Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 12522
Mărime: 60.55KB (arhivat)
Publicat de: Remus A.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. Impartirea pe scene:

I.Continuarea domniei lui Sedechia(vs.1-2)

II.Foametea,fuga si junghierea fiilor regelui(vs.3-7)

III.Daramarea Ierusalimului si a Templului(vs.8-17)

IV.Poporul este dus in robie(vs.18-21)

V.Dregatorul Ghedalia si uciderea lui(vs.22-26)

VI.Robia Babilonului si eliberarea lui Ioiachim(vs.27-30).

2. Cmpararea textului:

Biblia Sinodala Biblia lui Cornilescu

1. Iar în anul al nouălea al domniei lui Sedechia, în luna a zecea, în ziua a zecea a lunii, a venit Nabucodonosor, regele Babilonului, cu toată oștirea sa asupra Ierusalimului și l-a împresurat și a făcut împrejurul lui întărituri. 1 În al nouălea an al domniei lui Zedechia, în a zecea zi a lunii a zecea, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului; a tăbărât înaintea lui și a ridicat întărituri de jur împrejur.

2.Și a stat cetatea împresurată până în anul al unsprezecelea al regelui Sedechia. 2.Cetatea a fost împresurată până la al unsprezecelea an al împăratului Zedechia.

3.Iar în anul al unsprszecelea al regelui Sedechia, în ziua a noua a lunii a patra, era mare foamete în cetate și poporul țării nu mai avea pâine. 3 În ziua a noua a lunii a patra, era mare foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul țării.

4.Atunci cetatea a fost luată și toți ostașii au fugit noaptea pe calea porților care se aflau între două ziduri, lângă grădina regelui. Caldeii însă stăteau împrejurul cetății; și a ieșit și regele pe calea ce duce în câmpie. 4 Atunci s-a făcut o spărtură în cetate, și toți oamenii de război au fugit noaptea, pe drumul porții dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când haldeenii înconjurau cetatea. Fugarii au apucat pe drumul care duce în câmpie.

5.Dar a alergat oștirea Caldeilor după rege și l-au ajuns în șesul Ierihonului; iar oștirea lui a fugit toată de la el. 5 Dar oștirea haldeenilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpiile Ierihonului, și toată oștirea lui s-a risipit de la el.

6.Și au luat pe rege și l-au dus la regele Babilonului, în Ribla, și l-au supus judecății. 6 Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului, la Ribla, și s-a rostit o hotărâre împotriva lui.

7.Și au junghiat pe fiii regelui înaintea ochilor lui, iar lui Sedechia i-au scos ochii, l-au pus în lanțuri și l-au dus la Babilon. 7 Fiii lui Zedechia au fost înjunghiați în fața lui, apoi lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon.

8.Iar în luna a cincea, în ziua a șaptea a lunii, adică în anul al nouăsprezecelea al lui Nabucodonosor, regele Babilonului, Nebuzaradan, căpetenia gărzii, slujitorul regelui Babilonului, a venit la Ierusalim 8 În ziua a șaptea a lunii a cincea - era în anul al nouăsprezecelea al domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului - , a venit† Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, slujitorul împăratului Babilonului, și a intrat în Ierusalim.

9.Și a ars templul Domnului, casa regelui și toate casele din Ierusalim; toate casele cele mari le-a ars cu foc. A ars Casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului; a pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare.

10.Iar oștirea Caldeilor care era cu comandantul gărzii a dărâmat și zidurile cele dimprejurul Ierusalimului. 10 Toată oștirea haldeenilor, care era cu căpetenia străjerilor, a dărâmat zidurile dimprejurul Ierusalimului.

11. Apoi Nebuzaradan, căpetenia gărzii, a strămutat la Babilon și celălalt popor care mai rămăsese în Ierusalim, pe cei ce se predaseră regelui Babilonului și rămășița poporului de rând. 11 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi pe cei ce mai* rămăseseră în cetate din popor, pe cei ce fugiseră la împăratul Babilonului și pe cealaltă mulțime.

12.Numai puțini din poporul sărac al țării au fost lăsați de căpetenia gărzii, să lucreze viile și ogoarele. 12 Însă căpetenia străjerilor a lăsat ca vieri și lucrători de pământ câțiva din cei mai săraci din țară.

13.Caldeii au stricat și stâlpii cei de aramă care erau în templul Domnului, postamentele, marea cea de aramă din templul Domnului și arama lor au dus-o în Babilon. 13 Haldeenii au sfărâmat stâlpii de aramă din Casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în Casa Domnului și au dus arama în Babilon.

14.Căldările, lopețile, cuțitele, lingurile și toate vasele de aramă, care se întrebuințau la slujbă, le-au luat. 14 Au luat cenușarele, lopețile, mucările, ceștile și toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba.

15.Și a mai luat căpetenia gărzii cădelnițele, cupele și tot ce era de aur și ce era de argint. 15 Căpetenia străjerilor a mai luat și tigăile pentru cărbuni și lighenele, tot ce era de aur și tot ce era de argint.

16.Au luat cei doi stâlpi, marea și postamentele pe care le făcuse Solomon pentru templul Domnului. Arama din toate aceste lucruri nu se mai putea cântări. 16 Cei doi stâlpi, marea și temeliile pe care le făcuse Solomon pentru Casa Domnului, toate uneltele acestea de aramă aveau o greutate necunoscută.

17.Un singur stâlp era înalt de optsprezece coți; coroana lui era de aramă și înălțimea ei era de trei coți; pereții ei și împletiturile dimprejurul ei, toate erau de aramă. Asemenea era și al doilea stâlp cu coroana lui 17 Înălțimea unui stâlp era de optsprezece coți și deasupra avea un acoperiș de aramă, a cărui înălțime era de trei coți; împrejurul acoperișului era o împletitură în chip de rețea și rodii, toate de aramă; tot așa avea și al doilea stâlp cu împletitura în chip de rețea.

Bibliografie

1.Biblia sau Sfanta Scriptura,tiparita sub indrumarea Pre Fericitului Teoctist,editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane,Bucuresti.

2.Biblia lui Dumitru Cornilescu,revizuita ortografic

3.Pr.Ioan Sorin Usca, 3-4 Regi. Vechiul Testament in talcuirea Sfintilor Parinti,editura Christiana.

4. http://dictionarbiblic.blogspot.ro/p/e.html

Preview document

Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 1
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 2
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 3
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 4
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 5
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 6
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 7
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 8
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 9
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 10
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 11
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 12
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 13
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 14
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 15
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 16
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 17
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 18
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 19
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 20
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 21
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 22
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 23
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 24
Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25 - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Studiul Vechiului Testament din IV Regi capitolul 25.docx

Alții au mai descărcat și

Toleranță și Intoleranță Religioasă în România Actuală

Introducere Religia joacă azi un rol important, iar una din caracteristicile interesante o constituie procesul de religificare a conflictului....

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Taina Preoției, Vehicul neîntrerupt al harului Sfăntului Duh în Biserică

CAPITOLUL I Noțiuni introductive 1.1. Despre preoție si rolul preotului ca păstor de suflete. Preoția este slujirea sfântă întemeiată de...

Protopsalti, compozitori și dascăli de muzică psaltică

Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din...

Constituțiile României și Libertatea Religioasă

INTRODUCERE După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de...

Hamartiologia și patologia - Legătura dintre păcate și bolile psihice

INTRODUCERE Am elaborat această lucrare de seminar cu titlul „Hartiologia și patologia: legătura dintre păcate și bolile psihice” la disciplina...

Chipul patriarhilor români în pictura bisericească

Prezenta ierarhilor în pictura bizantină devine un fenomen repetabil începând încă din secolul al VI-lea, atunci cand alături de împăratul...

Decalog

Porunca I “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.” Cea dintâi poruncă din prima tablă este aceasta: “Eu sunt Domnul...

Te-ar putea interesa și

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Eliberarea omului din păcat și îndreptarea prin Taina Spovedaniei după Noul Testament

INTRODUCERE “Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să spună’’…(Eclesias 1,8) “Toată făptura suspină laolaltă şi este până acum în...

Două modele de conducere a bisericii locale - ceata presbiterilor și pastorul ordinat

MODELE DE GUVERNARE POSIBILE ÎN CADRUL BISERICILOR EVANGHELICE DIN ROMÂNIA 78 BIBLIOGRAFIE 81 Surse primare 81 Surse secundare 81 Periodice 84...

Testamentul

1.Scurt istoric Originea testamentului este foarte veche si cele mai multe din popoarele antichitatii l-au cunoscut. În dreptul roman importanta...

Psalmul L - Numit Psalm al Pocăinței

Psalmul L - numit psalm al pocăinţei Elementele istorisite de Cartea II Samuel, capitolul XI-XII, ne descriu păcatul săvârşit de David,...

Studiul Noului Testament

CARTEA FAPTELE APOSTOLILOR Alegerea celor doisprezece s-a făcut dintr-un număr mai mare de ucenici (Lc. 6, 13), Mântuitorul numindu-i Apostoli. Pe...

Veschiul Testament - Cine l-a ispitit pe David

1. Analiza versetelor din Sfânta Scriptură în care se relatează despre numărarea Poporului făcută din porunca regelui David. 1.1 Ocurenţe ale...

Ai nevoie de altceva?