Identificarea Persoanei Juridice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4211
Mărime: 27.73KB (arhivat)
Publicat de: Mihnea Rotariu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECT.UNIV.DRD. RALUCA-OANA ANDONE
Universitatea Petre Andrei din Iași Facultatea de Drept

Extras din referat

IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE

INTRODUCERE

Pentru dreptul civil, „persoană juridică” este subiectul colectiv de drept,adică un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective şi obligaţii civile.

Expresia echivalentă este aceea de persoană morală (pentru a o deosebi de persoană fizică,adică omul, privit individual).În drept, oamenii pot să apară, ca subiecte, nu numai priviţi individual – ca persoane fizice. Necesităţi sociale ştiinţifice explicate, au determinat organizarea unor formaţiuni colective de oameni, care să participe la viaţa juridică, în calitate de subiecte de sine stătătoare, independente de calitatea individuală de subiect de drept a fiecărui membru al colectivului alcătuitor. Au apărut astfel persoanele juridice.

Legislaţia noastră, pornind de la ideea că persoană juridică reprezintă o realitate socială, în spatele căreia întotdeauna există un colectiv organizat de oameni, stabileşte, în mod limpede, acele elemente esenţiale ce trebuie să fie reunite pentru că acest colectiv să capete personalitate juridică.

În anumite cazuri, cu totul excepţionale, la raporturile juridice civile poate participa în mod direct însuşi statul. În art. 25 din Decretul nr. 31/1954 se arăta ca „Statul este persoana juridică în raporturile în care participă nemijlocit, în nume propriu, ca subiect de drepturi şi obligaţii.

El participa în astfel de raporturi prin Ministerul Finanţelor, afară de cazurile în care legea stabileşte anumite alte organe în acest scop”. Calitatea statului de subiect de drept civil (adică „persoana juridică”, cum îl califica art. 25) nu se confundă cu calitatea de persoane juridice care aparţine organelor statului din cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească.

Organele puterii legislative, cu calitate de persoană juridică, sunt cele două Camere ale Parlamentului României: Camera Deputaţilor şi Senatul.

Dintre organele puterii executive, având calitatea de persoană juridică, fac parte: Preşedinţia; Guvernul României, ministerele şi alte organe centrale ale administraţiei de stat;consiliile locale şi prefecturile.

Organele puterii judecătoreşti cuprind, în prezent, atât instanţele judecătoreşti, cât şi organele parchetului.

– În enumerarea persoanelor juridice, după stat şi organele de stat, este cazul să menţionăm unităţile administrativ-teritoriale: judeţul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti, oraşul şi comună.

Alte juridice de stat: agenţii economici de stat – regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral de stat. O altă categorie de persoane juridice este cea formată din cooperative şi din uniunile acestora.

– Partidele politice şi organizaţiile obşteşti (sindicate, ligi s.a.) formează o altă categorie de persoane juridice.

– Societăţile comerciale şi societăţile agricole.

CUPRINS

Identificarea are două înţelesuri: prin identificarea persoanelor juridice înţelegem instituţia juridică care cuprinde totalitatea normelor ce reglementează mijloacele şi atributele de individualizare a persoanelor juridice, iar în al doilea sens, prin identificare se înţeleg atribute de identificare: denumirea, sediul, naţionalitatea, contul bancar, marca, emblema, codul fiscal, telefonul, telexul, faxul etc.

Identificarea persoanei juridice este o necesitate permanenta, din momentul înfiinţării şi până la încetarea ei. Importanţa identificării îşi evidenţiază valenţele în privinţa capacităţii juridice a persoanei (naţionalitate, sediu), în privinţa competentei jurisdicţionale (sediu), a soluţionării operative a tuturor aspectelor legate de încheiere şi executare a actelor juridice.

Natura juridică şi caracterele atributelor de identificare

Ca natura juridică, atributele de identificare a persoanei juridice fac parte din categoria drepturilor personale nepatrimoniale.

Atributele de identificare au următoarele caractere juridice, specifice categoriei de drepturi de care aparţin:

- opozabilitatea erga omnes, fiind drepturi absolute, sunt opozabile tuturor;

- inalienabilitatea, nu pot fi cesionate prin acte juridice; titularul acestor drepturi nu poate renunţa la ele;

Preview document

Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 1
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 2
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 3
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 4
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 5
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 6
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 7
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 8
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 9
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 10
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 11
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 12
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 13
Identificarea Persoanei Juridice - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Identificarea Persoanei Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Subiectiv și Competențele

Introducere Dreptul subiectiv ar putea fi definit ca prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să...

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Capacitatea juridică civilă a Ministerului Apărării

Introducere La temelia dreptului civil  ca drept privat prin excelenta  se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Persoană Juridică

Introducere. În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia civilă a cunoscut transformări substanţiale impuse de...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Ai nevoie de altceva?