Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1581
Mărime: 15.38KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Tănasă
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: vlad adriana

Extras din referat

Ca orice alt domeniu al cercetării pedagogice, colectivul de elevi poate fi studiat prin intermediul sistemului de metode de cercetare pedagogică.

a) Observarea sistematică a comportamentului elevilor, este o metodă principală de investigație directă care se manifestă ca un act sistematic de urmărire atentă a grupului de elevi. Este o metodă deosebit de utilă prin multitudinea informațiilor ce le oferă cât și prin lipsa intervenției cercetătorului care permite observarea fenomenelor în desfășurarea lor naturală, limitând posibilitatea apariției unor factori perturbatori. Folosită ca metodă de investigare a grupului de copii, va fi desigur orientată spre categoriile de comportament ce apar ca expresie a relațiilor interpersonale dintre copii. De exemplu, comportamentul de cooperare poate fi observat pe baza unei fișe după modelul următor:

Elevii /Activ cu toți colegii/ Cooperează cu un număr redus/ Când este solicitat Indiferent

(nu reacționează/ Opus cooperării

Elev nr. 1

Elev nr. 2

Elev nr. 3

Elev nr. 4

Elev nr. 5

În această fișă sunt trecute principalele situații care pot să apară în relațiile de cooperare dintre elevi în timpul activității școlare sau celei extrașcolare. În timpul observării fișa se folosește prin consemnarea în rubrica corespunzătoare a comportamentului fiecărui elev. Firește, în timpul unei activități, cooperarea nu este constantă, în anumite momente este mai puternică, în altele este mai redusă. Dar, însumând și făcând media comportamentelor la un anumit elev putem desprinde o trăsătură definitorie a elevului respectiv. De exemplu anumiți elevi vor avea o tendință mai pronunțată de cooperare, manifestată prin comunicabilitate, faptul că solicită și acordul, ajutorul celorlalți se interesează de rezultatele obținute de colegi. Alți elevi cooperează mai puțin, nu cer și nu primesc ajutorul, sunt mai rezervați. În funcție de obiectivele urmărite, observarea poate fi orientată asupra unui elev, a unui grup restrâns sau a întregii clase.

b) Analiza produselor activității elevilor

Se fundamentează pe legătura ce există între trăsăturile de personalitate (temperament, motivație, caracter) și produsele pe care elevii le realizează.

În general se au în vedere produsele concrete cum ar fi: desenele, lucrările practice, obiectele confecționate la cererea învățătorului, lucrările scrise, compunerile, etc. Analizând modul de realizare a acestor produse, corectitudinea, acuratețea, complexitatea lor, putem formula concluzii asupra unor trăsături ale individualității elevilor, precum și asupra volumului și calității cunoștințelor, deprinderilor elevilor.

Pentru observarea grupului, profesorul, învățătorul poate stabili lucrări complexe ce urmează a fi realizate în cooperare, care să implice o anumită diviziune a contribuției elevilor, urmând ca analiza acestor produse să aducă informații noi asupra caracteristicilor grupului repectiv.

În urma activității didactice am observat grupul-clasă la care sunt învățător și am observat, constatat că prin folosirea acestei metode elevii au fost sprijiniți să-și dezvolte gândirea, să-și formuleze și exprime propriile idei asupra obiectului, fenomenului studiat, observat.

c) Experimentul(sau metoda experimentală). Metoda experimentală este o metodă principală de investigație pedagogică directă, cu profund caracter inovator, fiind definită ca o „observație” provocată. Experimentul prespune modificarea fenomenului pedagogic pe care-l investigăm, creându-i-se acestuia condiții speciale de apariție și desfășurare, în mod repetat, orientat și controlat. Experimentul găsește și măsoară efectele obținute(produse) într-o situație provocată prin introducerea unuia sau mai multor factori determinați. Experimentul pornește de la ipoteze științifice și de lucru formulate anterior. El a are ca scop optimizarea procesului pedagogic, urmând fie ameliorarea unor soluții intructiv-educative, fie descoperirea altora noi, calitativ superioare, mai moderne și mai eficiente.

Preview document

Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi - Pagina 1
Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi - Pagina 2
Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi - Pagina 3
Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi - Pagina 4
Metode de cercetare pedagogică în sprijinul cunoașterii grupului de elevi - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Metode de cercetare pedagogica in sprijinul cunoasterii grupului de elevi.docx

Alții au mai descărcat și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Dezvoltarea personalității în învățământul primar

ARGUMENT Personalitatea este calitatea cea mai valoroasă pe care individul și-o însușește prin autocunoaștere,prin efort propriu,prin dorința de a...

Rutină și creativitate

Argument In masura in care politica unei tari este axata pe dezvoltare durabila, reformele apar ca o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni...

Dezvoltarea gândirii la adolescenti

Dezvoltarea cognitiva (12-18 ani): Gandirea/ Intelectul In jurul varstei de 11, 12 ani puberul atinge cel mai avansat nivel de gandire. Exista...

Educabilitate

Educabilitatea reprezintă capacitatea ființei umane de a beneficia de acțiune educativă și de a realiza acumulări progresive în plan...

Psihologia educației

8.1. Obiectul şi problematica psihologiei educaţiei În înţeles larg, psihologia educaţională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază...

Psihologie educațională

Curs 1. Obiectul psihologiei educaționale Atunci când vorbim despre obiectul psihologiei educaționale nu putem omite domeniul în slujba căruia își...

Te-ar putea interesa și

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu...

Metodele Interactive de Predare

1. ARGUMENT Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că...

Metode interactive utilizate la lecțiile de informatică

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga operă de formare a omului nou, a...

Plan de Dezvoltare Centru de Documentare și Informare

1. Obiective generale OG1 – Gestionarea resurselor documentare; OG2 – Organizarea şi funcţionarea CDI; OG3 – Asigurarea punerii în practică a...

Mozaicul ca metodă didactică interactivă, centrată pe elev

ARGUMENT “ Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar...

Ai nevoie de altceva?