Managementul și marketingul instituțiilor publice

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 14063
Mărime: 248.26KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Obiectivele cursului:

· Familiarizarea studentilor cu problematica managementului si marketingului

institutiilor publice, principii, structuri, baza legalã, functionare.

· Punerea la dispozitia studentilor a informatiilor cu privire la fundamentarea bugetului

de venituri si cheltuieli al institutiilor publice, executia bugetarã

· Asimilarea de cãtre studenti a cunostintelor necesare achizitiilor publice si atribuirea

contractelor publice.

· Cunoasterea principiilor si procedurilor de realizare a controlului si auditului în cadrul

institutiilor publice si a aspectelor financiare privind institutiile publice.

· Prezentarea evolutiei domeniului, aspecte privind parteneriatul public privat,

managementul si circulatia documentelor, problematica informatizãrii si apropierea

administratiei de cetãtean.

Cuvinte cheie

· Stat, concept juridic, concept politic, concept social-economic.

· Statul de drept

· Separarea puterilor în stat

· Administratie publicã

· Institutii publice

· Servicii publice noncomerciale

· Management institutional si administrativ

1. Introducere

Cursul se adreseazã studentilor de la facultãtile cu profil economic si are ca obiectiv principal

prezentarea problematicii referitoare la activitatea de gestiune a institutiilor publice moderne. În

contextul noilor realitãti politice si economice, institutiile publice trebuie sã se adapteze nevoii sociale,

nevoie înteleasã ca fiind ansamblul cerintelor considerate indispensabile în conformitate cu valorile

socio - culturale ale unei comunitãti. Pentru satisfacerea acestor cerinte, institutiile publice

"furnizeazã" un sistem coerent de satisfactori sub forma unor servicii publice, în conditii de eficientã

socialã, care se bazeazã pe o problematicã de gestiune specificã. Aceasta presupune, printre altele,

studierea unor notiuni si concepte privind cadrul institutional si juridic, elaborarea bugetelor institutiilor

publice, selectarea proiectelor de investitii, managementul si monitorizarea acestor proiecte,

realizarea achizitiilor publice, realizarea de parteneriate, efectuarea auditului financiar si a controlului

financiar preventiv, probleme privind finantele institutiilor publice si managementul acestor institutii.

1.1. Notiuni si concepte

2

Statul poate fi abordat din punct de vedere juridic, politic si social-economic

· Conceptul juridic. În baza acestui concept se pot analiza si explica relatiile care se stabilesc

între persoana juridicã „Stat” si „persoanele fizice” si „persoanele juridice”.

· Conceptul politic. În virtutea acestui concept statul reprezintã puterea publicã în ipostaza de

fortã conducãtoare si ansamblul actiunilor de a cuceri si mentine aceastã putere.

· Conceptul social-economic abordeazã statul din perspectiva comunitãtii unei colectivitãti

umane si a teritoriului pe care aceasta este distribuitã ambele fiind supuse unei autoritãti

suverane care dispune de institutii politice si administrative prin intermediul cãrora îsi impune

vointa.

Separarea puterilor în stat. Montesquieu a formulat principiul separãrii puterilor în stat distingând

trei tipuri de putere: legislativã, executivã si judecãtoreascã.

Administratia publicã reprezintã un ansamblu structurat, aflat sub autoritatea guvernului si

destinat sã actioneze, în baza legii, potrivit obiectivelor si limitelor impuse, în respectul unor garantii.

Institutii publice: entitãti prin intermediul cãrora statul îsi exercitã functiile.

1.2. Statul modern si institutiile publice

Conceptia actualã cu privire la statul modern statueazã „statul de drept”, bazat pe forta legii,

caracterul democratic în care puterea statalã este exercitatã potrivit vointei liber exprimate a

majoritãtii cetãtenilor si statul unitar în care reglementarea activitãtilor este realizatã de cãtre o

autoritate unicã.

Institutiile publice au ca principalã functie redistribuirea produsului intern brut. În perioada

contemporanã institutiile publice au un rol deosebit de important atât datoritã resurselor financiare

care le sunt alocate si pe care trebuie sã le gestioneze cât si modului eficient de utilizare a acestor

resurse.

Statul este prezent în toate domeniile de activitate respectiv economic, social, cultural,

sportiv, etc.

Preview document

Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 1
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 2
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 3
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 4
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 5
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 6
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 7
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 8
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 9
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 10
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 11
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 12
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 13
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 14
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 15
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 16
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 17
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 18
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 19
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 20
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 21
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 22
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 23
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 24
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 25
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 26
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 27
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 28
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 29
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 30
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 31
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 32
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 33
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 34
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 35
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 36
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 37
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 38
Managementul și marketingul instituțiilor publice - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Managementul si Marketingul Institutiilor Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Operațiunile Instituțiilor de Credit

Capitolul 1 INSTITUŢIILE DE CREDIT ÎN ROMÂNIA 1.1. Înfiinţarea instituţiilor de credit Sistemul bancar din România este un sistem pe două...

Credit și bănci

Obiectul lectiei: prezentarea configuretiei sistemului bancar, a caracteristicilor activitatilor institutiilor de intermediere financiara, pentru...

Activitatea bancară - SC Horus SA

Societatea pe Acţiuni ,,HORUS”este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 20.06.1995 cu nr.10603069. Societatea este sinestătătoare din...

Factorii determinanți ai cursurilor de schimb

FACTORII DERERMINANŢI AI CURSURILOR DE SCHIMB Cursul de schimb (valutar) este preţul unei monede exprimat într-o monedă străină (valută). Ca orice...

Esența Operațiunilor de Plăți și Decontări în Cadrul Băncii Comerciale

Tema 6: Esenţa operaţiunilor de plăţi şi decontări în cadrul băncii comerciale. 1. Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client. Totalitatea...

Operațiuni de plăți și compensări

INSTRUMENTE DE PLATĂ SI CREDIT Instrumentele de plată si credit (efectele de comert sau titlurile financiare, cum mai sunt denumite în literatura...

Tipologia operațiunilor instituțiilor de credit

În prezent, o institutie de credit actioneaza în mare masura ca un intermediar financiar: pentru a obtine fonduri se împrumuta (de la populatie,...

Laborator Financiar-Bancar

Capitolul 1 CADRUL ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea firmei a) elemente de identificare:...

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Analiza satisfacției cetățenilor, instrument al managementului public

INTRODUCERE Perfecţionarea sistemului de management la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Specificul comunicării în Administrația Publică Locală - studiu de caz - Primăria Comunei Munteni, Judetul Galați

INTRODUCERE Fascinantă şi omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri....

Mixul de marketing în administrația publică

CAPITOLUL I MARKETINGUL PUBLIC - ASPECTE TEORETICE 1.1 Ce vor și ce primesc cetățenii de la instituțiile publice Orice societate are nevoie de...

Marketingul în administrația publică într-o primărie - Primăria Timișoara, România

1. Introducere in domeniul Marketingului Public Marketingul public ca o functie organizationala si un process de creare,comunicare si furnizare a...

Management strategic și marketing în administrația publică locală

INTRODUCERE În mod traditional administratia publica a fost prea putin preocupata de aspectele strategice ale activitatii sale; tratarea...

Rolul Ancorelor Schein în Carieră

Abstract One of the fundamental issues of the contemporary society, based on personalization and competition, is the development of a powerfull...

Ai nevoie de altceva?