Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6804
Mărime: 25.78KB (arhivat)
Publicat de: Noris Costea
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. 1.Infracţiunea Internaţională
 2. Noţiunea de infracţiune internaţională 1
 3. 2.Terorismul internaţional
 4. Represiunea internaţională a terorismului 8
 5. Terorismul şi lupta popoarelor împotriva dominaţiei străine 10
 6. 3.Pirateria maritimă 12
 7. 4.Pirateria aeriană (deturnarea de avioane) 13
 8. 5.Reprimarea infracţiunilor contra persoanelor cu statut diplomatic şi luării de ostatici 13
 9. 6.Traficul ilicit de stupefiante 15
 10. 7.Falsificarea de monedă 15
 11. 8.Difuzarea de publicaţii şi obiecte pornografice 16
 12. 9.Distrugerea cablurilor submarine 17
 13. 10.Bibliografie 19

Extras din referat

INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ

1. Noţiunea de infracţiune internaţională

Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului internaţional abia în ultimul secol, iar răspunderea internaţională pentru săvârşirea de infracţiuni s-a adăugat celorlalte forme ale răspunderii internaţionale, îndeosebi în legătură cu crimele de război, dar şi cu săvârşirea de către persoane particulare în timp de pace a unor infracţiuni a căror periculozitate afectează societatea umană în întregul său, dincolo de interesele de protecţie antiinfracţională proprii fiecărui stat.

Infracţiunile internaţionale au cunoscut o evoluţie constantă, deşi secole de-a rândul destul de lentă. La începutul secolului al XX-lea, ele constituiau încă într-o mare măsură o problemă a dreptului cutumiar, reglementările convenţionale fiind destul de reduse. Aşa se face că în 1907 convenţiile adoptate la Haga, în special Convenţia a IV-a referitoare la legile şi obiceiurile războiului pe uscat, care interzicea o serie de fapte comise în timp de război împotriva populaţiei civile şi a nebeligeranţilor, statuau prin dispoziţii ce alcătuiesc ceea ce s-a numit Clauza Martens că în măsura în care nu s-au prevăzut toate situaţiile, pentru cazurile neprevăzute populaţia şi beligeranţii sunt puşi sub garanţia principiilor de drept internaţional, aşa cum acestea rezultă din obiceiurile stabilite între naţiunile civilizate, din legile umanitarismului şi din exigenţele conştiinţei publice.

Pentru a se aprecia dacă un fapt are sau nu caracterul unei infracţiuni internaţionale, trebuie să se aibă în vedere dreptul internaţional în ansamblul său. Cutuma internaţională îndeplineşte, alături de dreptul convenţional, un rol important, spre deosebire de dreptul intern în care ea este exclusă dintre izvoarele dreptului penal.

Valoarea deosebită a cutumei în dreptul internaţional penal a fost pusă în evidenţă în mod pregnant şi în cadrul instanţelor militare internaţionale, constituite după primul, dar în special după cel de-al doilea război mondial, când judecarea şi condamnarea criminalilor de război s-a făcut atât în baza prevederilor convenţiilor internaţionale încheiate anterior, cât şi în baza cutumei internaţionale existente la acea dată, mai evidentă decât tratatele, potrivit căreia la declanşarea sa, războiul mondial, război de agresiune, era deja interzis în dreptul internaţional, chiar dacă Germania însăşi nu se angajase formal în acest sens, întrucât, retrăgându-se din Liga Naţiunilor, nu-i puteau fi opozabile convenţiile sau celelalte instrumente internaţionale adoptate în cadrul acesteia.

Noţiunea însăşi de infracţiune internaţională nu este imuabilă, constantă. Din contră, cum dreptul internaţional evoluează continuu şi cum conţinutul său se îmbogăţeşte permanent, tot astfel aceeaşi evoluţie se aplică şi noţiunii de infracţiune internaţională.

Evoluţiile în domeniul dreptului conflictelor armate, în care încălcările dispoziţiilor cu caracter umanitar ies tot mai mult din domeniul cutumiar, iar cu fiecare nouă convenţie în materie se adaugă noi fapte de încălcare a unor asemenea norme care trebuie să fie pedepsite conform dreptului internaţional penal ca infracţiuni grave, probează o asemenea aserţiune. Elocventă în acest sens este evoluţia luării de ostatici. Dreptul internaţional clasic permitea o asemenea faptă, în deosebi cu caracter de represalii. În 1919, Conferinţa preliminariilor păcii includea uciderea ostaticilor printre crimele de război, iar statutele tribunalelor militare de după al doilea război mondial au prevăzut-o alături de alte crime de război.

Ulterior, Convenţia de la Geneva privind protecţia persoanelor civile în timp de război interzicea în art. 34 şi luarea de ostatici, considerând-o ca infracţiune gravă, deci crimă, iar art.3, comun celor patru convenţii de la Geneva din 1949 interzicea luarea de ostatici şi în orice conflict armat fără caracter internaţional. În acest fel, atât luarea de ostatici, cât şi uciderea acestora au devenit astăzi crime internaţionale. Tot astfel, noţiunea de crime de război a fost considerabil lărgită, în special după al doilea război mondial, la aceasta adăugându-se în acelaşi timp şi crimele împotriva păcii şi umanităţii, iar numărul infracţiunilor care sunt urmărite şi pedepsite în baza unor convenţii internaţionale este în continuă creştere.

Preview document

Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 1
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 2
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 3
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 4
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 5
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 6
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 7
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 8
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 9
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 10
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 11
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 12
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 13
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 14
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 15
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 16
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 17
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 18
Instituții de drept internațional penal - infracțiunea internațională - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Institutii de Drept International Penal - Infractiunea Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernul ca organizare și structură

Izvoarele istorice ale uneia dintre cele 3 puteri ale statului – puterea executivã sau guvernul -, ca autoritate publicã se regăsesc încă din...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Noțiunea de infracțiune internațională

Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public. Dreptul internaţional...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Extrădarea și expulzarea, instituții de drept penal și drept internațional

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Răspunderea juridică a individului pentru infracțiuni internaționale

I N T R O D U C E R E Noţiuni generale privind răspunderea juridică pentru infracţiuni internaţionale Printre problemele fundamentale ale...

Principiile dreptului internațional penal

Notiunea de principiu provine etimologic de la latinescul “principium”-cu sensul de izvor primordial,cauza primara,temei,lege,norma de baza. In...

Noțiunea de infracțiune internațională

Dreptul internaţional penal (sau dreptul penal internaţional) este o ramură relativ nouă a dreptului internaţional public. Dreptul internaţional...

Ai nevoie de altceva?