Principiul Subsidiaritatii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3906
Mărime: 29.05KB (arhivat)
Publicat de: Gabi Ifrim
Puncte necesare: 6
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE MASTERAT DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din referat

Principiile generale ale Dreptului Comunitar, specific Uniunii Europene – printre care şi principiul subsidiarităţii - sunt necodificate – ceea ce nu înseamnă că ele nu sunt foarte necesare şi utilizate în practică. Trebuie spus că principiile, ca valoare de surse ale Dreptului Comunitar, se află într-o poziţie intermediară între Tratate, pe de o parte, şi regulamente, directive, decizii, de cealaltă parte – şi ele au prioritate faţă de legislaţia naţională, în statele membre.

Ideea de subsidiaritate îşi are originile în filozofia socială catolică, fiind exprimată, pentru prima oară, în scrierile Papei Pius al XI – lea. Teoria catolică a subsidiarităţii susţinea că individul trebuie să fie, în acelaşi timp, măsura şi limita acţiunilor statului, iar acţiunile pe care acesta le poate îndeplini în mod autonom nu pot fi trecute în autoritatea statului.

În dreptul comunitar, principiul a fost utilizat, pentru prima oară, în anii ’80, în perspectiva extinderii competenţelor Comunităţii prin Actul Unic European. Principiul subsidiarităţii vizează domeniile de competenţă concurentă a statelor membre şi a Comunităţilor, urmărind o demarcare a acestor competenţe, în scopul unei mai bune îndepliniri a acestora.

Principiul subsidiarităţii este fundamental pentru funcţionarea Uniunii Europene, mai precis pentru luarea deciziilor la nivel european. Acesta permite în special să se stabilească în ce situaţii Uniunea Europeană are competenţa de a legifera şi de a contribui la luarea deciziilor cât mai aproape posibil de cetăţeni.

Conotaţia pozitivă a subsidiarităţii – În doctrină s-a afirmat că subsidiaritatea a marcat întreaga construcţie comunitară. Iniţial, ea avea o conotaţie extrem de pozitivă: structura comunitară însăşi s-ar fi născut tocmai ca o consecinţă a punerii în practică a subsidiarităţii, în măsura în care atribuirea de competenţe operată în favoarea Comunităţilor a fost generată de necesitatea resimţită de statele membre de a se regrupa pentru a face faţă împreună unor probleme pe care nu mai puteau să le trateze individual sau nu puteau să le trateze în mod satisfăcător.

Subsidiaritatea ca o consecinţă negativă a structurii şi evoluţiei sistemului comunitar – Ulterior, aplicarea subsidiarităţii ca principiu în dreptul comunitar a fost explicată ca o consecinţă negativă a expansiunii competenţelor comunitare în anii următori adoptării Actului Unic European: parlamentele naţionale şi-au văzut limitate prerogativele legislative în favoarea unui sistem caracterizat, din perspectiva lor, printr-un incontestabil deficit democratic.

Oxford English Dictionary defineşte subsidiaritatea ca acea idee ca autoritatea centrală trebuie să îndeplinească doar acele sarcini care nu pot fi înfaptuite eficient la nivelul imediat, local.

Conform DEX, subsidiaritatea este un concept socio-politic, managerial şi cibernetic potrivit căruia problemele apărute la un moment dat, într-o organizaţie sau un sistem, sunt soluţionate la cel mai apropiat nivel decizional al acestora.

Daca ne uităm la etimologia latină, vom constata că subsidiarii = trupă de rezervă, iar subsidium = rezervă – aşadar un dublu sens al cuvântului, în acelaşi timp de non-intervenţie şi capacitate de intervenţie.

Întelegerea subsidiarităţii nu numai că duce la descentralizarea atât de dorită astăzi în societăţile civilizate, dar a constituit, în istorie, motorul dezvoltării societăţii civile în Vestul Europei şi a eficienţei acesteia.

Principiul subsidiarităţii este menit să rezolve conflictul dintre centralizare şi regionalizare în crearea unei “Europe mai aproape de cetăţeni”.

Acest principiu a fost introdus ca o noutate absolută de Tratatul de la Maastricht şi a fost perfecţionat prin modificările aduse de Tratatul de la Amsterdam care a consacrat un întreg protocol acestei probleme intitulat: Protocol privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Preview document

Principiul Subsidiaritatii - Pagina 1
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 2
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 3
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 4
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 5
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 6
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 7
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 8
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 9
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 10
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 11
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 12
Principiul Subsidiaritatii - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Principiul Subsidiaritatii.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Principiul egalității și nediscriminarea în dreptul administrativ european

1. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare Pentru ca instituţiile care exercită prerogativele puterii executive să aibă în activitatea...

Principiile care guvernează activitatea instituțiilor comunitare

Introducere Institutiile comunitare, create dupa modelul dreptului intern public care le confera calitatea de institutii interne ale Comunitatii,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Despre Principiul Subsidiaritatii

Uniunea Europeană se construieşte politic pe principiile organizării federative. Una dintre problemele principale pe care au fost europenii...

Curtea Europeană de Justitie

Curtea Europeană de Justitie este o instituţie jurisdictionala ce veghează la aplicarea dreptului comunitar, solutionand disputele dintre statele...

Principiul Supremației Dreptului Comunitar

Justificare Am ales acest subiect de referat incitata fiind de asocierea ideii, conceptului de supremaţie a Constituţiei, atât de învederat...

Drept Comunitar

În categoria izvoarelor primare sunt incluse actele juridice fundamentale ale dreptului comunitar constituite de: - Tratatele de instituire a...

Te-ar putea interesa și

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Investigatorii sub Acoperire

1 Consideraţii generale privind instituţia investigatorilor sub acoperire 1.1 Necesitatea introducerii instituţiei investigatorilor sub acoperire...

Subsidiaritatea

Introducere Uniunea Europeană este o realitate complexă politică, socială şi juridică. Consiliul European de la Nisa (7-11 decembrie 2000) a luat...

Dreptul European

,,Europa unită (...) nu este un expedient modern, economic sau politic, ci un ideal pe care toate spiritele moderne, cele departe văzătoare, l-au...

Aplicabilitatea principiilor autonomiei locale și subsidiarității în statele UE

Capitolul I: Principiul autonomiei locale- principiu fundamental al administratiei publice locale Orice stat fiind o putere publică, organizată pe...

Principiul Subsidiaritatii

Precizări prealabile Principiile administraţiei publice locale exprimă în mod sintetic o serie de trăsături generale, având rolul de a asigura o...

Subsidiaritatea și Funcțiile Economice ale Uniunii Europene

La baza întregii construcţii europene a stat voinţa de a lucra împreună, pe baza intereselor comune, ajungându-se la convingerea că în unele...

Aplicabilitatea principiilor - descentralizării, autonomiei locale și subsidiarității în statele Uniunii Europene

1. Definirea principiilor de: autonomie locală, subsidiaritate şi descentralizare ale administraţiei publice locale Administraţia publică, ca şi...

Ai nevoie de altceva?