Traficul de persoane

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 7989
Mărime: 51.89KB (arhivat)
Publicat de: Dorin R.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Capitolul 1. Introducere ...2
 2. 1.1. Documente internaționale privitoare la traficul de persoane .3-4
 3. 1.2. Factorii determinanți și riscurile traficului de ființe umane ... ...4-5
 4. 1.3. Forme ale traficului de ființe umane .. ..5-7
 5. Capitolul 2. Etapele procesului de trafic de ființe umane .7
 6. 2.1. Recrutarea ..7
 7. 2.2. Tranzitul .8-11
 8. 2.3. Vânzarea persoanelor ...11
 9. 2.4. Exploatarea victimelor 11-12
 10. Capitolul 3. Politica europeană privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane ..12-13
 11. 3.1. Instrumente legislative și cadrul instituțional la nivelul Uniunii Europene..13-14
 12. 3.2. Măsuri la nivelul UE privind traficul de ființe umane ..15
 13. Capitolul 4. Concluzii ..16
 14. Bibliografie ...17

Extras din referat

Capitolul 1. Introducere

În întreaga lume, anual, milioane de oameni devin victime ale traficului de ființe umane. Traficul de ființe umane s-a dezvoltat în special în regiunile cu o rată a șomajului foarte ridicată sau în zone afectate de crize financiare, unde femeile acceptă orice loc de muncă.

La nivel global, se estimează, că 43% dintre victime sunt traficate în scopul exploatării sexuale, față de doar 32%, care sunt traficate în scopul exploatării economice (exploatarea în agricultură, construcții sau alte sectoare de activitate). La o parte din persoanele traficate, le sunt preluate organele.

Odată capturate, victimele sunt supuse violenței, torturii psihice, toate cu scopul de a le forța să se prostitueze. Adeseori, ele sunt sechestrate în țările gazdă, cu șanse minime de evadare, de teama arestării, căci pașapoartele le-au fost confiscate de traficanți, victimele sunt obligate să se prostitueze pentru a-și plăti așa-zisele datorii, ca urmare a costurilor de transport astronomice imputate. Pentru a-și câștiga libertatea, ele trebuie să lucreze pentru a recupera prețul plătit de proprietarii bordelurilor traficanților. Libertatea însă, dobândită cu atâtea sacrificii, este de nenumărate ori inutilă, căci sunt infectate cu virusul HIV și alte boli venerice.

Comerțul cu ființe umane a plasat ilegal de la 200 mii la 500 mii de prostituate în Uniunea Europeană, din care 2/3 provin din Europa Estică și 1/3 din țările dezvoltate.

Traficanții de ființe umane pot fi împărțiți în:

- Grupuri mici, bine organizate, specializate în trecerea ilegală a imigranților dintr-o țară în alta pe rute cunoscute, și

- Grupuri criminale transfrontaliere care conduc rețele internaționale de traficanți (asigură acte, adăpostire și ajutor în viitoarele țări gazdă).

Victime ale traficului de ființe umane, pot fi persoanele trecute peste granița de stat sau transportate în interiorul statului, pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute.

Acest fenomen infracțional are trei elemente caracteristice, recrutarea oamenilor prin promisiuni și perspective atractive, transportarea lor ilegală pe rute speciale și introducerea imigranților ilegali în circuitele ilegale. Pentru a exploata aceste persoane, traficanții comit și alte infracțiuni cum ar fi: coruperea funcționarilor publici, furtul sau falsificarea documentelor necesare în operațiunile de trafic.

Majoritatea victimelor o constituie femeile, deși nu este exclus să fie traficați și bărbații.

În acest context, se impune formularea unor politici coerente pentru prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, proces care întâmpină însă o serie de dificultăți rezultate, în primul rând, din necunoașterea dimensiunilor reale ale fenomenului, datorată mobilității foarte mari, intensei circulații peste frontiere a persoanelor și bunurilor, iar, în al doilea rând, din obscuritatea fenomenului, asigurată de menținerea manifestărilor sale în contextul unor activități aparent legale.

1.1. Documente internaționale privitoare la traficul de persoane

În epoca modernă, pe plan internațional a existat o preocupare permanentă pentru combaterea fenomenului privind traficul de ființe umane, chiar dacă, datorită unor prejudecăți existente la acea vreme în societate, era foarte greu de a se obține un consens în această direcție.

Primul document internațional în acest domeniu datează din anul 1904, când s-a încheiat Acordul Internațional pentru suprimarea comerțului cu sclavi albi. Având în vedere ineficiența acestuia, în anul 1910 a fost adoptată Convenția Internațională pentru suprimarea comerțului cu sclavi albi, prin care cele 13 tari participante se obligau să condamne persoanele care se ocupau cu astfel de activități.

Sub egida Ligii Națiunilor, în anul 1921, s-a încheiat Convenția Internațională pentru suprimarea traficului de femei și copii, iar în anul 1933 s-a încheiat Convenția Internațională pentru suprimare traficului de femei care au atins vârsta majoratului.

După constituirea Organizației Națiunilor Unite, în acest domeniu au fost elaborate o serie de documente internaționale extrem de importante. Astfel, în anul 1949, a fost adoptată Convenția Națiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane și exploatării prostituției altor persoane, iar la 15 noiembrie 2000 a fost adoptată, la New York, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate. Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, act adițional al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și Protocolul împotriva traficului ilegal de imigranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, act adițional la Conveția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate.

De asemenea, trebuie să menționăm că într-o serie de documente importante ale ONU s-a făcut referire la interzicerea traficului de ființe umane. Putem enumera, în acest sens: Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948); Pactul cu privire la drepturile civile și politice (1966); Pactul cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (1966) .

Pe plan european, au fost adoptate, de asemenea, o serie de documente importante în acest domeniu, dintre care: Convenția Europeană cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului (1950), împreună cu protocoalele adiționale; Convenția Europeană pentru combaterea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1997); Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2005); Directiva Parlamentului European privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (2011), etc.

Decizia Cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de ființe umane, înlocuită prin Directiva Parlamentului European privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia din 5 aprilie 2011, reprezintă cel mai important instrument în această materie. Așa cum s-a arătat, decizia cadru are caracter obligatoriu, deși este lipsită de efect direct, și poate constitui un instrument eficient de combatere la nivel european al fenomenului. Actul este adoptat după ce punerea în aplicare a acțiunii comune din 1997 a eșuat, principalul motiv fiind, potrivit Comisiei, absența unui denominat comun în privind definițiilor și sancțiunilor la nivelul Uniunii.

Bibliografie

1. Gh. Mateuț, V.E. Petrescu, N. Ștefâroi, A. Prună, C. Luca, Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune, ed. Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005;

2. I.Gârbuleț, Traficul de persoane, Doctrină. Jurisprudență, ed. Universul Juridic, București, 2010;

3. Tudor Tomozei Traficul de femei: fenonen și crimă, Chișinău 2001

4. Tratatul privind Uniunea Europeană

5. http://www.scritub.com/sociologie/Traficul-de-fiine-umane17320131621.php;

6. http://antitrafic.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=45&id=59&t=/Intrebari- frecvente/Traficul-de-fiinte-umane/;

7. https://criminology.md/index.php/ro/articole/157-caracterizare-criminologic-a-traficului-de-fiin-e-umane;

8. Comunicare privind traficul de femei pentru exploatare sexuală, COM(1996) din 11 noiembrie 1996;

9. Tratatul privind Uniunea Europeană;

10. Deciziei Cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de ființe umane.

Preview document

Traficul de persoane - Pagina 1
Traficul de persoane - Pagina 2
Traficul de persoane - Pagina 3
Traficul de persoane - Pagina 4
Traficul de persoane - Pagina 5
Traficul de persoane - Pagina 6
Traficul de persoane - Pagina 7
Traficul de persoane - Pagina 8
Traficul de persoane - Pagina 9
Traficul de persoane - Pagina 10
Traficul de persoane - Pagina 11
Traficul de persoane - Pagina 12
Traficul de persoane - Pagina 13
Traficul de persoane - Pagina 14
Traficul de persoane - Pagina 15
Traficul de persoane - Pagina 16
Traficul de persoane - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Traficul de persoane.docx

Alții au mai descărcat și

Tactica efectuării cercetării la fata locului

Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar...

Extrădarea Activă

Extradarea este un act de cooperare al statelor împotriva infractorilor de un anumit grad de periculozitate, pentru a impiedica sustragerea...

Terorism - amenințare zilnică

INTRODUCERE Terorismul este o realitate veche decând lumea. Probabil prima caracterizare, sau mai precis, prima autocaracterizare comportamentală...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Principiile Răspunderii Internațional Penale

PRINCIPIILE RASPUNDERII INTERNATIONAL PENALEDreptul international penal este rezultatul conceptiei mai noi, potrivit careia nu numai statul...

Considerații privind Europol

I. INTRODUCERE EUROPOL este autoritatea Uniunii Europene de aplicare a legii. Obiectivul acestei instituţi este să contribuie la asigurarea unei...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Te-ar putea interesa și

Proxenetismul

I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE In literatura juridica de specialitate este unanim admisa ideea ca dreptul penal este format din doua parti si anume...

Implicațiile aderării României la Uniunea Europeană asupra traficului de persoane și a politicilor referitoare la acest fenomen

Cadrul introductiv este dedicat descrierii temei de cercetare, obiectivelor și ipotezelor prezentei lucrări. În acest sens, mai înainte de toate,...

Traficul de ființe umane

Capitolul 1 Noţiuni şi terminologii folosite pentru înţelegerea conceptului de trafic de persoane 1.1. Aspecte internaţionale pentru definire...

Probleme de ordin criminologic privind traficul de ființe umane

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Asociat şi cu denumirea de sclavie moderna, traficul de persoane reprezintă o ameninţare pentru libertatea, integritatea...

Protecția și asistarea victimelor traficului de persoane

Argument În România până la apariția unor legi și norme metodologice speciale pentru prevenirea și combaterea traficului cu ființe umane (Legea...

Traficul de Ființe Umane

INTRODUCERE Incepând cu ultimul deceniu al secolului trecut Europa, eliberata de Cortina de Fier, s-a aflat in fata unei provocari socio-economice...

Traficul de Persoane

Cap.1. Noţiunea de TRAFIC DE PERSOANE 1.1. Preocupări internaţionale de definire În ultimii ani s-a constatat o creştere permanentă a traficului...

Infracțiunea de trafic de persoane

INTRODUCERE Traficul de persoane este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani, România fiind una dintre ţările cu cele mai multe persoane...

Ai nevoie de altceva?