Impozitul pe profit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1584
Mărime: 801.37KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doina Iacob

Cuprins

 1. Impozitul -sfera de cuprindere 3
 2. Contribuabili ... 3
 3. Anul fiscal ... 5
 4. Cota de impozitare - Calculul rezultatului fiscal 5
 5. Impozitul pe dividende ... 6
 6. Depunerea declarației de impozit pe profit . 6
 7. Modul de depunere . 6
 8. Impozitul pe profit in cifre - 2018 .. 7
 9. Concluzii . 7
 10. Bibliografie . 8

Extras din referat

Impozitul -sfera de cuprindere

Impozitul se poate defini ca si prelevare obligatorie, fără prestație și nerambursabilă, efectuată de

către administrația publică pentru satisfacerea necesităților de interes general.

Moneda de plată și calcul a impozitelor și taxelor se face in moneda națtionala a Romaniei, RON.

Sumele inscrise pe declarațiile fiscale sunt exprimate in RON.

Sumele exprimate in alta monedă sunt convertite in RON la cursul de schimb stabilit de Banca

Națională a Romaniei pentru datele respective.

Contribuabili

Sunt obligate la plata impozitului pe profit urmatoarele categorii;

a) persoanele juridice române;

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai

multor sedii permanente în România;

c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

d) persoanele juridice străine care realizează venituri obținute din transferul proprietăților

imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, inclusiv

închirierea sau cedarea folosinței bunurilor proprietății imobiliare situate în România, veniturile

din exploatarea resurselor naturale situate în România, precum și veniturile din vânzareacesionarea

titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;

e) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.

Impozitul pe profit nu se aplica următoarelor entități juridice:

- Trezoreria Statului;

- Academia Română;

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; de compensare a investitorilor;

garantare a pensiilor private; de garantare a asiguraților;

- Fundația constituită ca urmare a unui legat;

- Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari

recunoscute ca asociații de proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea

proprietății comune.

- Persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor.1

Conform codului fidscal, Art 14, sfera de cuprindere a impozitului este aplicabilă:

- În cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine având locul de

exercitare a conducerii efective în România, precum și al persoanelor juridice cu sediul

social în România, înființate potrivit legislației europene, asupra profitului impozabil

obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate;

- În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu

permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil

sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent

desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale;

- În cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri conform art 12 lit h din Legea

227 / 2015.2

Sunt scutite de la plata impozitului:

- Cultele religioase, activitățile ce au ca rezultat venituri necesare desfășurarii activitaiilor

religioase sunt considerate vemituri neimpozabile.

- Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare,

acreditate, precum și cele autorizate, veniturile obținute și utilizate, în anul curent sau în anii

următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

- Asociatiile de proprietari.

- Societatea Națională de Cruce Roșie din România, veniturile obținute și utilizate, în anul curent

sau în anii următori, potrivit Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.

139/1995

- Organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, urmatoarele tipuri

de venituri sunt considerate venituri neimpozabile:

- Cotizațiile si taxele de inscriere a membrilor;

- Contribuțiile banești ale membrilor;

- Taxele de inregistrare;

- Venituri din dividente, dobânzi, diferentele din curs valutar;

- Veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

- Veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu

taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional,

potrivit statutului acestora;

- Veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse

la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

- Sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor

titlului IV;

- Sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea

responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor;

- În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, pentru

calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul

echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile

totale neimpozabile prevăzute la alin. (2). Aceste organizații datorează impozit pe profit

pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele

considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra

căreia se aplică cota prevăzută la art. 17 sau 18 , după caz.

Bibliografie

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_08012019.htm

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal3_2018.pdf

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa

Preview document

Impozitul pe profit - Pagina 1
Impozitul pe profit - Pagina 2
Impozitul pe profit - Pagina 3
Impozitul pe profit - Pagina 4
Impozitul pe profit - Pagina 5
Impozitul pe profit - Pagina 6
Impozitul pe profit - Pagina 7
Impozitul pe profit - Pagina 8

Conținut arhivă zip

 • Impozitul pe profit.pdf

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Profit

1. PREZENTAREA IMPOZITULUI PE PROFIT. Impozitul pe profit este un impozit direct care a înlocuit impozitul pe beneficiul întreprinderii socialiste...

Fazele Ciclului Economic

I. Introducere – noţiune de ciclu Noţiunea de ciclu nu a fost elaborată de ştiinţa economică, ea fiind folosită înainte, de către alte ştiinţe,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii. Impozitul este o forma...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Ai nevoie de altceva?