Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3327
Mărime: 18.28KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor
Prezentat in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi, Univ "Al.I.Cuza

Extras din referat

Proprietatea este reglementată în mod primar prin art. 136 şi art. 44 din Constituţia României revizuită în anul 2003. Astfel, prin art. 136 alin. 1 se prevede că proprietatea este publică sau privată, iar prin alin. 3 se rezolvă o dispută istorică, în ceea ce priveşte distincţia, stabilind clar şi precis că proprietatea publică nu poate aparţine decât statului şi unităţilor administrativ – teritoriale.

1. Noţiunea de proprietate publică

În doctrină dreptul de proprietate publică este definit ca fiind acel drept de proprietate care aparţine statului şi unităţilor administrativ – teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile care alcătuiesc domeniul public ori care prin natura lor sunt de interes sau de uz public, national sau local asupra cărora se exercită atributele dreptului de proprietate, în putere publică şi în interes public. O definiţie asemănătoare este prevazută în Legea nr.213/2008 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Din definiţie rezultă că sunt cuprinse în sfera proprietăţii publice, atât bunurile din domeniul public al statului de interes naţional sau local, cât şi alte bunuri care prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. Pentru aceste motive, noţiunea de proprietate publică pare a fi mai largă decât aceea de domeniu public al statului. În jurisprudenţă s-a statuat că în principiu toate bunurile destinate folosinţei publice fac parte din domeniul public şi că unul din caracterele dreptului de proprietate în regim public este caracterul exclusiv.

În ceea ce ne priveşte considerăm că nu trebuie confundate cele două noţiuni, proprietatea fiind o instituţie juridică, iar domeniul reprezintă o totalitate de bunuri care fac obiectul proprietăţii. Fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiului aerian, ape cu potenţial energetic valorificabil de interes naţional, plaje, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi platoului continental a României (art.136 alin3 din Constitutie), precum şi alte bunuri stabilite prin legi organice.

2. Notiunea de proprietate privată

Dreptul de proprietate privată este dreptul care aparţine statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, asupra unor bunuri mobile sau imobile, faţă de care se exercită posesia, folosinţa sau dispoziţia, prin putere şi interes privat, în condiţiile legii.

Potrivit prevederilor art.136 alin.5 din Constituţie, proprietatea privată este inviolabilă, iar conform art.44 alin.2 din legea fundamentală acest drept este garantat şi ocrotit în mod egal de lege, indiferent de titular. În alin.3 al articolului 44 se reglementează regimul juridic al exproprierii, rechiziţionării, precum şi interzicerea naţionalizării bunurilor care fac obiectul proprietăţii private.

Exproprierea este modalitatea de dobândire de către stat a dreptului de proprietate asupra unor bunuri aparţinând altor proprietari persoane fizice sau persoane juridice, pentru satisfacerea unor interese obsteşti, generale.

Naţionalizarea presupune a trece din proprietate particulară în proprietatea statului unele întreprinderi, pământul, unele zăcăminte.

Dreptul de proprietate privată este o noţiune mai largă decât aceea de drept de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. În noţiunea de proprietate privată sunt cuprinse, pe lângă bunurile din domeniul privat al statului, şi cele cuprinse în dreptul de proprietate privată aparţinând persoanelor fizice şi juridice.

Fac obiectul dreptului de proprietate privată a statului şi unităţilor administrativ-teritoriale următoarele bunuri (cu titlu exemplificativ): averile vacante şi fără stăpân, terenurile din componenţa patrimoniului agenţilor economici de stat, maşinile, utilajele, atelierele de industrie mică, construcţiile care deservesc agenţii economici, plantaţii, etc.

Problema stabilirii unui criteriu cu privire la divizarea proprietăţii în proprietate publică şi proprietate privată, a generat numeroase contradicţii.

Astfel, raportat la prevederile constituţionale s-a susţinut într-o primă opinie că proprietatea este publică sau privată în raport de titularul acesteia . Această opinie se baza pe prevederile art. 135 alin.3, care în prezent a fost modificat în art.136 alin.2 din Constituţie, care precizează că „proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege, şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”. În plus, Codul civil face referire la aşa-numitele „bunuri care nu sunt ale particularilor”.

A doua opinie, arată că dispoziţiile normei constituţionale, care împart proprietatea în publică şi privată, nu au în vedere criteriul titularului dreptului de proprietate, ci iau în considerare regimul juridic diferit al bunurilor care fac obiecctul uneia sau alteia din formele de proprietate .

S-a mai propus drept criteriu destinaţia bunurilor, potrivit căruia se consideră că fac obiectul proprietăţii publice bunurile care sunt afectate să fie folosinţei publice, fie funcţionării unui serviciu public, iar bunurile de importanţă mai redusă, de care statul sau unităţile administrativ-teritoriale se folosesc pentru a putea funcţiona, fac obiectul dreptului de proprietate privată a acestora.

Preview document

Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 1
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 2
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 3
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 4
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 5
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 6
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 7
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 8
Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Teoria Domeniului Public - Notiunea de Proprietate Privata, Publica, Domeniu Public, Privat si Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Contractul Administrativ

Noţiunea de contract administrativ Organele administraŃiei publice, pentru a realiza sarcinile ce le revin, folosesc nu numai actele...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Domeniul Public

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate....

Dreptul de Proprietate Publică

INTRODUCERE Noţiunea introductive de Proprietate Noţiunea termenului de proprietate cum este firesc, are mai multe valenţe (sensuri, accepţiuni)....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Ai nevoie de altceva?