Pedepsele pentru Persoana Juridică

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1363
Mărime: 10.51KB (arhivat)
Publicat de: Selina Militaru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Butiuc
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” Sibiu Drept – ID Hunedoara Anul 2

Extras din referat

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă, întrucât încercări incipiente de reglementare a răspunderii penale a persoanei juridice întâlnim şi în cuprinsul Codului penal adoptat în anul 1936, denumit Codul Carol al II-lea, care a intrat în vigoare la 1 Ianuarie 1937.

Apariţia răspunderii penale a persoanei juridice este legată de o cascadă de încercări, renunţări, aprobări, retractări, controverse şi dezbateri care creează impresia unei instituţii cu o naştere şi evoluţie tumultuoasă în sfera dreptului penal. Se poate spune că răspunderea penală a persoanei juridice a fost reglementată, pentru prima dată, în Noul Cod penal din 2004 dar aplicarea efectivă a răspunderii penale a persoanei juridice se regăseşte printre normele Actualului Cod penal din 1968, modificat prin Legea nr. 278/2006 lege care cuprinde prevederi referitoare la persoana juridică .

În cadrul relaţiilor sociale din interiorul unei societaţi, membrii societaţii sunt chemaţi să dea seama pentru modul cum se comportă în viaţa socială prin intermediul răspunderii sociale. Sfera răspunderii sociale cuprinde mai multe forme. Ea include răspunderea morală, răspunderea politică, răspunderea juridică precum şi alte modalităţi de constrângere a membrilor societăţii .

Răspunderea juridică reprezintă obligaţia unei persoane de a suporta o anumită consecinţă juridică sau o anumită sancţiune, pentru că a încălcat un drept al altuia. Potrivit noilor modificări aduse Codului penal prin Legea nr. 278/2006, răspunderea penală poate fi clasificată în funcţie de subiectul activ al infracţiunii în: răspunderea penală a persoanei fizice şi răspunderea penală a persoanei juridice. Răspunderea penală a persoanei juridice este consecinţa nesocotirii dispozitiilor normei juridice penale de către o persoană juridică.

Persoanele juridice care nu răspund penal sunt:

- statul,

- autoritaţile publice,

- instituţiile publice care desfăsoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.

Regimul sancţionator aplicabil persoanelor juridice se rezumă la două categorii de pedepse, respectiv o pedeapsă principală şi mai multe pedepse complementare.(art.53 C. Penal.)

Pedeapsa principală este amenda ale cărei limite legale generale sunt de la 2.500 lei la 2.000.000 lei. Pedeapsa amenzii reprezintă o constantă în reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice. Potrivit art. 711 din Actualul Cod penal, pedeapsa amenzii reprezintă suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească. Aceeaşi reglementare o oferă şi art. 80 din Noul Cod penal. Ambele coduri menţin două paliere de individualizare a pedepsei amenzii în funcţie de gravitatea infracţiunii săvâşite de persoana juridică.

Pedepsele complementare sunt:

a) dizolvarea persoanei juridice;

b) suspendarea activităţii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un an sau suspendarea uneia dintre activităţile persoanei juridice în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;

e) afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare.

Dintre pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice, suspendarea activităţii, interzicerea de a participa la achiziţii publice şi afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare se pot aplica în mod cumulativ.

Aplicarea pedepselor complementare se dispune atunci când instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, precum şi faţă de împrejurările în care a fost săvârşită, aplicarea lor este necesară. Aplicarea pedepselor complementare poate fi şi obligatorie atunci când legea prevede expres acest fapt. Pedepsele complementare vor fi executate după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dizolvarea persoanei juridice reprezintă cea mai aspră pedeapsă complementară, sub aspectul consecinţelor, fiind chiar mai gravă decât amenda, care este reglementată ca pedeapsă principală unică. Dizolvarea poate fi pronunţată în următoarele situaţii: când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, instanţa desemnând lichidatorul iar o copie după dispozitivul hotărârii de dizolvare se transmite organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică, pentru a lua măsurile necesare .

Preview document

Pedepsele pentru Persoana Juridică - Pagina 1
Pedepsele pentru Persoana Juridică - Pagina 2
Pedepsele pentru Persoana Juridică - Pagina 3
Pedepsele pentru Persoana Juridică - Pagina 4
Pedepsele pentru Persoana Juridică - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Pedepsele pentru Persoana Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Tactica efectuării cercetării la fata locului

Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Principiile Răspunderii Internațional Penale

PRINCIPIILE RASPUNDERII INTERNATIONAL PENALEDreptul international penal este rezultatul conceptiei mai noi, potrivit careia nu numai statul...

Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăția cerută, nejustificată, imputabilă persoanei care a săvârșit-o, așa cum...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Urmele de dinți și buze

Capitolul I Urmele de buze 1. Introducere Folosirea urmelor de buze în procesul identificării criminalistice a suscitat interes abia în ultimul...

Te-ar putea interesa și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Motodologia cuvântului pedeapsă

Capitolul I. Apariţia şi evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept penal Secţiunea I. Evoluţia pedepselor penale ca sancţiuni de drept...

Recidivă

INTRODUCERE Cu aproape trei decenii în urmă, în literatura de specialitate s-a declarat că justiţia penală se găseşte într-o situaţie pe care...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Tipuri și catagorii de pedepse penale

Introducerea Ca toate sancţiunile juridice, sancţiunile de drept penal sunt consecinţele coercitive pe care legea le leagă de încălcarea...

Penal General

INFRACTIUNEA a. Notiuni generale :Dreptul penal are trei institutii juridice : . infractiunea ;. raspunderea penala ; . sanctiunea. Între cele...

Aspecte privind Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

Noţiuni introductive Rãspunderea este un element component esenţial al oricãrei forme de organizare, ea existand încã din societatea primitivã....

Ai nevoie de altceva?