Considerații Privind Managementul Riscului

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7997
Mărime: 64.44KB (arhivat)
Publicat de: Rada Kiss
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

1. INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA RISCURILOR

Chiar şi pentru auditorul intern una dintre cele mai importante dar şi mai puţin înţelese activităţi din cadrul entităţilor o reprezintă riscul şi atitudinea sa faţă de risc, care afectează cultura acesteia.

Funcţia de audit intern este preocupată să stabilească dacă cultura organizaţională a riscului este:

- predominant adversă la risc sau

- acceptă riscul şi îl percepe ca pe un element de nivel corporativ.

Practic vorbim despre două culturi ale riscului , deşi în practică în majoritatea organizaţiilor realitatea tinde să fie o combinaţie a celor două.

Cultura adversă riscului se caracterizează prin:

- conducerea tinde să se limiteze la ceea ce ştie;

- stabilitatea, experienţa şi cunoştinţele sunt valorile esenţiale şi sunt atributele cele mai căutate;

- organizaţia este foarte reactivă, tinde să aştepte să se întâmple ceva rău şi abia apoi acţionează;

- de obicei, organizaţia este extrem de ierarhizată şi majoritatea deciziilor se iau la vârful organizaţiei;

- conducerea pierde mult timp încercând să determine cum să-şi desfăşoare activităţile mai eficient, în loc să se îndrepte către nevoile de servicii ale consumatorilor;

- în cadrul organizaţiei, strategiile nu se schimbă prea des, iar când se întâmplă, constituie un eveniment important;

- greşelile sunt personalizate, astfel încât oamenii sunt lipsiţi de iniţiativă, aceasta fiind tipic o “cultură bazată pe vină”.

Pe de altă parte, cultura care acceptă riscul, numită cultură „se poate face” (can do), care se caracterizează prin:

- inovarea şi motivarea sunt cele mai apreciate valori;

- există preocupare pentru exploatarea oportunităţilor şi cointeresarea personalului

- luarea deciziilor majore este problema managementului general, iar abilitatea luării deciziilor de rutină este transmisă întregii organizaţii;

- orientarea principală a organizaţiei este externă urmărind, în general, asigurarea serviciilor clienţilor;

- strategiile şi politicile se schimbă frecvent pentru a reflecta schimbarea circumstanţelor;

- a greşi este destul de acceptabil – chiar încurajat – dar a ascunde greşeala este inacceptabil.

Teoreticienii în domeniul riscurilor, recomandă ca fiind foarte important să înţelegi cultura dar şi subculturile organizaţiei în care funcţionezi.

În oricare dintre cele două variante, abordarea auditorilor interni şi recomandările acestora vor trebui să reflecte clar aceste situaţii.

Beneficiile încorporării managementului riscului în cultura organizaţiei, sunt:

- atenţie mai mare acordată aspectelor care chiar contează.

- reducerea timpului pierdut de conducere cu disputele

- mai puţine surprize

- mai mulţi clienţi mulţumiţi

- protejare a reputaţiei

- mai multă atenţie pentru a face lucrurile corecte într-o manieră corectă

- posibilitate mai mare de a atinge obiectivele firmei

- mai puţine plângeri

- posibilitate sporită de iniţiative de schimbare şi atingerea beneficiilor proiectelor/proiectate

- asumarea riscului şi adoptarea mult mai informată a deciziilor

- sprijin pentru inovare

- costuri de asigurare mai reduse.

Obiectivele abordării managementului riscului de către organizaţie au la baza următoarele principii:

• Gestionarea riscului este o componentă cheie a managementului strategic

• Atitudinea pozitivă faţă de riscurii

• Abordarea riscurilor în momentul adoptării oricărei decizii.

• Analiza oportunităţior care apar in procesul gestionării riscurilor şi a ameninţările care pot împiedica atingerea obiectivelor.

Pentru a atinge aceste obiective organizaţia trebuie să aibă în vedere următoarea abordare:

- stabilirea răspunderilor clare, roluri şi linii de raportare pentru gestionarea riscurilor vor fi înfiinţate şi menţinute în cadrul tuturor funcţiilor şi departamentelor;

- introducerea unor programe de training şi oportunităţi pentru învăţare pentru a le asigura managerilor dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor şi expertizei necesare gestionării riscului;

- analizele riscurilor să fie încorporate în procesului decizional şi să facă parte din acest proces;

- întreprinderea de măsuri pentru gestionarea riscurilor individuale adecvate posibilităţilor de apariţiei a riscurilor şi a impactului potenţial al acestora asupra atingerii obiectivelor;

- existenţa unui registru de riscuri actualizat care să poate fi uşor accesibil tuturor celor implicaţi pentru identificarea riscurilor strategice şi operaţionale, si să ofere o estimare a măsurilor de control în curs al căror rol este gestionarea acestor riscuri;

- măsurarea performanţelor activităţilor de management al riscurilor în raport cu ţelurile şi obiectivele stabilite;

- preocupare pentru înţelegerea riscului şi a gestionării acestuia la toate nivelurile organizaţiei, cu partenerii şi acţionarii majoritari, combinată cu un tratament al riscului în cadrul organizaţiei.

Preview document

Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 1
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 2
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 3
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 4
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 5
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 6
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 7
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 8
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 9
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 10
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 11
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 12
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 13
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 14
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 15
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 16
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 17
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 18
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 19
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 20
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 21
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 22
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 23
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 24
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 25
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 26
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 27
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 28
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 29
Considerații Privind Managementul Riscului - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Privind Managementul Riscului.doc

Alții au mai descărcat și

Misiunea de Audit

Noţiunea de misiune îşi are originile în latinescul „Mittere” care înseamnă „a trimite”. Prin urmare prin misiune de audit intern, în accepţiunea...

Politicile Comerciale - Vectori ai Dezvoltării

Abstract Lucrarea are ca scop prezentarea politicilor comerciale de liber schimb în contextul politicilor comerciale – vectori ai dezvoltării, pe...

Impactul TVA asupra activității economice

INTRODUCERE Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, care se aplică asupra livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, operaţiunilor...

Managementul Riscurilor

Tema I. Introducere în teoria riscurilor 1. Analiza definiţiilor noţiunii de risc. 2. Funcţiile riscului. 3. Factorii de influenţă asupra...

Probleme Fiscalitate

1.1. O societate comercială străină desfăşoară activităţi în România obţinând un profit impozabil total în valoare de 10.500 lei, din care: -...

Grile Economie Corectate

1. Atunci când se consumă în mod succesiv unităţi din acelaşi bun economic, până la saturaţie: a) Umg creşte şi UT scade; b) Umg rămâne constantă...

Procedura insolvenței

1. Procedura insolventei – notiuni introductive Insolventa sau incapacitatea de plata intervine in momentul in care debitorul nu are lichiditati...

Economia întreprinderii - întrebări grilă rezolvată

Mediul ambient se poate prezenta sub forma unui mediu: a. Stabil, fluctuant, crescător; b. Stabil, static, turbulent; c. Schimbător, static,...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Diagnosticul Stării Financiare a Întreprinderii - Etape Preliminare a Procesului de Creditare Bancară

INTRODUCERE „Deosebirea efectiva între o banca si toate celelalte afaceri consta în aceea ca o banca nu se înfiinteaza decît daca va obtine si...

Riscul pe Piața Valorilor Mobiliare

Cap.1. VALORILE MOBILIARE ŞI RISCUL Întotdeauna înainte de efectuarea unei investiţii, şi mai ales dacă este vorba de o investiţie pe piaţa de...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Managementul Riscului de Lichiditate - BRD

Introducere Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii,...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Evaluarea performanțelor sistemului bancar românesc

Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, fără de care economia modernă nu-şi poate exercita rolul şi...

Ai nevoie de altceva?