Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3941
Mărime: 24.61KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Murariu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Viorica
Referat la disciplina moneda si credit

Extras din referat

Istoricul băncii

BC«Moldova-Agroindbank» S.A. şi-a început activitatea la 8 mai 1991. La acea data ea a obţinut licenţa pentru efectuarea operaţiilor bancare, inclusiv în valută străină.

Începind cu anul 1992 banca stabileşte relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate. În plus, prin atragerea depozitelor persoanelor fizice banca a început valorificarea unui nou segment al pieţei produselor bancare.

Ultimul deceniu al secolului XX a reprezentat o perioadă grea de încercări şi căutări pentru întreaga societate, inclusiv pentru sectorul bancar, lider al căruia chiar din primele zile ale activităii sale a devenit BC«MoldovaAgroindbank» S.A. Banca aflată la început de cale, punea la încercare noi strategii de dezvoltare, alegînd cele mai reuşite căi pentru obţinerea succesului. Anume în această primă etapă conducerea băncii, decide ca MAIB trebuie sa fie o bancă universală, orientată spre deservirea tuturor categorii de clienţi: atît persoane juridice, cît şi fizice.

Sfîrşitul anilor 90 ai secolului trecut pune la noi încercări nu numai comunitatea bancară, dar şi întreaga societate din Republica Moldova. Urmările crizei financiare, care a avut loc în regiune în anul 1998, au avut repercusiuni şi asupra băncii. Cu toate acestea, graţie măsurilor anticriză propuse de managementul băncii şi susţinute de acţionarii acesteia, s-a reusit depăşirea situatiei dificile. Experienţa acestei perioade a demonstrat că MAIB dispune de o echipă de conducere şi de angajati capabili sa realizeze cu succes

obiectivele strategice ale băncii.

Începutul noului mileniu aduce schimbări importante în viaţa băncii. Acţionari ai băncii au devenit Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Western NIS Entreprise Fund. MAIB a iniţiat fondarea companiei interbancare de procesare a card-urilor şi a desfăşurat activitatea de pregătire pentru implementarea business-ului de plăţi prin card-uri. Ulterior banca devine membru principal al sistemului internaţional de plăţi Europay International, iar mai tîrziu - al sistemului VISA International, demarînd astfel activitatea proprie de emitere şi deservire a card-urilor bancare.

BC«Moldova Agroindbank»S.A. - prima printre băncile comerciale locale - înregistrează compania «MAIB LEASING», unde banca deţine 100% din acţiuni.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor băncii a decis să opereze majorarea, fără cheltuieli suplimentare din partea deţinătorilor de acţiuni, a valorii nominale a acţiunilor băncii. Din 17 octombrie 2003 preţul nominal al acestora este stabilit la nivelul de 200 lei. în acelaşi an MAIB devine prima bancă comercială din Republica Moldova, profitul careia, conform rezultatelor la sfîrsitul anului, depăşeşte

100 mln lei.

BC«Moldova Agroindbank»S.A deţine licenţa nr.004459 eliberată la data de 30.06.2008 conform căreia poate desfăşura integral toate genurile de activitate a instituţiilor publice.

Raportul privind rezultatele financiare din trimestrul III 2008 atestă un venit net a băncii de peste 248 milioane lei care a crescut comparativ cu trimestrul II 2008 cu aproximtiv 82 milioane lei.

Pe parcursul activităţii sale Moldova Agroindbank (MAIB) :

- a stabilit relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, materializînd premise pentru atragerea capitalului străin în economia ţării;

- a iniţiat fondarea companiei interbancare de procesare a cardurilor, iar mai tîrziu a obţinut certificarea la tehnologia cip a băncii pe partea modernizare integrală a reţelei de acceptare pentru utilizarea cardurilor cu cip, care asigură o mai bună protecţie împotriva fraudei;

Preview document

Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 1
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 2
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 3
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 4
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 5
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 6
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 7
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 8
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 9
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 10
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 11
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 12
Riscul în Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Riscul in Activitatea de Creditare la SC Moldova-Agroindbank SA.doc

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Raport de practică Moldova-Agroindbank SA

Introducere Conform Legii Învăţămîntului, adoptată de Guvernul Republicii Moldova din anul 1995, studenţii unei instituţii superioare de...

Raport privind efectuarea practicii de producție la BC Moldova Agroindbank SA

INTRODUCERE Operaţiunile bancare au apărut şi s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri, o dată cu apariţia banilor şi dezvoltarea vieţii sociale...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Ai nevoie de altceva?