Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4922
Mărime: 27.15KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Negru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Tudurache

Extras din referat

1. Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor lor minori

Răspunderea părinţilor, deşi fundamentată pe neîndeplinirea culpabilă a unor îndatoriri ce le reveneau, este o răspundere pentru fapta altei persoane, adică o răspundere specială, derogatorie de la dreptul comun. Aceasta înseamnă că, această răspundere constituie o derogare de la regula generală potrivit careia orice persoană răspunde numai pentru prejudiciul căuzat prin propria sa faptă.

În art. 1000 alin. 2 Cod civil se prevede că „tatăl şi mama, după moartea bărbatului, sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dânşii”; în alin. final se prevede, totodată, că „tatăl şi mama...sunt apăraţi de responsabilitatea arătată mai sus, dacă probează că n-au putut împiedica faptul

prejudiciabil”.

Persoanele răspunzătoare

Aşa cum rezultă din formularea expresă a prevederilor articolului 1000 aliniatul 2 Codul civil privind răspunderea (“tatăl şi mama”), tragem concluzia că ele se aplică numai părinţilor.

Trebuie menţionat faptul că, din întreaga reglementare legală a ocrotirii părinteşti se desprinde, ca principiu al acesteia, asimilarea condiţiei juridice a copilului din afara căsătoriei cu aceea a copilului din căsătorie, a condiţiei juridice a copilului adoptat cu aceea a copilului firesc. Ocrotirea părintească are acelaşi conţinut pentru copilul din afara căsătoriei că şi pentru copilul din căsătorie, pentru adoptat că şi pentru copilul firesc. Altfel spus, drepturile şi îndatoririle părinţilor sunt aceleaşi indiferent din ce câtegorie de copii face parte minorul.

În consecinţă, prezumţiile privind răspunderea prevazută de articolul 1000 aliniatul 2 Codul civil se aplică părinţilor, indiferent dacă filiaţia este din căsătorie ori din afara căsătoriei. Ele se aplică şi celui care a adoptat copilul minor. Este ceea ce rezultă din dispoziţiile articolului 97 aliniatul 1 din Codul familiei, conform cărora “ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fată de copiii lor minori, fără a deosebi dupa cum aceştia sunt din căsătorie, din afărăa căsătoriei ori înfiaţi.”

Nu răspund: instituţiile de ocrotire, tutorii, curatorii, rudele minorului ori persoanele cărora le-au fost încredinţaţi minorii.

Condiţiile răspunderii parinţilor

Pentru că părinţii să răspundă în baza articolului 1000 aliniatul 2 Codul civil trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii, care pot fi împărţite în două categorii:

o condiţii generale

o condiţii speciale răspunderii părinţilor.

Condiţiile generale ale răspunderii părinţilor pentru fapta copilului lor minor sunt următoarele :fapta ilicită, prejudiciul, existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul creat si culpa (vinovăţia)

Pentru a se întruni condiţiile generale ale răspunderii părinţilor pentru fapta copilului lor minor victima prejudiciului trebuie să facă dovada cu privire la :

a) existenţa faptei ilicite a minorului

b) existenţa prejudiciului

c) existenţa legăturii de cauzalitatea dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat

În ceea ce priveşte dovada faptei ilicite aceasta trebuie prezentată ca o condiţie generală a răspunderii civile delictuale şi anume aceasta reprezintă orice faptă prin care s-a încălcat o normă juridică şi s-a cauzat un prejudiciu dreptului subiectiv sau intereselor unei persoane.

Pentru dovedirea existenţei prejudiciului trebuie să se facă dovada existenţei condiţiilor acestuia : prejudiciul trebuie să fie cert, determinat, actual sau viitor şi direct.

Preview document

Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 1
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 2
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 3
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 4
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 5
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 6
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 7
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 8
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 9
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 10
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 11
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 12
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 13
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 14
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 15
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 16
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 17
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 18
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 19
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 20
Răspunderea pentru Fapta Ilicită a Altei Persoane - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea pentru Fapta Ilicita a Altei Persoane.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea civilă pentru fapta copiilor minori

Prevederile legale privind raspunderea parintilor In art. 1000 alin. 2 Cod Civil se prevede ca “tatal si mama, dupa moartea barbatului, sunt...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Răspunderea Juridică

1. Conceptul răspunderii juridice Având în vedere obiectul de studiu al teoriei generale a dreptului, şi anume dreptul în ansamblul său, prin...

Echitatea în perspectiva fundamentării răspunderii civile delictuale a persoanei lipsite de discernământ

INTRODUCERE Decelarea fundamentelor răspunderii civile delictuale este, fără îndoială, problema centrală a întregii construcţii teoretice a...

Drept Civil

1)Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pâna la care se amâna fie începerea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a...

Ai nevoie de altceva?