Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 911
Mărime: 17.66KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra A.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Concesiunea reprezinta operațiunea juridică care are ca finalitate punerea în valoare a unor activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome și terenuri proprietate de stat.

Actul juridic care stă la baza concesiunii domeniului public este contractul de concesiune, ce se intemeiaza pe ideea apărării interesului public și nu de realizare a unor beneficii, si care are ca obiect transmiterea dreptului și obligației de a exploata un bun proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, a unei activități sau a unui serviciu public de interes național sau local, în schimbul plății unei sume de bani, cu titlu de redevență, pe o durată determinată.

Procedurile de atribuire a contractelor de concesiune sunt licitația deschisă, dialogul competitiv sau negocierea fără publicarea unui anunț , si se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 23.227.215 lei, iar pentru contractele cu o valoare mai mică se aplică procedura simplificată.

1)Licitatia deschisa

Se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa, insa auroritatea contractanta poate decide daca orgnizeaza o etapa suplimentara de licitatie electronica, caz in care va anunta acest lucru in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Ea se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in care solicita depunatorilor interesati depunerea de oferte. Anuntul de participare se publica in SEAP (Sistemul electronic de achizitii publice), in Monitorul oficial al Romaniei, partea a Vl-a, si dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si obtine documentatia de atribuire si clarificari privind aceasta documentatie, iar autoritatea contractanta va deschide ofertele la locul si la data indicata in anuntul de participare.

2) Dialogul competitiv

Autoritatea contractanta va apela la dialogul competitiv atunci cand sunt indeplinite 2 conditii:a)contractul este considerat a fi de complexitate deosebita; si b)procedura licitatiei nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.

Procedura dialogului competitiv presupune, la randul ei, 3 etape:

I.etapa de preselectie a candidatilor

II.etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia candidatii vor elabora si depune oferta

III.etapa de evaluare a ofertelor finale depuse

Bibliografie

1) Bara Voicu, Drept administrativ si institutii politico-administrative,2004

2) https://expresslearning.ro

3) http://lexcafe.ro

4) http://www.scritub.com

Preview document

Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune - Pagina 1
Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune - Pagina 2
Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune - Pagina 3
Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune - Pagina 4
Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Drept administrativ - Procedura de atribuire a contractului de concesiune.docx

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Concesiunea bunurilor proprietate publică

I. Introducere 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept Administrativ

Actele Juridice, Operaţiunile Adm şi Faptele Materiale din Sfera Adm Publice - administraţia publică se poate realiza nu doar prin emiterea de...

Drept Civil

DREPT CIVIL-DR. REALE CURS 1 PATRIMONIUL ŞI DREPTURILE PATRIMONIALE Consideraţii generale Pentru înţelegerea noţiunii de patrimoniu este...

Te-ar putea interesa și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Contractele Administrative

Introducere În societatea actuală, practica administrativă din ţările cu tradiţie în aplicarea economiei de piaţă demonstrează existenţa unor...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Studiu de caz - serviciul achiziții publice

Capitolul 1 ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitiile publice constituie un domeniu important privind dobandirea definitiva sau...

Contractul de Concesiune

1.Cadrul general de reglementare a contractului În legislaţia română, o definiţie a concesiunii întâlnim în art.1, alin.2 din Legea nr.219/1998...

Ai nevoie de altceva?