Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3096
Mărime: 29.78KB (arhivat)
Publicat de: Sever Luca
Puncte necesare: 6
Universitatea Constantin Brancusi Facultatea de Știinte Economice Managementul Dezvoltării Afacerilor Master

Extras din referat

Metode si tehnici de management aplicate de SC Maguay Impex SRL

Deşi conducerea a existat, într-o formă rudimentară, practic de la începutul vieţii organizate a comunităţii omeneşti, apariţia târzie a interesului deosebit pentru domeniul managementului şi a primelor studii sistematice ale acestuia se explică prin aceea că doar la un anumit grad al dezvoltării industriale şi tehnologice a societăţii este posibilă şi necesară sistematizarea cunoştinţelor şi închegarea unor teorii specifice.

Atât în afaceri, cât și în viața de zi cu zi avem nevoie de tehnici, tactici pentru a găsi cele mai bune soluții. Fiecare tehnică pe care o punem în practică dezvaluie o parte din personalitatea și comportamentul nostru. Trebuie să fim capabili să ne asumăm responsabilitatea deciziilor noastre, să prevedem ceea ce s-ar putea produce.

În ultimele decenii se vorbeşte tot mai mult de o economie antreprenorială, în care creşterea economică este susţinută de întreprinderile mici şi mijlocii, acestea fiind rezultatul concretizării iniţiativelor antreprenoriale.

.Dezvoltarea sectorului IMM-urilor româneşti în economia globală, bazată pe concurenţă şi riscreprezintă o prioritate. Pentru economia românească, dezvoltarea sectoruluiantreprenorial constituie o componentă importantă a politicii de restructurare economică, ce influenţează pozitiv ritmul creşterii economice durabile.Prin caracteristicile lor: inovaţie, flexibilitate ridicată, valorificarea optimă a resurselor locale, crearea de locuri de muncă, întreprinderile mici şi mijlocii influenţează dezvoltarea, mai ales la nivel local şi regional. Iniţiativele antreprenoriale sunt rezultatul unor idei şi a unor proiecte care reflectă atitudinea şi interesul întreprinzătorului faţă de identificarea şi valorificarea unor oportunităţi care apar la un moment dat.

Având în vedere caracterul aplicativ al acestei ştiinţe, un rol major în cadrul său îl deţine conceperea de noi sisteme, metode, tehnici, proceduri de management al întreprinderii în ansamblul său şi ale componentelor sale majore. Elaborate pe baza studiului relaţiilor şi proceselor de conducere şi a legităţilor descoperite, elementele metodologice ale ştiinţei managementului reprezintă instrumentarul pus la dispoziţia managerilor şi a colaboratorilor acestora pentru a eficientiza activităţile firmei.

Caracteristic ştiinţei managementului firmei este situarea, în centul investigaţiilor sale, a omului în toată complexitatea sa, ca subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloa-cele sistemelor în care este integrat. Efectul acestei abordări îl constituie analiza multilaterală a relaţiilor şi proceselor de management ce se reflectă în caracterul multidisciplinar al cunoştinţelor manageriale subordonate direct sporirii eficienţei întreprinderilor.

Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt reprezentate demetodele şi tehnicile de management.

Metodele şi tehnicile de management reprezintă instrumentele aflate la dispoziţia decidenţilor în vederea realizării obiectivelor propuse.

Metoda de management reprezintă o îmbinare multiplă şi coerentă de principii, idei, orientări, procedee şi studii de caz, în care gradul de formalizare este relativ redus, iar formulările sunt nerigide. Metoda de management acordă o atenţie deosebită imaginaţiei constructive, posibilităţii de aplicare în mod creator a unor proceduri, studii de caz etc., la condiţiile concrete din fiecare întreprindere.

Necesitatea găsirii unor metode noi de management este determinată de dinamismul evenimentelor ce au loc în întreprindere şi cărora managerii trebuie să le facă faţă. Scopul principal al practicării acestor metode constă în creşterea eficienţei activităţii managerilor privind coordonarea activităţii salariaţilor şi în antrenarea acestora la realizarea obiectivelor propuse de întreprindere.O anumită metodă de management aplicată într-un IMM presupune ca toţi sau aproape toţi managerii să folosească procedeele şi tehnicile specifice acesteia, pentru a se putea

cuantifica rezultatele şi stabili efectele economice obţinute în urma aplicării ei.

Tehnica de management, în practica managerială, se delimitează cu greu de metoda de management, diferența constând doar în faptul că tehnica de management are o construcţie mai simplă, prin intermediul său exercitându-se o anumită sarcină de conducere, impactul său limitându-se la nivelul unui manager.O tehnică poate fi utilizată în cadrul mai multor metode de management. Aplicarea uneia sau a mai multor tehnici în procesul de management contribuie la obţinerea unor rezultate economice superioare.

Preview document

Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 1
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 2
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 3
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 4
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 5
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 6
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 7
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 8
Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Metode si Tehnici de Management Aplicate de SC Maguay Impex SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Metode și Tehnici Manageriale - Nestle

1. Consideratii teoretice actuale Subsistemul metodologico-managerial sau subsistemul de metode si tehnici manageriale, alcatuit din...

Nestle

I. Prezentarea companiei Compania elveţiană Nestlé, liderul mondial al industriei alimentare, a fost fondată în anul 1866 de către Henri Nestlé şi...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Metode și Tehnici de Management Aplicate de SC ANA IMEP SA

Metode si tehnici de management aplicate de S.C. ANA IMEP S.A. -conducerea prin obiective - Din varietatea metodelor de management pe care le are...

Ai nevoie de altceva?