Sponsorizarea în domeniul activităților sportive

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3988
Mărime: 30.79KB (arhivat)
Publicat de: Ioana I.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. Introducere

Practicarea activităților fizice în societatea contemporană, este caracterizată de semnificații deosebite rezultate din creșterea importanței acordate acestui fenomen social, cultural, politic și economic denumit sintetic sport. Sportul de azi este mult diferențiat de sportul de acum un secol.

Economia de piață și-a impus și în acest domeniu principiile proprii de funcționare, iar cei implicați în actul sportiv au trebuit să țină cont de aceste reguli. Pentru cunoașterea și mai ales rezolvarea eficientă a sarcinilor din ce în ce mai complexe ale activității sportive se impun stăpânirea competentă a problemelor organizatorice, economice, politice, sociale și de propagandă pe care le ridică sportul în contextul altor activități sociale.

Aceste probleme sunt rezolvate de management. Managementul în sport este activitatea de organizare și conducere științifică a structurilor sportive, a tot ceea ce reprezintă acestea pentru sportivi, oficiali și suporteri. O caracteristică importantă a managementului organizațiilor sportive este cea economică. Creșterea economică este o condiție esențială pentru supraviețuirea și mai ales pentru creșterea performanțelor organizațiilor sportive.

În paralel cu grija pentru permanenta îmbunătățire a resurselor umane și materiale trebuie avut în vedere aspectul financiar esențial existenței oricărei organizații sportive. În acest sens atenția se va îndrepta spre consolidarea bugetului anual propriu, spre toate veniturile indiferent de proveniență și mai ales spre gestionarea optimă a cheltuielilor organizației sportive. Sursele de finanțare ale organizațiilor sportive, provin din: alocații de la bugetul de stat, veniturile obținute din activitatea proprie, donații și sponsorizări, respectiv resurse rămase în urma exercițiului financiar precedent. Dintre aceste surse de finanțare ne vom referi în continuare la veniturile realizate din sponsorizare.

2. Sponsorizarea: definiție și tipuri de sponsorizări

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea de activități fără scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Sponsorizarea se realizează în cea mai mare parte pentru sportul de performanță și de mare performanță, deci are ca și grup țintă elita și sporturile cu mare priză la public. În acest sens organizațiile sportive sunt încurajate să încheie un acord de parteneriat, de sponsorizare și alte aranjamente reciproc avantajoase cu alți parteneri sau potențiali parteneri, cum ar fi sectorul comercial, mijloacele de informare mass-media, cu condiția de a nu se produce o exploatare a sportului sau a sportivilor. În România, ființează legea sponsorizării (32/1994) care stabilește condițiile necesare și obligatorii impuse pentru respectarea cadrului legal în cazul realizării unei înțelegeri de sponsorizare, reglementând impozitarea atât a sponsorului cât și a celui sponsorizat. Sponsorizarea se face în baza unei înțelegeri, denumite “contract”, între cele două părți, denumite “sponsor” și “beneficiar”.

Existenta si conținutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifica obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele și obligațiile părților. Pentru sponsor, înțelegerea scrisă este utilă întrucât în baza ei acesta se poate prevala de prevederile fiscale referitoare la plata impozitelor către stat. Codul Fiscal permite deducerea, din calculul profitului impozabil, a cheltuielilor de sponsorizare, în anumite limite. Această lege permite ca maxim 5% din venitul net realizat de cel care sponsorizează să beneficieze de un tratament fiscal special, materializat într-o impozitare preferențială.

Pentru beneficiar, contractul de sponsorizare este o dovadă scrisă ce poate fi folosită pentru interesul propriu sau în fața autorităților fiscale: cu acest act face dovada că venitul sau bunul în cauză provine din sponsorizare și, deci, nu este supus impozitării nefiind considerat „venit brut”.

În cadrul procesului de practicare a oricărei activități sportive componenta financiară deține o importanță deosebită, iar tendința actuală conturată pe plan mondial este de diminuare a aportului financiar de la bugetul de stat și de creștere a nivelului de finanțare particulară. O finanțare benefică a organizațiilor sportive creează premizele unei autonomii reale, iar pentru realizarea unui aport cât mai însemnat al fondurilor provenite din sponsorizări este necesară existența unor reguli clare, drepturi juridice bine definite, spații și facilități sportive proprii, precum și posibilități de susținere a competițiilor.

Relația de sponsorizare creează un parteneriat economic pe bază de servicii reciproce, în care organizația sportivă își realizează fondurile necesare bugetului propriu, iar sponsorul își promovează produsul sau domeniul său de activitate. Această publicitate se poate realiza în interiorul organizațiilor sportive, în cadrul competițiilor de anvergură și respectiv în toate manifestările sportive organizate de aceasta, conform clauzelor din contractul de sponsorizare. Firma ce sponsorizează o organizație sportivă își poate promova imaginea proprie ca susținătoare a unei anumite ramuri de sport, poate de asemenea să-și etaleze preocupările pentru binele societății prin intermediul sportului, poate folosi sponsorizarea unei competiții ca modalitate de publicitate pentru propriul produs și respectiv de comercializare a acestuia, oferind spre vânzare echipament similar cu cel utilizat în competiții sau oferind gratuit acest echipament în sprijinul ideii de asociere a imaginii firmei cu rezultatele deosebite obținute de sportivi în competiție.

Sponsorizarea poate căpăta o valență educațională, prin finanțarea organizării unei competiții școlare sau universitare în sprijinul ideii că toți cei implicați elevi, studenți, profesori vor aprecia efortul firmei și îi vor solicita sau promova, în propriul cerc de cunoștințe, la un moment dat, produsele.

Avantajele sponsorizării nu se rezumă doar la cei implicați în mod direct, sponsorul și sponsorizatul. Această acțiune conferă organizației sportive prilejul de a oferi societății șansa de a participa la activități sportive, evenimente, antrenamente cu public, competiții de anvergură, dar și de a oferi sprijin material sau moral sportivilor de performanță, de a întreține sau achiziționa baze sportive.

Preview document

Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 1
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 2
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 3
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 4
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 5
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 6
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 7
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 8
Sponsorizarea în domeniul activităților sportive - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Sponsorizarea in domeniul activitatilor sportive.docx

Alții au mai descărcat și

Dinamica și Coeziunea Grupului de Sportivi

O caracteristica a societatii contemporane este amploarea fara precedent a cunoasterii. Dezvoltarea vertiginoasa a tuturor stiintelor, a volumului...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sponsorizarea

Studiu Introductiv Pentru noi privitorii, ascultatorii sau cititorii, efectul sponsorizarii se produce in afara relatiei sponsor-sponsorizat care...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Rolul Relațiilor Publice în Promovarea Companiei

Introducere În ultimii 10 ani, o dată cu democratizarea societăţii româneşti, domeniul relaţiilor publice a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă:...

Promovarea

Cap. 1 PROMOVAREA În conditiile actuale desfasurarea unei activitati eficiente înseamna mai mult decât a realiza un produs bun, a stabili un pret...

Studiul ofertei unei firme de turism - Agenția Unirea Iași

INTRODUCERE „Orice pas al unei calatorii devine o aventura a cunoasterii; la fiecare pas mori si învingi de bucurie, ineditul te face sa renasti,...

Practica în Instituțiile de Credit

Cap 1. Scurt istoric al sistemului bancar din România 1.1. Istoric Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat,...

Ai nevoie de altceva?