internaționale. În prezent, există o multitudine de țări care au adoptat această reglementare, considerând că standardele ilustrează principalele măsuri de evaluare a activității profesionale a organizațiilor. Prin acest cadru se dorește astfel, oferirea suportului auditorilor interni precum și adăugarea de valoare misiunii companiei.

Prin elaborarea acestei lucrări am dorit să analizez cadrul standardelor la nivel internațional al activității de audit intern, stabilind drept obiective principale: înțelegerea sintagmei de standard internațional, evidențierea tipurilor de standarde internaționale, identificarea organelor competente în elaborarea standardelor precum și scopul reglementărilor internaționale în activitatea de audit intern.

Capitolul 1 Abordări conceptuale privind standardele auditului intern pe plan internațional

1.1 Definirea conceptului de standard internațional

Pentru a înțelege complexitatea cadrului internațional al auditului intern este necesară abordarea conceptuală a termenului standard. Conform Institutului Auditorilor Interni, standardul reprezintă un ansamblu de cerințe cu caracter obligatoriu, construit pe baza unor principii și reglementări. Astfel, standardul cuprinde enunțuri privind obligațiile de bază pentru practica profesională a auditului intern precum și pentru evaluarea performanței acesteia. O altă componentă a standardului este interpretarea, care clarifică termenii sau conceptele din cadrul enunțurilor.

Scopul precum și rolul standardelor este bine definit și specificat de către Institutul Auditorilor Interni. Acest organism de reglementare precizează că standardele au menirea de a orienta organizația prin intermediul auditorului, la cerințele obligatorii din Cadrul Internațional de Practici Profesionale. Un alt rol fundamental al standardelor este dat de asigurarea unui cadru general pentru efectuarea și promovarea unei categorii cuprinzătoare de servicii de audit intern care să confere plus valoare organizației. Standardele oferă, de asemenea, cadrul de referință pentru aprecierea rezultatelor activității de audit intern. Un ultim scop este acela de a stimula optimizarea proceselor precum și a operațiunilor organizației.

Standardele se utilizează cu precădere de către auditorii interni în activitatea de evaluare și control pe care aceștea o desfăsoară în cadrul organizațiilor. Astfel, auditorii sunt în mod direct răspunzători de respectarea și implementarea standardelor internaționale.

Însă, standardele sunt folosite și la scară mai înaltă, nu numai de auditorii mediului de afaceri ci și de organisme cu rol determinant în activitatea economico-financiară la nivel mondial.

Curtea de Conturi Europeană efectuează activitatea de audit având drept cadru de referință Standardele Internaționale de Audit Intern. De asemenea, Consiliul de Conturi ale Națiunilor Unite a adoptat practicile internaționale de audit. Deși, acest organism dispune de trei instituții supreme de audit, având cadrul propriu de cerințe, a decis raportarea activității de audit la Standardele Internaționale. Această decizie a Consiliul de Conturi ale Națiunilor Unite atestă valoarea adăugată pe care ISA le aduce procesului de evaluare. Directiva de audit a Uniunii Europene, începând cu data de 17 mai 2006, stabilește implementarea Standardele Internaționale de Audit Intern la nivelul auditului efectuat în Uniunea Europeană.

Bibliografie

Cărți și articole

1. Comitetul de lucru „Audit intern”, Ghid privind implementarea standardelor internaționale de audit, Camera Auditorilor Financiari din România, București, 2019

2. Ghiță, M., Audit intern, Ediția a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2009

3. Institutul Auditorilor Interni, Standarde internaționale pentru practica profesională a auditului intern, 2017

4. International Auditing and Assurance Standards Board, Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, International Federation of Accountants, New York, 2017

5. L. Murphy Smith, Going International: Accounting and Auditing Standards, Texas A&M International University, Texas, 2017

6. Shaban, O., The Extent of Applying the International Internal Audit Standards, Journal of Applied Science & Technology, Vol. 4 Iss. 9, 2014

7. N. Mennicken, The translation of international auditing standards, Accounting Organizations and Society, Vol. 33, Iss. 4, 2008

Site-uri web

1. About IAASB, www.iaasb.org/about-iaasb

2. International Federation of Accountants, Audit quality and International Standards on Auditing, https://www.ifac.org/system/files/downloads/Audit_Quality_Fact_Sheet.pdf

3. Roussey, R., The Development of International Standards on Auditing, 2009

archives.cpajournal.com/1999/1099/Features/F141099.HTM

4. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Knowledge guide to International Standards on Auditing www.icaew.com/library/subject-gateways/auditing/knowledge-guide-to-international-standards-on-auditing

5. ***, The importance of adhering to International Standards for Auditing, 2018

www.businessfirstonline.co.uk/articles/the-importance-of-adhering-to-international-standards-for-auditing/

Preview document

Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 1
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 2
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 3
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 4
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 5
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 6
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 7
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 8
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 9
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 10
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 11
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 12
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 13
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 14
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 15
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 16
Elemente de standardizare a auditului intern - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Elemente de standardizare a auditului intern.docx

Alții au mai descărcat și

Planificarea unui audit al situațiilor financiare

Auditorul trebuie să planifice activitatea de audit astfel încât auditul să fie efectuat într-un mod cât mai eficient. Prin “planificare” se...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Managementul Serviciilor Turistice la Hotel Trotuș Onești

INTRODUCERE Termenul de calitate a unui produs sau serviciu turistic reprezintă posibilitatea (capacitatea) acestuia de a satisface o nevoie...

Managementul calității în domeniul bancar - studiu de caz la BCR Sucursala județeană Covasna

Introducere Tema lucrării de faţă o constituie «Managementul calităţii in domeniul banca - studiu de caz la B.C.R. Sucursala Judeţeană Covasna »....

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Delimitări Privind Conceptul de Audit Intern

1.Aspecte teoretice privind notiunea de audit intern 1.1.Notiunea de audit in general Audit vine de la cuvantul latinesc „audire” = a asculta;...

Cooperarea pentru asigurarea funcției de audit intern

1. APARIȚIA ȘI EVOLUȚIA AUDITULUI INTERN Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificația „a...

Audit Intern

În legislaţia romănească auditul intern este definit : Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor...

Ai nevoie de altceva?