Raportul de Audit

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2178
Mărime: 54.14KB (arhivat)
Publicat de: Alina P.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Neagu

Cuprins

  1. Capitolul 1. Noțiuni generale privind raportului de audit 3
  2. 1.1. Definirea conceptului de audit 3
  3. 1.2. Conținutul și structura raportului de audit 3
  4. 2. Studiu de caz 6
  5. 2.1. Raportul de control la S.C. COMBIMUR S.R.L. 6
  6. 2.2. Constatări 6
  7. 2.3. Decizii 8
  8. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

Capitolul 1. Noțiuni generale privind raportului de audit

De-a lungul timpului, mediul economic s-a dezvoltat datorită complexității operațiunilor economice și a tranzacțiilor efectuate de către entiți. Schimbările aduse asupra mediului economic se reflectă în același timp în evoluția auditului.

În prezent, auditul este axat pe evaluarea modului de respectare a principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea resurselor financiare.

1.1. Definirea conceptului de audit

Auditul reprezintă procesul realizat de către personele fizice sau juridice legal abilitate, prin care se analizează și evaluează informațiile unei entități, folosind tehnici și procedee specifice, în scopul obținerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorul emite raportul de audit. Auditorul verifică și corectează fraudele regăsite în documentele financiar contabile, respectiv analizează fidelitatea rapoartelor emise de către entități printr-o examinare critică a

structurilor acestora și o evaluare a procedurilor utilizate la întocmirea situațiilor.

1.2. Conținutul și structura raportului de audit

Informațiile a căror mențiune în raport

este prevăzută expres

de lege

Raportul de audit

Observațiile extrase din verificările efectuate

Mențiunea că situațiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit

Asigurarea oferirii unei imagini fidele, clare a situației financiare generale a întreprinderii

Relația contractuală de executare a misiunii de audit

În graficul de mai sus s-a prezentat conținutul raportului de audit. În continuare, din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar:

Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlu, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzând natura și întinderea lucrărilor de audit, paragraful opiniei, semnătura, adresa și data raportului.

În capitolul următor, se va prezenta practic elementele de bază a unui raport de audit, în urma controlului de audit efectuat la societatea S.C. COMBIMUR S.R.L.

Titlul raportului

Raportul de audit trebuie să prezinte un titlu clar. Se recomandă să se folosească titlul de

„Raportul de audit” pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persone.

Destinatarul

Raportul de audit se adresează acționarilor sau consiliului de administrație al unității ale cărei situații financiare au fost auditate.

Paragraful introductiv

Acest paragraf prezintă situațiile financiare ale entității ce fac obiectul auditului. Raportul trebuie să menționeze că situațiile financiare sunt în sarcina conducerii entității. Pe baza auditului efecuat, auditorului îi revine responsabilitatea să exprime o opinie asupra acestor situații financiare.

Bibliografie

1) Camera auditorilor financiari din România, http://www.cafr.ro/ accesat la data de 03.06.2018.

2) Chersan, I. C., Control și audit intern, suport de curs, Iași, 2016.

3) Manual de audit financiar, http://www.eca.europa.eu/ accesat la data de 03.06.2018.

4) Standardul Internațional de Contabilitate, IAS 2.

5) Standardele Internaționale de Raportate Financiară - IFRS, Editura CECCAR, București, 2013.

6) Standardul național de audit 700, ”Raport al auditorului asupra rapoartelor financiare”.

Preview document

Raportul de Audit - Pagina 1
Raportul de Audit - Pagina 2
Raportul de Audit - Pagina 3
Raportul de Audit - Pagina 4
Raportul de Audit - Pagina 5
Raportul de Audit - Pagina 6
Raportul de Audit - Pagina 7
Raportul de Audit - Pagina 8
Raportul de Audit - Pagina 9
Raportul de Audit - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Raportul de Audit.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Audit Intern

1. GENERALITATI DESPRE AUDITUL INTERN Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul...

Paralelă audit intern, audit extern, control intern

Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Organizarea Auditului Intern în România

Istoricul aparitiei auditului intern în România În România, introducerea auditului intern este de dată relativ recentă şi se încadrează în efortul...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Te-ar putea interesa și

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Raport de Audit de Marketing - Lorenza Beauty Spa

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA DE MARKETING A FIRMEI 1. 1. Denumirea firmei/ statutul juridic Firma asupra căreia voi realiza auditarea de marketing se...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Audit de Marketing Sensiblu

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA DE MARKETING A FIRMEI 1. 1. Denumirea firmei/ statutul juridic Firma asupra căreia voi realiza auditarea de marketing se...

Ai nevoie de altceva?