Auditul Situațiilor Financiare Anuale

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5014
Mărime: 38.38KB (arhivat)
Publicat de: Iustin Vlad Bejan
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Rodica

Extras din referat

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

LA S.C. ALFA S.A

Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii.

Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale se compun din:

1. Bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si notele explicative în cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Cimunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Aceste situatii financiare anuale :

- se supun auditului financiar efectuat de catre auditori financiari persoane fizice sau juridice autorizate

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului, în caz de încetare a activitatii personelor obligate sa le întocmeasca

- se depun la Administratia Finantelor Publice în termen de 120 zile de la închiderea exercitiului.

Programul de implementare a reglementarilor contabile armonizate se aplica de persoanele juridice care îndeplinesc criteriile cu privire la cifra de afaceri, totalul activelor si numarul mediu de salariati, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

2. Bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative (optional ti situatia fluxurilor de trezorerie) în forma simplificata, în cazul persoanelor juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea Reglementarilor contabile autorizate.

Aceste situatii financiare anuale simplificate:

- nu sunt supuse obligatoriu auditului financiar

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului, în caz de încetare a activitatii persoanelor care le întocmesc

- se depun la Administratia Finantelor Publice în tremen de 120 zile de la încheierea exercitiului.

3. Bilant si cont de profit si pierdere, în cazul tuturor celorlalte persoane si al microântreprinderilor.

Aceste situatii financiare:

- nu sunt supuse obligatoriu auditului financiar

- se publica dupa aprobare

- se pastreaza timp de 50 de ani

- se predau la arhivele statului în caz de încetare a activitatii

- se depun în termen de 120 zile la Administratia Finantelor Publice

4. Declaratia de înactivitate, care se depune în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar la Administratia Finantelor Publice, în cazul persoanelor care de la constituire nu au desfasurat activitate.

Rolul auditorului financiar consta în examinarea informatiei financiare ( redata în conturi) în scopul asigurarii credibilitatii acestor informatii pentru diferite categorii de utilizatori:

- conducerea întreprinderii

- clienti

- banci

- furnizori

- organe fiscale

- investitori potentiali, etc

Rolul final al auditorului financiar îl constituie verificarea si certificarea bilantului contabil anual, prin care se formuleaza o opinie competenta cu privire la imaginea fidela pe care acesta trebuie sa o dea, si respectarea reglementarilor în vigoare.

Elemente de organizare a auditului financiar

Activitatea de audit presupune ca persoanele autorizate în acest domeniu sa parcurga o succesiune de etape, dupa cum urmeaza:

A. Acceptarea misiunii

In cadrul acestei etape auditorul solicita conducerii unitatii patrimoniale o serie de documente: actul constitutiv, statutul, certificatul de înmatriculare la Registrul Comertului, documente si/sau decizii prin care sunt numite organele de conducere, contracte (de închiriere, individuale cu salariatii, de redeventa, etc.) regulamentul de organizare si functionare, procese verbale ale controalelor fiscale, organigrama unitatii patrimoniale, etc. Prin a caror consultare sa poata sa-si faca o imagine cu privire la:

- istoricul unitatii patrimoniale

- dezvoltarea si nivelul rentabilitatii

- dimensiunile si volumul activitatii

- clientii si furnizorii principali

- produsele obtinute, comercializate

- politicile de aprovizionare si de comercializare

- politicile de personal, de productie si financiar contabile

- organizarea si conducerea contabilitatii

Preview document

Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 1
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 2
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 3
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 4
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 5
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 6
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 7
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 8
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 9
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 10
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 11
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 12
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 13
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 14
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 15
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 16
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 17
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 18
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 19
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 20
Auditul Situațiilor Financiare Anuale - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Auditul Situatiilor Financiare Anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Contabilitatea capitalului social

ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Ai nevoie de altceva?