Statutul Copilului din Căsătorie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3438
Mărime: 47.13KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Ivan
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. I. Aspecte generale:
 2. 1. Noţiunea şi sediul materiei.
 3. 2. Egalitatea în drepturi a copiilor.
 4. 3. Principii aplicabile în materia drepturilor copilului.
 5. 4. Drepturile copilului.
 6. II. Situaţia legală a copilului din căsătorie:
 7. 1. Numele copilului din căsătorie.
 8. 2. Cetăţenia copilului din căsătorie.
 9. 3. Domiciliul şi locuinţa copilului.
 10. III. Bibliografie.

Extras din referat

I. Aspecte generale.

1. Noţiunea şi sediul materiei.

Situaţia legală a copilului vizează un ansamblu de efecte juridice privind numele copilului, domiciliul şi locuinţa sa, ocrotirea părintească, dreptul la pensia de urmaş, vocaţia succesorală, moştenirea, etc.

Noul Cod Civil reglrmentează situaţia legală a copilului în Secţiunea a III a (art. 448 – 450) din Capitolul II al Titlului III din Cartea II – a. Dispoziţiile din Noul Cod Civil se completează cu cele din alte acte normative, de exemplu, Legea nr. 2722004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi cu dispoziţii referitoare la succesiune, legislaţia muncii ( dispoziţiile referitoare la pensia de urmaş) etc.

Întocmai ca şi în vechea reglementare, Noul Cod Civil consacră un număr restrâns de norme situaţiei legale a copilului ( art. 448 - 450) . În concret, în acest context, este reglementată egalitatea în drepturi a copiilor ( art. 448), numele copilului din căsătorie ( art. 449) şi numele copilului din afara căsătoriei ( art. 449).

Cantonarea situaţiei legale a copilului numai la principiul egalităţii în drepturi şi al numelui copilului este tradiţională în sistemul de drept, fiind justificată prin faptul că celelalte aspecte sunt reglementate şi în alte subdiviziuni ale dreptului familiei sau chiar de alte ramuri de drept.

2. Egalitatea în drepturi a copiilor.

Potrivit art. 448 din Noul Cod Civil, copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie fost stabilită potrivit legii, are, faţă de fiecare părinte şi rudele acestuia, aceeaşi situaţie ca şi aceea a unui copil din căsătorie. Drept urmare, ambele categorii de copii se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raport cu părinţii şi rudele lor, fără vreo discriminare pe considerentul că unii sunt din căsătoria părinţilor lor, iar alţii din afara acestei căsătorii.

Principiul stipulat de art. 448 din Noul Cod Civil este consecinţa principiului mai general stipulat de art. 48 alin. 3 din Constituţie. Astfel, potrivit acestuia, copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

În plan internaţional, Convenţia Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei stabileşte principalele reguli privind aceşti copii. Astfel, Convenţia reglementează: stabilirea filiaţiei faţă de mamă, stabilirea filiaţiei faţă de tata, obligaţia părinţilor de a contribui, în mod egal, la întreţinerea acestor copii, exercitarea drepturilor părinteşti , dreptul la succesiune a acestor copii atât faţă de mama , cât şi faţă de tata etc.

Semnalăm faptul că, potrivit reglementărilor internaţionale, în ipoteza în care tatăl şi mama unui copil din afara căsătoriei se căsătoresc, acel copil dobândeşte statutul juridic al unui copil din căsătorie. Opiniem că, de lege ferenda, această regulă ar trebui consfinţită şi în legislaţia internă a României. Se impune această măsură, deoarece România, ratificând acestă convenţie, are obligaţia, potrivit art. 11 din Constituţie, să respecte dispoziţiile ei.

Preview document

Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 1
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 2
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 3
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 4
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 5
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 6
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 7
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 8
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 9
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 10
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 11
Statutul Copilului din Căsătorie - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Statutul Copilului din Casatorie.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Dreptul familiei - adopția - condiții de fond

PARTEA I I. Introducere Prin adopţie copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor,...

Avantajele și Dezavantajele Aderării și Integrării României în Uniunea Europeană

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Originile Uniunii Europene se trag de la...

Regimuri Matrimoniale Convenționale

Noțiunea de convenție matrimonială Din punct de vedere terminologic, există o diversitate de expresii pentru a desemna în realitate aceeași...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Ai nevoie de altceva?