Dreptul european al mediului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5538
Mărime: 36.08KB (arhivat)
Publicat de: Leordean Tudose
Puncte necesare: 7
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati

Extras din referat

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată personală, viaţa privată socială şi dreptul la un mediu sănătos.

Protecţia mediului are în centrul atenţiei sale conservarea şi ameliorarea condiţiilor de viaţă ale omului, menţinerea ecosistemelor naturale. Drept consecinţă juridică a acestei realităţi şi în acelaşi timp una dintre căile de implicare activă a dreptului în ocrotirea şi conservarea mediului este recunoaşterea şi garantarea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat.

Doctrina juridică actuală evidenţiază conturarea şi consacrarea – la nivel naţional şi internaţional – a dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat, fie în mod expres (sub formulări diferite), fie în mod indirect, prin consacrarea unei obligaţii în sarcina statului de a asigura calitatea factorilor naturali şi echilibrul ecologic. Se admite că este vorba despre un drept procedural, ce poate fi asemănat cu dreptul la viaţă sau la sănătate. Din punct de vedere al conţinutului său, acest drept semnifică dreptul la conservarea sau ameliorarea calităţii mediului, ca o dimensiune a asigurării calităţii vieţii individului. În ultimul timp acest drept fundamental a dobândit şi semnificaţia că orice creştere economică trebuie să respecte dreptul generaţiilor viitoare la un mediu nepoluat, în conformitate cu conceptul dezvoltării durabile.

Conform lui Al. Kiss: „dacă dreptul mediului decurge din interesul comun al umanităţii se poate considera că acest interes se reflectă în drepturile recunoscute ale individului“. De altfel, respectarea universală a drepturilor omului a fost proclamată ca făcând parte din interesul comun al întregii umanităţi.

În doctrină se recunoaşte că consecinţele recunoaşterii unui drept constituţional la un mediu de calitate sunt, în mod cert, importante pentru legislaţia şi reglementările privind mediul şi în general pentru politica de protecţie a mediului.

Au existat totuşi şi opinii care consideră că este prematură înscrierea acestui drept între drepturile fundamentale ale omului, dovadă că în Constituţia României din 1991 dreptul la un mediu sănătos nu era stipulat în mod expres.

Cu ocazia Conferinţei mondiale pentru mediu şi dezvoltare de la Rio de Janeiro (1992), Declaraţia asupra mediului şi dezvoltării proclamă ca prim principiu: „fiinţele umane au dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura“.

Dincolo de recunoaşterea sa ca atare în texte internaţionale cu valoare juridică, dreptul la un mediu sănătos presupune şi asigurarea unor mijloace procedurale şi de altă natură care să facă efectivă respectarea sa. Astfel, Declaraţia de la Rio (1992), în principiul 10, formulează că problemă „cea mai bună manieră de a trata problemele mediului este aceea de a asigura participarea tuturor cetăţenilor, la nivelul lor de interes.

Astfel, la nivel naţional, fiecare individ trebuie să aibă acces la informaţiile referitoare la mediu, pe care le deţin autorităţile publice şi să aibă posibilitatea de a participa la procesul de luare a deciziilor”. De asemenea, trebuie asigurat accesul efectiv la acţiuni judecătoreşti de reparaţie a prejudiciilor produse de poluare.

Un rol extrem de important în afirmarea pe plan internaţional a dreptului la un mediu sănătos l-a avut Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu, semnată la Aarhus în 1998.

Preambulul acestui document recunoaşte că „orice persoană are dreptul să trăiască într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării sale şi sarcina să protejeze şi să îmbunătăţească mediul în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare“.

Odată cu acutizarea fenomenului de poluare, în cadrul jurisprudenţei legate de drepturile omului, s-a ajuns la recunoaşterea indirectă a dreptului la un mediu sănătos. Astfel, pe calea practicii judiciare a fost luată în consideraţie dimensiunea mediului, ca parte inseparabilă a protecţiei juridice a drepturilor fundamentale ale omului. De regulă, aspectele legate de mediu sunt avute în vedere atunci când „prin ricoşeu“ are loc violarea unui drept fundamental recunoscut şi garantat prin convenţie sau protocoalele sale adiţionale.

Consacrarea dreptului la un mediu sănătos în Constituţiile statelor europene

Declaraţia de la Stockholm (1972) a avut un impact important asupra constituţiilor statelor europene, prin consacrarea explicită a dreptului la un mediu sănătos (Spania, Portugalia, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Republica Moldova etc.) sau pe cale indirectă, pe cale de consecinţă (Grecia, Suedia etc.).

„ Toate popoarele au dreptul la un mediu general satisfăcător, favorabil dezvoltării lor”

Bibliografie

Bogdan-Alex Arghir,Analiza principiului precauţiei în dreptul mediului din perspective hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în cauza Tătar contra România,în Revista Themis nr. 1/201021

Corneliu Bîrsan,Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, vol. I, Ed. C.H. Beck,Bucureşti 20073. Anca Ileana Duşcă,

Consideraţii referitoare la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal , în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/20094. Mihai Floroiu,

Poluarea în dreptul internaţional , în Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/20095. Bianca Selejan-Guţan,

Spaţiul european al drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, Bucureşti20086. Doiniţa-Luminiţa Niţu,

Dreptul la mediu, în Revista„Themis”, nr. 3/20057. Tudorel Ştefan, Beatrice Andreşan-Grigoriu,

Vasilica Negruț Drept comunitar al mediului,Ed. Didactică și Pedagogică,București 2006

Drept comunitar , Ed. C.H. Beck, Bucureşti20078. Constantin Teleagă,Principiul precauţiei şi viitorul răspunderii civile, în Revista Românăde Drept al Mediului, nr.1/2004

Lupan E. , Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2009

Marinescu D., Tratat de dreptul mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007

Apetrei I., Sistemele internaţionale de protecţie a drepturilor omului, Ed. Cantes, Iaşi, 2001

Poenaru I., Regimul juridic al contravenţiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002

Ticlea A., Reglementarea contravenţiilor,Ediţia a III-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003

Durac Gh., Bouriaud L., Dreptul mediului-Răspunderea juridică pentru daune

ecologice,Ed. Junimea, Iaşi, 2004

Sandu F., Ioniţă Gh. I., Dreptul mediului, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2003

Boroi A., Drept penal şi drept procesual penal, Ediţia a 2-a, Ed. C.H.Beck,

Bucureşti, 2009

Duţu, M., Dreptul mediului, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2008

Prof.univ.dr.Dumitru Mazilu Dreptul comunitar al mediului,Ed. Lumina Lex,București 2008

L.A.D.O Drepturile omului –culegere de documente internaționale,București

Drepturile omului Documente adoptate de organism internaționale

Preview document

Dreptul european al mediului - Pagina 1
Dreptul european al mediului - Pagina 2
Dreptul european al mediului - Pagina 3
Dreptul european al mediului - Pagina 4
Dreptul european al mediului - Pagina 5
Dreptul european al mediului - Pagina 6
Dreptul european al mediului - Pagina 7
Dreptul european al mediului - Pagina 8
Dreptul european al mediului - Pagina 9
Dreptul european al mediului - Pagina 10
Dreptul european al mediului - Pagina 11
Dreptul european al mediului - Pagina 12
Dreptul european al mediului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Dreptul european al mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Libera circulație în UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Politica europeană pentru protecția mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Drept European al Mediului

CONFERINTA INTERNATIONALA PRIVIND MEDIUL SI DEZVOLTAREA – RIO DE JANEIRO, 3 – 14 IUNIE 1992 Cea din urma mare manifestare a omenirii in privinta...

Summitul națiunilor unite privind dezvoltarea durabilă - Johannesburg din 2002

INTRODUCERE Cresterea economica alaturi de problema economica si sociala: Dezvoltarea durabila necesita o modificare fundamentala a modului de...

Deontologia funcționarului public

Realizarea functiilor statului se face prin intermediul unor servicii publice care la randul lor cuprind functii publice sau altfel spus competente...

Dreptul mediului

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui. În...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Contribuția Uniunii Europene în Materie de Mediu

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?