Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1351
Mărime: 104.76KB (arhivat)
Publicat de: Luana Niculescu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cigu Elena

Cuprins

  1. 1.Noțiuni generale pag 3
  2. 2.Clasificarea si trăsăturile deciziilor administrative pag 5
  3. 3.Bibliografie pag 8

Extras din referat

1.Noțiuni generale

Decizia administrativă este componenta activitații oamenilor care lucrează în organele administrației publice. De aceea putem spune că decizia administrativă este o specie a deciziei umane, care constituie elementul central al activitații desfasurate de organele administrației publice în realizarea sarcinilor de conducere si organizare.

Profesorul Antonie Iorgovan defineste decizia administrativă ca fiind categoria deciziei speciale prin care se determină soluțiile juridice si nejuridice ale organelor administrației publice pentru transpunerea în practică a valorilor exprimate în normele politice și actele organelor puterii de stat.

În sfera administraţiei publice, ca şi în alte domenii, deciziile presupun un anumit grad de autonomie a decidenţilor. Această autonomie are însă un caracter relativ mai pronunţat şi mai restrictiv, datorită prezenţei cadrului normativ în care se derulează activităţile publice. În principiu, administraţia efectuează o alegere dintre mai multe soluţii posibile; dar acolo unde legea stabileşte riguros ce trebuie să se întreprindă de către persoanele/instituţiile publice şi care sunt mijloacele concrete de acţiune, nu se mai pune problema autonomiei de adaptare a unei decizii administrative, ci doar de a executa dispoziţii legale.

Decizia, care sintetic concretizează hotărârea de a acţiona sau nu într-un anumit mod faţă de un anumit obiectiv, are la bază un proces decizional ce presupune parcurgerea următoarelor etape principale:

- stabilirea obiectivelor administrative, care pot viza, fie latura internă a administraţiei (structura sa), fie pe cea exterioară (orientată şi spre satisfacerea interesului general);

- culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiilor administrative;

- elaborarea de variante alternative şi adoptarea deciziei administrative;

- execuţia şi controlul rezultatelor obţinute.

În practica administrativă, domeniul alegerii poate varia între doi poli şi anume:

absenţa opţiunii (situaţie în care decizia nu există) şi alegerea arbitrară (caz în care, deregulă, nu s-au respectat nici normele de drept). În această situaţie, decizia este ilegală şiurmează să fie retractată de administraţie sau anulată în instanţa judecătorească. O condiţie fundamentală, ce se impune în cazul deciziilor administrative, este ca ele să ducă la obţinerea unor rezultate maxime

cu un consum minim de resurse. Pentru aceasta este necesar ca procesul alegerii soluţiilor de aplicat să satisfacă anumite cerinţe şi anume:

1) alegerea trebuie să fie conştientă, precedată de o deliberare. Un gest instictiv sau un impuls nereflectat nu constituie o decizie;

2) alegerea urmează a fi orientată spre unul sau mai multe scopuri. Această

cerinţă deosebeşte decizia administrativă de celelalte activităţi umane şi de

comportamentele care sunt simple exteriorizări ale impulsurilor in-terne;

3) alegerea trebuie să ducă la acţiune. Decizia administrativă determină acţiunea

propriu-zisă, care este indispensabilă pentru a concretiza voinţa administraţiei.

Decizia administrativă are un conţinut adecvat politicii promovate de stat, prin

faptul că scopul urmărit este stabilit de puterea politică, dar mijloacele de executare (a legilor) sunt, în bună măsură, lăsate la alegerea administraţiei. În mod normal, însă, acţiunea administrativă nu trebuie să se reducă la rolul de executant mecanic al voinţei puterii politice; profesionalismul funcţionarilor publici permite ca aceştia să înţeleagă corect problemele vieţii sociale şi nu să acţioneze pe baza unor automatisme.

Bibliografie

Alexandru Ioan, Teoria administraţiei, Ed.Economică, Bucureşti, 2001

2.Dorian, Rais – Managementul Administraţiei Publice, Editura “Independenţa Economică”, Brăila, 1999

Alexandru Ioan, Administraţia publică. Teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007

Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, Introducere, Organizare administrativă. Funcţia publică, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005

Preview document

Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 1
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 2
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 3
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 4
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 5
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 6
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 7
Tipologia și Specificul Deciziilor Administrative - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Tipologia si Specificul Deciziilor Administrative.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind eficientizarea activității unei instituții - studiu de caz Primăria Tomești, Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea primăriei Tomeşti, judeţul Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Studiu de caz - sistemul decizional și calitatea deciziilor în Primăria Sectorului 4 din Municipiul București

I. Tema studiului de caz: Sistemul decizional într-o instituţie publică Sistemul decizional constituie componenţa esenţială a sistemului de...

Trăsăturile deciziei administrative

1. Administraţia publică Administraţia publică reprezintă un sistem care functionează dupa o serie de principii “dupa propria sa ordine”, dar care...

Principiile Adoptării Deciziilor în Administrația Publică și Importanța Respectării Lor

Principiile adoptării deciziilor în administrația publică I. Considerații generale Activitatea administrației publice, indiferent de nivelul său,...

Modele de fundamentare a deciziilor în administrația publică

Cadrul general al administraţiei publice din România Administraţia publică reprezintă un sistem care funcţionează după o serie de principii dar...

Trăsăturile Deciziilor în Administrația Publică

Fiecare organizaţie prezintă, din punct de vedere managerial, o structură complexă, formată din numeroase elemente, de diverse naturi, aflate în...

Elaborarea deciziei în administrația publică

1. Consideratii generale Activitatea administratiei publice, indiferent de nivelul sau, de domeniile sale, de autoritatile ori de functiile...

Rolul procesului decizional în administrația publică

I.1. Decizia administrativa Administratia publica reprezinta un sistem care functioneaza dupa o serie de principii, dar care este influentata si...

Te-ar putea interesa și

Concepte fundamentale în Relații Publice

ARGUMENT “Toata lumea vorbește despre relații publice, dar se pare că foarte puțini cunosc semnificația acestui termen”. (Rex F. Harlow)...

Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici

Introducere Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale funcției administratorului public, și este rezultatul dorinței mele...

Dimensiuni Teoretice ale Definirii Procesului Decizional în Sectorul Public

Capitolul 1 Decizia 1.1 Definitii date deciziei Datorita faptului ca orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui scop, cu identificarea...

Carieră în funcția publică final

Teoreticianul Gary Johns considera organizatiile a fi drept inventii sociale destinate realizarii unor scopuri comune prin efort de grup". În...

Reproiectarea managerială a SC Arpechim SA

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei...

Tipologia deciziilor în administrația publică

1.Decizia administrativă Reprezintă rezultatul activității mai multor persoane, fiecare având un rol în procesul de culegere a informațiilor, de...

Sistemul Decizional al Managementului Public

Locul deciziei in actul managerial Decizia este o componenta esentiala a managementului, consderata de unii autori cel mai important instrument...

Clasificarea deciziilor din administrația publică și interdependența lor

Orice activitate umană, ca totalitate a manifestărilor de conduită, pe plan concret sau mental, se realizează pe baza intenţiei şi a deciziei...

Ai nevoie de altceva?