Contribuții la fondurile speciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7316
Mărime: 34.58KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Ispas
Puncte necesare: 5
UNIVERSITATEA „DUNAREA DE JOS” FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. 1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 2
 3. 2. Elementele tehnice ale impozitelor 4
 4. 3. Clasificarea impozitelor şi taxelor 6
 5. 4. Contribuţii la fondurile speciale 9
 6. 4.1. Fondul special pentru sănătate publică 11
 7. 4.2. Fondul naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate 12
 8. 4.3. Fondul naţional de solidaritate 13
 9. 4.4. Fondul special al drumurilor publice 13
 10. 4.5. Fondul special al aviaţiei civile 14
 11. 4.6. Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 15
 12. 4.7. Fondul special pentru protejarea asiguraţilor 15
 13. 4.8. Fondul cultural naţional 15
 14. 4.9. Fondul cinematografic naţional 17
 15. 4.10. Fondul pentru mediu 18
 16. 4.11. Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale 19
 17. 4.12. Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 21
 18. BIBLIOGRAFIE 22

Extras din referat

CONTRIBUŢII LA FONDURILE SPECIALE

1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Constituirea resurselor financiare publice se realizează, în principal, pe seama impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor prelevate de la persoane juridice şi fizice.

Impozitul a apărut odată cu primele forme de organizare statală şi a evoluat în strânsă legătură cu funcţiile şi sarcinile statului.

Impozitul exprimă contribuţia bănească obligatorie a persoanelor fizice şi juridice stabilită prin lege la bugetul statului, cu titlu definitiv sau nerambursabil şi fără echivalenţă directă şi imediată, în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prin urmare, rolul principal al impozitului se manifestă în plan financiar, el reprezentând mijlocul principal de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

Fiscalitatea generală se referă la raportul dintre veniturile fiscale încasate la buget şi produsul intern brut, iar fiscalitatea locală reflectă ponderea impozitelor şi taxelor locale în veniturile contribuabililor.

Fiscalitatea are următoarele obiective principale:

• să asigure resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice;

• fiscalitatea este chemată să influenţeze şi asupra repartiţiei veniturilor, contribuind la realizarea echităţii în suportarea sarcinilor fiscale;

• fiscalitatea trebuie să stimuleze interesul agenţilor economici pentru realizarea unor acţiuni economice şi al populatiei în realizarea unor venituri.

• fiscalitatea constituie un mijloc de dezvoltare a responsabilităţii cetăţeanului faţă de cerinţele publice şi de administrare a resurselor publice.

Prin intermediul impozitelor şi taxelor participă la formarea fondurilor financiare publice: regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste, asociaţiile cu scop lucrativ, persoanele fizice, persoanele juridice şi fizice nerezidente.

Fiscalitatea se aplică în strânsă legătură cu principiile şi concepţiile unor discipline, cum sunt dreptul administrativ, finanţele publice, contabilitatea, dreptul comercial, dreptul civil.

Taxele reprezintă plăţi efectuate de către persoane fizice şi juridice pentru serviciile prestate de organele de stat sau instituţiile publice, cu ocazia primirii, întocmirii, eliberării unor acte ori a rezolvării unor interese legitime ale părţilor.

Taxele îndeplinesc majoritatea trăsaturilor specifice impozitelor, si anume: caracter obligatoriu, titlu definitiv, (nerambursabile), urmărire în caz de neplată. Spre deosebire de impozite care nu presupun o contraprestaţie (sau contraserviciu) din partea statului, taxele dau dreptul plătitorului să beneficieze de un anumit serviciu. Insă, se poate afirma că taxele sunt asimilate impozitelor datorită obligativităţii aşezate la baza perceperii lor.

Taxele depind de natura serviciilor prestate de către organele de stat şi instituţiile publice, de valoarea bunurilor sau a drepturilor ce reprezintă obiectul serviciilor. Plătitorii taxelor pot fi persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită prestarea unor servicii de către organele de stat şi instituţiile publice. Perceperea taxelor se realizează pe baza următoarelor principii:

• principiul universalităţii, conform căruia orice serviciu solicitat organelor de stat sau instituţiilor publice este supus la plata taxelor;

• principiul unicităţii, după care pentru un serviciu prestat se datorează o singură taxă;

• principiul plăţii anticipate, conform căruia taxele se plătesc înaintea prestării serviciilor de organele de stat şi instituţiile publice.

După natura lor, taxele se pot clasifica astfel: taxe judiciare, taxe notariale, taxe extrajudiciare, alte taxe.

Dupa obiectul operaţiunii care se efectuează şi urmează a fi taxată, taxele pot fi de două feluri: taxe de timbru si taxe de înregistrare.

Preview document

Contribuții la fondurile speciale - Pagina 1
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 2
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 3
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 4
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 5
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 6
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 7
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 8
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 9
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 10
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 11
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 12
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 13
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 14
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 15
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 16
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 17
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 18
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 19
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 20
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 21
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 22
Contribuții la fondurile speciale - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Contributii la Fondurile Speciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuțiile la Fondurile Speciale și Administrarea lor

Introducere Tranziția la economia de piață din țara noastră a determinat o profundă reformă a sistemului fiscal și a legilor referitoare la...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fiscalitatea Agenților Economici

Lucrarea de diploma este bazata pe un plan judicios, cu mute probleme analizate, care confera lucrarii un caracter interdisciplinar. Problema...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la o societate comercială - SC Grafik-Art SRL

Capitolul 1 Organizarea si functionarea activitatii în cadrul S.C. Grafik-Art S.R.L. Prezentarea generala a societatii 1.Denumirea societatii:...

Monografia Complexului Hotelier - SC Moldova SA

S.C. COMPLEX HOTELIER MOLDOVAS.A. este organizată ca o societate pe acţiuni, condusă de Consiliul de Administraţie, a cărui componenţă este...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Fiscalitatea Agenților Economici

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL SI COMPONENTELE SALE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM FISCAL; COMPONENTELE SI PRINCIPIILE ACESTUIA Trecerea României la o...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Bugete Publice și Fiscalitate

PREZENTARE S.C. IMROM S.A. Sediu: Str. OGOARELOR 6 cod 611047, LOC. ROMAN, JUD. NEAMT România. Tel. (40)-0233 740302 Fax: (40)-0233 743659...

Ai nevoie de altceva?