Exerciții Reflexive

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1714
Mărime: 15.55KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adriana Nicu
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, Politici educaţionale pentru integrare europeană

Extras din referat

COMPETENŢELE PROFESIEI DIDACTICE SE CONSTRUIESC PRIN PREGĂTIRE TEORETICĂ (DE SPECIALITATE, PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI METODICĂ) ŞI ÎN PRACTICA PEDAGOGICĂ. FOLOSIND TEXTUL - SUPORT, DOCUMENTELE NAŢIONALE ŞI EUROPENE CU PRIVIRE LA FORMAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE, FORMULAŢI PROPRIUL PUNCT DE VEDERE ÎN TEMĂ. ARGUMENTAŢI ŞI PROPUNEŢI SOLUŢII ALTERNATIVE. TRASEUL IDEATIC POATE FI URMĂTORUL: PROBLEME/CUVINTE - CHEIE – ÎNTREBĂRI/IPOTEZE/ARGUMENTE - SOLUŢII AMELIORATIVE/ARGUMENTE.

Politica educaţională românească a ultimilor ani a fost şi este aceea de calitate în educaţie. Şcolii i se cere să facă faţă atât provocărilor prezentului,cât şi aşteptărilor viitorului, să reflecteze în interior ceea ce se întâmplă în societete. Profesorul ca agent al schimbării trebuie să cumuleze condiţiile de competenţă. Competenţa profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

Pe măsura acumulării experienţei şi a dezvoltării aptitudinii pedagogice, o persoană dobandeşte maiestrie pedagogică. Măiestria pedagogică se referă la o treaptă superioară de dezvoltare a unei competenţe pedagogice şi desemnează un înalt nivel al competenţei atins prin antrenament. Aptitudinea pedagogică este unul dintre factorii care pot contribui la succesul unui proces de învaţămant. Modelul profesorului ideal, cu vocaţie pedagogică ales pentru această sarcină şi apt de a o îndeplinii prin iubire pedagogică, credinţă în valorile sociale, culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil şi faţă de întreaga umanitate, poate fi concretizat în însuşiri propiu-zis pedagogice(capacitatea de a face materialul de învăţare accesibil elevilor), creativitate în muncă, influenţă asupra personalităţii elevului, capacitate de autostăpânire, însuşiri emoţionale,imaginaţie bogată.

Dezvoltarea profesională pe parcursul carierei este esenţială, acţiunea de predare trebuie văzută ca o activitate profesională care necesită o analiză atentă a fiecărei situaţii de învăţare.

Lipsa de pregătire a profesorilor faţă de cerinţele clasei,calitatea slabă a unei proporţii considerabile de profesori începători sunt semnale de alarmă pentru nevoile de schimbare ale şcolii. De aceea competenţele viitorilor profesori şi ale profesorilor se realizează printr-o activitate de echipă la care se adaugă eforturile proprii ale subiectului de informare si autoformare.

CE PREVEDERI EXISTĂ ÎN ŢARA NOASTRĂ PENTRU FORMARE CONTINUĂ A PROFESORILOR? CE FEL DE INSTITUŢII SUNT IMPLICATE? CÂT DE EFICIENTE SUNT ACESTEA ÎN A IDENTIFICA ŞI A RĂSPUNDE NEVOILOR ŞCOLILOR. ARGUMENTAŢI, EXEMPLIFICÂND CU PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ EXPERIENŢĂ.

Cooperarea internaţională în domeniul educaţiei, formării şi cercetării este reglementată şi susţinută prin documente legislative referitoere la participarea României la programele europene, acorduri bilaterale între Guvernul României şi alte state, ratificarea convenţiilor internaţionale referitoare la recunoaşterea reciprocă a diplomelor.

Astfel s-au luat nişte măsuri:

- Introducerea în Statutul personalului didactic a unor menţiuni cu privire la formarea în străinătate şi posibilitatea recunoaşterii şi echivalării perioadelor de formare urmate în străinătate ca parte a educaţiei continue(de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);

- Introducerea ECTS în formarea iniţială şi continuă a personalului didactic – recomandată prin Ordinul de Ministru 4796/2001 şi obligatorie din 2005-2006, împreună cu suplimentul de diplomă,în contextual armonizării europene;

- Asumarea Declaraţiei de la Copenhaga de către România (2002);

- Sistemul creditelor transferabile în scopul dinamizării activităţii profesionale.

Instituţiile implicate sunt:

- Centrul Naţional pentru Formarea Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar;

- DPPD-urile;

- şcolile;

- Casa Corpului Didactic.

Modul în care funcţionează sistemul de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice reflectă realizarea carierei didactice, respectiv construcţia unei cariere didactice reale, orientate, motivante şi deschise.

Formarea profesională, în contextul învăţării permanente, este considerată una dintre condiţiile de a garanta că rezultatele acestora contribuie la îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare.

Preview document

Exerciții Reflexive - Pagina 1
Exerciții Reflexive - Pagina 2
Exerciții Reflexive - Pagina 3
Exerciții Reflexive - Pagina 4
Exerciții Reflexive - Pagina 5
Exerciții Reflexive - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Exercitii Reflexive.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea și Dezvoltarea Carierei

INTRODUCERE Preocupările faţă de problematica alegerii şi dezvoltării carierei au apărut cu mult timp în urmă, sub forma orientării şi...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Cariera Profesională

Pe parcursul vieţii, întotdeauna apar intersecţii de drumuri, care necesită alegerea drumului corect, fără multe indicaţii. Aceste drumuri sunt...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Formarea și Perfecționarea Profesională

FORMAREA, PREGĂTIREA ŞI PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ 1. Concepte privind formarea, pregătirea şi perfecționarea profesională Particularităţi: În...

Te-ar putea interesa și

Recuperarea Articulației Gleznei Posttraumatice la Copii prin Mijloace Kinetice

CAPITOLUL 1 1. INTRODUCERE 1.1. Importanţa şi actualitatea temei În ultimii ani kinetoterapia s-a dezvoltat devenind o disciplină structurată cu...

Aspecte de nursing în recuperarea pacienților cu hernii de disc operate

I. INTRODUCERE Multiplele aspecte clinice ale herniei de disc, determinate de terenul pacientului și stadiul de evoluție a bolii, angajează în...

Tehnici de facilitare neuromusculară

INTRODUCERE Facilitarea proprioceptiva este fundamentata de cateva principii de baza: actionarea initiala de partea sanatoasa, respectarea...

Exerciții de reflexie

Exerciții de reflecție: 1.Reformulați definiția didacticii, pe baza informațiilor dobândite, ținând cont de cuvintele-cheie. 2. Argumentați...

Teste Grilă Kinetoprofilaxie

1. Antrenamentul aerobic se realizează printr-un program de exerciţii: a. cu o anumită durată b. cu o anumită frecvenţă c. aplicate consecvent...

Sistemul Nervos la Cabaline

Introducere Excitabilitatea si conductibilitatea urmate de reactivitatea sunt însusi fundamentele ale materiei vii. Unitatea morfofunctionala a...

Neuropsihologie

I. Obiectul neuropsihologiei 4 I. OBIECTUL NEUROPSIHOLOGIEI 1. Nevoia de “palpare” a psihicului; 2. Viziuni asupra organizării neuropsihologice a...

Reeducarea Neuro-Motorie

METODA KENNY Sora Eleonor Kenny, kinetoterapeut de origine australiană, şi-a desăvârşit metoda sa în al cincilea deceniu în S.U.A., unde prin...

Ai nevoie de altceva?