Integrare profesională

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4121
Mărime: 33.91KB (arhivat)
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. CAP. I INTEGRAREA SOCIOPROFESIONALĂ A NOILOR ANGAJAȚI 2
 2. I.1. Introducere 2
 3. I.2. Necesitatea și scopul perioadei de integrare 3
 4. I.3. Forme de integrare a noilor angajați 4
 5. I.4. Factorii implicați în activitatea de integrare și atribuțiile acestora 4
 6. I.5. Programul de desfășurare a perioadei de integrare 6
 7. I.6. Ghidul noului angajat 8
 8. I.7. Strategii de integrare 9
 9. I.8. Durata și etapele perioadei de integrare 10
 10. CAP. II INTEGRARE PROFESIONALA LA ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI
 11. 12
 12. II.1. Istoria companiei 12
 13. II.2. Orientarea și integrarea profesională 13
 14. BIBLIOGRAFIE 19

Extras din referat

Integrarea socioprofesională reprezintă procesul de asimilare a unei persoane în mediul profesional, de adaptare a acesteia la cerințele de muncă și comportament ale colectivului în cadrul căruia lucrează.

Orientarea și integrarea noului angajat este un proces prin care noul angajat este ajutat să se adapteze la noul loc de munca și astfel munca lui să devină mai facilă pentru a atinge corect și eficient rezultatele.

Integrarea profesională reprezintă procesul de acomodare a noilor angajați cu condițiile specifice ale activității locului de muncă. Ea reprezintă un proces social deosebit de important, cu efecte majore asupra performanțelor în muncă a personalului și asupra satisfacției acestuia.

Integrarea profesională presupune și crearea unei atmosfere de siguranță, de confidențialitate și de apartenență la viitorul loc de muncă. Astfel, noul angajat va avea încredere în capacitatea sa de a îndeplini activitățile postului.

Orientarea și integrarea noului angajat presupun familiarizarea cu:

- obiectivele și politicile organizației/instituției

- structura organizației (vezi Anexa 5 : Organigrama ANFP)

- standarde, norme, legi scrise și nescrise

- resursele de care dispune organizația

I.2. NECESITATEA ȘI SCOPUL PERIOADEI DE INTEGRARE

Integrarea noilor angajați începe din momentul recrutării și selectării de personal, cînd potențialii angajați își fac primele impresii despre organizația în care urmează să activeze.

Integrarea unui nou angajat cuprinde implicații de ordin psihologic, social, organizatoric și pedagogic. Aceasta vizează o serie de obiective dintre care cel mai important este acordarea ajutorului noilor angajați în familiarizarea cu noile condiții de muncă, facilitarea acomodării noului angajat cu grupul de muncă și crearea unei atmosfere de siguranță, confidențialitate și de apartenență. Toate aceste aspecte se pot materializa în cadrul unui program efectiv de integrare.

Necesitatea perioadei de integrare are la bază faptul că orice individ care schimbă un loc de muncă este supus unei presiuni psihologice prin faptul că acesta trebuie să-și demonstreze calitățile într-un mediu nou. Punerea în aplicare a unei politici de integrare a noilor angajați este benefică atît pentru funcționarii publici debutanți, cît și pentru cei care au fost promovați sau transferați.

Scopul integrării socioprofesionale:

- asimilarea noului angajat în mediul profesional;

- acomodarea noului angajat la tradițiile echipei de lucru;

- adaptarea la noile sarcini de muncă și comportament ale colectivului în cadrul căreia lucrează;

- cunoașterea specificului și a exigențelor organizației;

- acumularea succesivă a deprinderilor practice pînă cînd randamentul activității noului angajat este conform cerințelor.

I.3. FORME DE INTEGRARE A NOILOR ANGAJAȚI

Activitatea de integrare a noului angajat este cu mult mai complexă decît pare la prima vedere și poate fi aplicată sub diferite forme, cum ar fi:

- integrarea administrativă (planul de dezvoltare instituțională/planul de dezvoltare pentru următorii ani, obiectivele organizației, structura organizatorică, locul subdiviziunii, structura ierarhică a personalului etc.);

- sanitaro-igienică (norme sanitare și igienice, securitatea muncii, spațiile auxiliare etc.);

- economică (salariul de funcție, sporurile la salariu, sistemul de premii, alte recompense);

- psihofiziologică (acomodarea la condițiile de muncă: solicitarea fizică și psihică, nivelul intensității muncii, confortul locului de muncă, factorii mediului ambiant);

- socială (relații interpersonale în cadrul echipei, tradițiile, regulile de comportament).

Bibliografie

- Bîrcă, A., Managementul resurselor umane, Editura A.S.E.M., Chișinău, 2005

- Armstrong, M., A Handbook of Personnel Management Practice, Kogan Page Ltd, 2003

- Mathis R., Nica P., Rusu C., Managementul Resurselor Umane, Editura Economică, 1997

- Lefter, V., Manolescu, A. și alții, Managementul Resurselor Umane: studii de caz, probleme, teste, Editura Economică, 1999

Preview document

Integrare profesională - Pagina 1
Integrare profesională - Pagina 2
Integrare profesională - Pagina 3
Integrare profesională - Pagina 4
Integrare profesională - Pagina 5
Integrare profesională - Pagina 6
Integrare profesională - Pagina 7
Integrare profesională - Pagina 8
Integrare profesională - Pagina 9
Integrare profesională - Pagina 10
Integrare profesională - Pagina 11
Integrare profesională - Pagina 12
Integrare profesională - Pagina 13
Integrare profesională - Pagina 14
Integrare profesională - Pagina 15
Integrare profesională - Pagina 16
Integrare profesională - Pagina 17
Integrare profesională - Pagina 18
Integrare profesională - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Integrare profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Angajarea și Integrarea Noilor Angajați

Angajarea şi integrarea noilor angajaţi Introducere Integrarea reprezintă reunirea în acelaşi loc a mai multor componente, activităţi, unităţi de...

Angajarea și integrarea profesională

Integrarea profesionala reprezinta procesul de asimilare a unei persoane in mediul profesional, de adoptare a acesteia la cerintele de munca si...

Comportament organizațional - stresul organizațional

1 STRESUL 1.1 Stresul in general Stresul poate fi definit atat din perspectiva cauzei cat si din cea a efectului. In fizica, stresul este acea...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Leadership

1. Ce este leadershipul ? Subiectul leadership-ului a fost de interes pentru sute de ani, de la filozofii greci cum ar fi Platon si Socrates, pana...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Recrutarea și dezvoltarea personalului

1. Recrutarea si selectia Conditia esentiala a recrutarii si selectiei este sa se defineasca clar criteriile de calificare care sa fie explicite...

Managementul Resurselor Umane

TEMA 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE 1. Semnificaţia resurselor umane în prezent şi viitor În ultimii ani, s-a dovedit că succesele cele mai mari...

Te-ar putea interesa și

Integrarea socio-profesională a Tinerilor ce Părăsesc Centrele de Plasament

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne” Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm! VICTOR HUGO Acest...

Implementarea unei Strategii de Resurse Umane

CAPITOLUL I I.1. IMPORTANŢA ELABORĂRII STRATEGIEI DE PERSONAL PENTRU ORGANIZAŢIE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse,...

Recrutarea, selecția și integrarea resurselor umane la SC AG Group Com Serv SRL

INTRODUCERE Evoluţia în domeniul tehnologiei, creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate în intreprinderi precum şi contextul...

Rolul direcției de resurse umane în cadrul Băncii Transilvania

CAPITOLUL I Managementul resurselor umane 1.1. Introducere Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului...

Integrarea profesională a tinerilor cu handicap

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Protecţia şi asigurarea tinerilor cu handicap, reprezintă un subiect de bază în cadrul programului...

Angajarea și Salarizarea Personalului

INTRODUCERE "Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea de a-şi cunoaşte...

Recrutarea, selecția și încadrarea resurselor umane

Motto: “ Managementul este unul din factorii esențiali care explică de ce o țară este bogată sau săracă.” ( Richard Farmer, Advances in...

Impactul Managementului Resurselor Umane asupra Performanțelor Economice ale Firmei

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea de faţă este structurată în două părţi , care conţin în total 10 capitole. Prima parte oferă definiţiile...

Ai nevoie de altceva?