Pactele comisorii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7645
Mărime: 33.72KB (arhivat)
Publicat de: Luciana B.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ---

Extras din referat

1. PRECIZARI PREALABILE.

REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR.

In abordarea problematicii pactelor comisorii exprese, pornind de la notiunea acestora, si anume: “pactele comisorii exprese se constituie in clauze contractactuale prin care partile stipuleaza rezolutiunea acestora in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de catre una din ele” se impune realizarea unei scurte abordari cu privire la institutia rezolutiunii si rezilierii contractelor.

Rezolutiunea contractelor este o consecinta a principiului reciprocitatii si interdependentei obligatiilor partilor in cadrul contractelor sinlagmatice, ca urmare a “detinerii” de fiecare dintre parti a calitatii de creditor si debitor. Rezulta astfel ca obligatia uneia dintre parti isi are cauza juridica in obligatia corelativa a celeilalte. Astfel, in situatia in care o parte nu isi va executa obligatia/obligatiile asumate prin contract, (de a da, a face sau a nu face ceva), prin manifestarea de vointa a partii indreptatite (creditorul obligatiei ce nu a fost executata, sau a fost executata partial) poate fi ceruta alaturi de obligarea debitorului la executarea prestatiei, exceptia de neexecutare a contractului (exceptio de non adimpleti contractus) si rezolutiunea acestuia.

In cele de mai jos voi realiza o scurta prezentare a institutiei rezolutiunii contractelor, cu precizarea ca aceasta se aplica acelor contracte cu executare uno ictu. In ceea ce priveste contractele in care prestatia debitorului se materializeaza intr-o executare succesiva, se va aplica rezilierea contractelor, aceasta fiind in fapt rezolutiunea contractelor cu executare succesiva.

Rezolutiunea contractului consta in desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare dintr-o data, la cererea uneia dintre parti, pentru motivul ca cealalta parte nu a executat, in mod culpabil, obligatiile la cacre s-a indatorat.

Reglementarea rezolutiunii este facuta de art. 1020-1021 Cod civil: “conditia rezolutorie este subinteleasa totdeauna in contractele sinalagmatice, in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste angajamentul sau”, respectiv: “Intr-acest caz contractul nu este desfiintat de drept. Partea in privinta careia angajamentul nu s-a executat are alegerea sa sileasca pe cealalta a executa conventia, cand este posibil, sau sa-I ceara desfiintarea cu daune-interese. Desfiintarea trebuie sa se ceara inaintea justitiei care, dupa circumstante, poate acorda un termen partii actionate”. Astfel cum rezulta din interpretarea textelor legale, rezolutiunea pare sa fie intotdeauna judiciara. Totusi, caracterul normei legale nu este imperativ in cazul de fata, legea neexcluzand posibilitatea incheierii de catre parti a unei clauze cu privire la modul in care contractul poate fi rezolutionat, astfel incat asemenea clauze (pacte comisorii) sunt perfect valabile.

Totodata trebuie aratat faptul ca, spre deosebire de conditia rezolutorie, rezolutiunea nu opereaza de drept, ea trebuind ceruta de partea interesata, si anume creditorul obligatiei neexecutate. Referitor la continutul art. 1370 Cod civil :”La vanzari denaritate si de lucruri mobile, vanzarea se va rezolvi de plin drept si fara interpelare in folosul vanzatorului, dupa expirarea termenului pentru ridicarea lor”, sau cea prevazuta de atr. 67 Codul Comercial: ”Daca mai inainte de implinirea termenului fixat pentru executarea conventiei, una din părti a oferit celeilalte predarea lucrului vandut sau plata pretului si aceasta nu isi indeplineste la termenul fixat obligatia sa, atunci conditiunea rezolutorie se indeplineste de drept in favoarea partii care isi executase obligatia sa”, in ambele situatii suntem in prezenta unui pact comisoriu legal, desi, dintr-o interpretare strict literala a continutului art. 67 Cod Comercial ar rezulta faptul ca suntem in prezenta unei conditii rezolutorii. In fapt, legiuitorul a dorit sa reglementeze rezolutiunea contractului si nu conditia rezolutorie, deoarece conditia rezolutorie este acel eveniment viitor si incert, de realizarea caruia depinde stingerea contractului, eveniment ce nu are rolul de sanctiune si care nu depinde in mod exclusiv de vointa debitorului, pe cand, in situatia reglementata de art. 67 Cod comercial, partea nu isi executa obligatia la termen, fiind astfel in culpa, iar rezolutiunea contractului avand in acest caz un rol sanctionator.

Diferenta ce apare in cadrul rezolutiunii judiciare si a pactului comisoriu expres legal mentionat anterior o constituie modalitatea in care acesta isi produce efectele, si anume: în situatia rezolutiunii judiciare aceasta opereaza daca este ceruta de partea interesata, pe cand, in cea de a doua situatie, aceasta isi va produce efectele prin invocarea ei de catre creditor, interventia instantei de judecata fiind in acest fel exclusa.

Bibliografie

Eugeniu Safta Romano - „Examen al jurisprudentei privitoare la actiunea in rezolutiune”, in Dreptul nr. 8/1990.

Valeriu Stoica- „Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile”, Ed. All, 1997

Liviu Pop - „Teoria Generala a obligatiilor”, Ed. Luminalex, 1998

Raul Petrescu - „Din practica Tribunalului Suprem in legatura cu conditia rezolutorie si pactul comisoriu”, in Revista Romana de Drept nr. 8/1974

Francisc Deak - Tratat de drept civil, Contracte speciale, Ed. Actami, 1999

Ioan Adam- „Drept civil. Teoria generala a obligatiilor”, Ed. Dacia Europa Nova, 2002

C. Statescu, C. Barsan - „Teoria generala a obligatiilor”, Ed. All, 1992

Ioan Les - „Tratat de drept procesual civil”, Ed. AllBeck, 2001

„Dreptul” Nr. 8/1990, 10-11/1993, 7,8,10,11/2005, 2,3,4,5/2006

Revista romana de drept, nr. 8/1974, 12/1976

Preview document

Pactele comisorii - Pagina 1
Pactele comisorii - Pagina 2
Pactele comisorii - Pagina 3
Pactele comisorii - Pagina 4
Pactele comisorii - Pagina 5
Pactele comisorii - Pagina 6
Pactele comisorii - Pagina 7
Pactele comisorii - Pagina 8
Pactele comisorii - Pagina 9
Pactele comisorii - Pagina 10
Pactele comisorii - Pagina 11
Pactele comisorii - Pagina 12
Pactele comisorii - Pagina 13
Pactele comisorii - Pagina 14
Pactele comisorii - Pagina 15
Pactele comisorii - Pagina 16
Pactele comisorii - Pagina 17
Pactele comisorii - Pagina 18
Pactele comisorii - Pagina 19
Pactele comisorii - Pagina 20
Pactele comisorii - Pagina 21
Pactele comisorii - Pagina 22
Pactele comisorii - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Pactele comisorii.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Dreptul Familiei

1) Def dreptul fam- repr totalit normelor jur care reglementeaza rap personale si patrimoniale ce izvorasc din casatorie, rudenie si adoptie si...

Norma juridică

Norma juridica este un element constitutive al dreptului. Norma juridica reprezinta o regula de conduita, generala, impersonala si obligatorie,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Contractele Sinagalmatice

Trasatura specifica a contractelor sinalagmatice o reprezinta caracterul reciproc si interdependent al obligatiilor asumate, partile având...

Efectele Specifice ale Contractului Sinalagmatic

Orice analiză privitoare la cauzele de ineficacitate a contractelor, indiferent că sunt avute în vedere domeniul de aplicare a acestora, condiţiile...

Drept Civil Subiecte

. Notiune si principalele clasificari ale contractelor Criteriile de clasificare a contractelor. In literatura juridica au fost concretizate...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

1.REZOLUTIUNEA 1.1.Definitia rezolutiunii Termenul de rezolutiune este expres utilizat in dispozitiile art.1320,1365,1366 si 1368 C.civ.Deseori...

Ai nevoie de altceva?