Grupurile de Munca

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6589
Mărime: 31.02KB (arhivat)
Publicat de: Dina Tudor
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Goje
Prezentat la materia Dezvoltarea relatiilor manageriale in turism, in cadrul Facultatii de Economie si de Administrare a Afacerilor.

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. 1. Elemente teoretice 3
 3. 1.1. Conceptul de grup 3
 4. 1.2. Evoluţia grupului 5
 5. 2. Tipologa grupurilor de muncǎ 7
 6. 3. Eficacitatea grupului 11
 7. 4. Funcţionarea grupului 14
 8. 5. Munca în echipǎ 16
 9. 5.1. Tipuri de echipe 16
 10. 5.2. Eficacitatea echipei 17
 11. Bibliografie 18

Extras din referat

Introducere

Dintre douǎ întreprinderi care deţin un potenţial profesional egal, cea mai performantǎ este aceea care utilizeazǎ cel mai bine potenţialul tuturor salariaţilor sǎi. Aceastǎ diferenţa derivǎ din mai multe orientǎri ale întreprinderii în ceea ce priveşte:

• organizarea ansamblului activitǎţilor sale în echipǎ;

• importanţa acordatǎ dezvoltǎrii continue a personalului;

• nivelul şi calitatea comunicǎrii, respectiv menţinerea contactului salariailor cu realitatea internǎ şi cea externǎ a întreprinderii.

Activitatea în echipǎ favorizeazǎ efectele dinamice care întreţin vie mobilizarea, dezvoltarea continuǎ, stimuleazǎ calitǎţile individuale favorabile cooperǎrii şi interdependenţei, iar comunicarea activǎ este beneficǎ în ceea ce priveşte focalizarea fiecǎruia pe obiectiv şi întǎrirea coeziunii în cadrul întreprinderii.

Existenţa şi funcţionarea corectǎ a grupurilor de muncǎ sunt stimulatare atât din punctul de vedere al eficacitǎţii, cât şi din punctul de vedere al angajamentului membrilor lor.

1. Elemente teoretice

Dezvoltare managementului şi a suportului sǎu metodologic, precum şi multiplicarea tehnicilor de gestiune au antrenat intensifiacarea muncii în grup în multe forme, cum ar fi: şedinţele, comitetele, comisiile, cercurile de calitate, echipele de muncǎ, grupurile-pilot, grupurile de studiu, grupurile de formare, etc.

Viaţa profesionalǎ se desfǎşoarǎ printr-o multitudine de grupuri de indivizi între care existǎ legǎturi de cooperare, de înfruntare şi de mediere. Atingerea oiectivelor strategice ale întreprinderii depinde de sistemul de relaţii interprofesionale oficiale sau neoficiale, care apar şi se dezvoltǎ în interior prin intermediul grupurilor de muncǎ.

1.1. Conceptul de grup

Oamenii aparţin mai multor grupuri, care pot fi echipe de sport, coruri, comitete de pǎrinţi, asociaţii diverse, etc. Din acest punct de vedere, grupul poate fi definit ca un tot format din doi sau mai mulţi indivizi care întreţin legǎturi personale şi semnificative de o manierǎ continuǎ. Cercetǎtorul Edgar Schein a oferit o definiţie mai completǎ a grupului, considerându-l “un ansamblu format dintr-un numǎr oarecare de persoane care interacţioneazǎ, au psihologic cunoştinţǎ unele despre altele şi se considerǎ un grup”.

Prin urmare, un grup existǎ din momentul în care doi sau mai mulţi indivizi realizeazǎ mai bine împreunǎ, decât separat, ceea ce doresc sau ceea ce trebuie sǎ facǎ. Gruparea exprimǎ intenţia de creştere reciprocǎ şi, pe aceastǎ cale, indivizii pot sǎ realizeze mai mult. Forţa colectivǎ a grupului se poate dovedi beneficǎ sau poate ameninţa indivizii din interiorul sau din afara acestuia. Grupul poate sǎ protejeze, dar poate sǎ şi constrângǎ.

O definiţie mai recentǎ şi mai completǎconsiderǎ grupul “ o unitate socialǎ compusǎ dintr-un anumit numǎr de indivizi, care întreţin legǎturi în ceea ce priveşte rolul şi statutul lor. Aceşti indivizi împǎrtǎşesc un ansamblu de valori şi de norme care le inspirǎ comportamentul în tot ceea ce ţine de viaţa grupului”.

Aceastǎ definiţie evidenţiazǎ mai multe condiţii care restrâng sfera grupurilor de muncǎ din viaţa profesionalǎ. Astfel:

• membrii grupurilor terbuie sǎ fie reuniţi printr-un ansamblu de motivaţii comune; urmǎrirea unor scopuri identice iniţiazǎ şi favorizeazǎ schimburile interpersonale;

• structurarea rolurilor şi a statutelor se opereazǎ în sensul unei diferenţieri;

• membrii se supun implicit sau explicit unui ansamblu de norme ce consacrǎ împǎrtǎşirea valorilor şi al modelelor de interacţiune;

• apartenenţa la un anumit grup induce atitudini si comportamente specifice indivizilor care îl compun.

Grupul reprezintǎ un mod de organizare specific, care îşi stabileşte reguli şi ritualuri şi are caracteistici proprii. În funcţie de funcţionalitatea, de obiectivele şi de eficeinţa sa, grupul poate deveni o adevǎratǎ echipǎ.

O analizǎ preliminarǎ a grupurilor de muncǎ evidenţiazǎ multitudinea lor şi legǎturile multiple în cadrul unei organizaţii sau în exteriorul acesteia. Abordarea sistemicǎ oferǎ o viziune de ansamblu asupra conceptului de grup şi clarificǎ modul lor de funcţionare. Într-o astfel de viziune, grupul este considerat un subsitem social, parte componentǎ a unui ansamblu mai vast, care este organizaţia, la rândul ei inclusǎ în alte ansambluri organizate.

Faptul cǎ indivizii aparţin simultan mai multor grupuri condiţioneazǎ dinamica unui grup, care constituie un sistem deschis. Acest sistem influenţeazǎ celelalte sisteme şi suportǎ, la rândul sǎu, modificǎri din partea acestora. Deschis mediului, grupul devine permeabil şi capabil sǎ se adapteze unor situaţii multiple, altfel, poate sǎ piarǎ.

Întocmai unui organism uman, grupul este un ansamblu coordonat prin proceduri sau moduri operaţionale, în urma cǎrora reuşeşte sǎ integreze datele iniţiale contingente şi sǎ le transforme în rezultate corespunzǎtoare obiectivelor urmǎrite. Variabilele de intrare sunt prelucrate în cadrul structurii prin intermediul activitǎţilor susţinute de grup, cu scopul de a obţine ieşirile dorite. Prin fenomenul de retroacţiune, aceste rezultate modificǎ structura, modul de desfǎşurare a proceselor (activitǎţilor) şi chiar alegerea datelor iniţiale. Sistemul grup funcţioneazǎ prin intermediul unui ansamblu de interacţiuni.

Echilibrul sistemului se asigurǎ constant dupǎ principiul autoreglǎrii, astfel cǎ orice scimbare într-o anumitǎ parte reclamǎ modificǎri în altǎ parte. Adaptarea sistemului-grup la situaţiile externe cu care se confruntǎ se realizeazǎ, de asemenea, prin intermediul unor proceduri de reglare.

Elementele care alcǎtuiesc si condiţioneazǎ existenţa gupului-sistem social îndeplinesc roluri diferite şi evolueazǎ într-un ţesut de relaţii. Astfel, factorii personali şi cei situaţionali influenţeazǎ maniera în care se structureazǎ si progreseazǎ grupurile. Structura grupului reflectǎ maniera în care membrii care îl alcǎuiesc se organizeazǎ pentru a-şi îndeplini sarcinile care le revin şi oferǎ informaţii despre caracteristicile sistemului respectiv. Procesele de grup nu sunt altceva decât tehnologii, mai precis modalitǎţi de acţiune adoptate şi urmate de cǎtre grupul respectiv. Cu cât factorii personali şi cei situaţionali sunt mai favorizaţi, cu atât modalitǎţile de acţiune alese vor fi mai moderne şi mai eficiente.

Existenţa grupurilor garanteazǎ obţinerea unor rezultate care pot sǎ se situeze pe o altǎ scalǎ, destul de largǎ, de la foarte slabe la foarte bune. Pe termen scurt, rezultatele depind de structura şi de modalitǎţile de acţiune alese în cursul etapelor de dezvoltare ale grupului. Variabilele intermediare pot fi influenţate direct prin cunoştinţele şi acţiunile managerului de grup, ceea ce nu este cazul cu variabilele iniţiale, respectiv factorii personali şi situaţionali, care reprezintǎ cultura grupului în cauzǎ. Pe temen lung, prin modificǎri culturale, pot fi întreprinse acţiuni şi asupra variabilelor iniţiale, care accentueazǎ fenomenul de sinergie.

Preview document

Grupurile de Munca - Pagina 1
Grupurile de Munca - Pagina 2
Grupurile de Munca - Pagina 3
Grupurile de Munca - Pagina 4
Grupurile de Munca - Pagina 5
Grupurile de Munca - Pagina 6
Grupurile de Munca - Pagina 7
Grupurile de Munca - Pagina 8
Grupurile de Munca - Pagina 9
Grupurile de Munca - Pagina 10
Grupurile de Munca - Pagina 11
Grupurile de Munca - Pagina 12
Grupurile de Munca - Pagina 13
Grupurile de Munca - Pagina 14
Grupurile de Munca - Pagina 15
Grupurile de Munca - Pagina 16
Grupurile de Munca - Pagina 17
Grupurile de Munca - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Grupurile de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Comunicarea în cadrul organizației

CAPITOLUL I “Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire) COMUNICARE ŞI CONDUCERE 1.1....

Comportament Organizațional

PARTEA 1 – INTRODUCERE Management şi comportament organizaţional Învăţând despre comportamentul organizaţional Management şi comportament...

Teoria Comunicării

1. Comunicarea: o definiţie În limba de toate zilele, folosirea cuvântului comunicare nu se loveşte de probleme speciale. Majoritatea...

Managementul Resurselor Umane

1. Conceptul si structura grupurilor de munca Parcurgerea cîtorva lucrari de specialitate arata, în marea majoritate a cazurilor, ca cercetatorii...

Influența relațiilor informale asupra performanței în organizații

Introducere In contextul economic actual, a fi performant este o calitate absolut necesara pentru a rezista in mediul competitiv, accentuat de...

Comunicarea în Cadrul Grupurilor de Munca

COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ Conceptul de grup de muncă Grupul de muncă reprezintă un număr de persoane (minim două), care...

Aspecte ale comunicării în cadrul grupurilor de muncă

Capitolul I Conceptul de grup de munca Grupul de munca reprezinta un numar de persoane (minimum doua) care realizeaza o activitate sau o actiune...

Ai nevoie de altceva?