Contabilitate

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14414
Mărime: 79.04KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Danciu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile barle

Extras din curs

Cap. I. OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII

1.1. Obiectul contabilităţii

Contabilitatea românească a parcurs în perioade de după 1989 o serie de mutaţii, în mai multe etape succesive, mai mult sau mai puţin edificatoare, mutaţii având drept scop declarat de „artizanii” acestei ştiinţe, racordarea ei la sistemele contabile practicate la nivel european şi mai nou, la nivel internaţional.

Realităţile societăţilor moderne reliefează faptul că, ritmul de dezvoltare economică şi complexitatea proceselor ce se derulează în economia de piaţă, impun o evoluţie corespunzătoare, ca arie, conţinut şi operativitate a informaţiei economice. Pentru ca informaţia să poată constitui un suport decizional eficient, să fie capabilă să reflecte de o manieră fidelă evoluţia situaţiei patrimoniale şi concomitent să asigure o prezentare clară a rezultatelor activităţilor desfăşurate, este imperios necesar ca această informaţie şa fie prezentată într-o anumită formă şi de cele mai multe ori în timp real.

Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate face doar într-un sistem informaţional economic, în cadrul căruia, contabilitatea este o componentă de bază.

Contabilitatea nu este doar o ştiinţă, este o „artă” la îndemâna acelora care sunt capabili să prelucreze informaţia economică, în raport cu scopurile declarate.

„Arta” contabilizării pe principii ştiinţifice era deja cunoscută în Italia înainte de 1495 când Luca Pacioli (1445 - 1517), cunoscut şi ca părintele Luca dal Borgo, a publicat la Veneţia tratatele sale de contabilitate.

Prima carte în limba engleză a fost publicată la Londra de John Gouge or Gough în 1543: A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order of the kepyng of the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in Englyshe, Debitor and Creditor.

Prima definiţie dată contabilităţii aparţine tot lui Luca Pacioli, potrivit căruia: „Contabilitatea este considerată ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii (mobilă şi imobilă) ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile sale (mari şi mărunte), în ordinea în care au avut loc”.

Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, obiectul contabilităţii îl constituie „reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice sau juridice (subiecţi de drept), precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea”.

Concepţia juridică consideră că obiectul contabilităţii îl formează patrimoniul unui subiect de drept, privit prin prisma relaţiilor juridice, adică drepturi şi obligaţii exprimate în monedă ale persoanelor fizice sau juridice, în corelaţie cu obiectele (bunurile, valorile) corespunzătoare.

Concepţia economică defineşte ca obiect al contabilităţii circuitul capitalului privit sub aspectul destinaţiei lui, respectiv capital fix şi capital circulant, şi sub aspectul modului de dobândire, respectiv capital propriu şi capital străin (atras şi împrumutat).

Prin urmare, obiectul contabilităţii este determinat de: patrimoniul entităţii, rezultatele activităţii şi elementele extra – patrimoniale.

1.1.1. Patrimoniul întreprinderii – obiect al contabilităţii

Bunurile economice reprezintă substanţa materială a patrimoniului. Ele se identifică cu mijloacele sau cu resursele utilizate de către întreprindere pentru realizarea activităţii sale. Drepturile şi obligaţiile, evaluate în bani, arată raporturile de proprietate în cadrul cărora se produc şi administrează bunurile economice. Ele capătă forma de drepturi în cazul în care bunurile economice sunt asigurate de subiectul de drept în calitatea sa de proprietar şi de obligaţii, în situaţia în care bunurile economice sunt asigurate de terţe persoane în raport cu subiectul de drept .

Astfel, în concordanţă şi cu tezele elaborate în literatura de specialitate patrimoniul îmbracă două aspecte, după natura sa:

a. economică – totalitatea valorilor corporale şi necorporale contabilizate sub formă de bunuri materiale, nemateriale sau financiare, de avere circulantă , de trezorerie şi creanţe, care aparţin de întreprindere;

b. juridică - patrimoniul este definit va fiind totalitatea drepturilor şi obligaţiilor în expresie bănească aparţinând unei persoane fizice sau juridice.

Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilităţii numai în situaţia în care acesta este supus unui proces de investire, respectiv, este utilizat în activitatea economică în scopul obţinerii de bunuri şi servicii destinate actului vânzare-cumpărare sau a altor activităţi destinate satisfacerii unor nevoi generale şi reale ale societăţii.

Forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate este cea clasică , adică, a unei balanţe cu două părţi egale, care, după modelul convenţional se prezintă astfel:

- partea din stânga poate fi denumită patrimoniul economic constând în bunuri ca substanţă materială a patrimoniului, reprezentate pe de o parte de: clădiri, terenuri, maşini, utilaje, materii, materiale, mărfuri, etc. şi bunuri nemateriale (necorporale): creanţe, sume în curs de clarificare, brevete de invenţii, etc.

- partea din dreapta reprezintă patrimoniul juridic, adică, drepturile şi obligaţiile legate de existenţa patrimoniului care reprezintă cauza, provenienţa juridică a elementelor patrimoniale

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • CONTABILITATE cap I si II.doc
  • CONTABILITATE cap. III exploatare.doc

Alții au mai descărcat și

Geotehnică

Generalitati Granulozitatea, adica textura reprezinta repartitia procentuala, dupa marimea lor, a granulelor componente ale fazei solide ale...

Exemplu de calcul planșeu compozit lemn - beton

Se prezintă proiectarea unui planşeu intermediar al unei clădiri de locuit P+1E, cu dimensiunile în plan 9,05 x 9,05 metri şi înălţimea nivelului...

Lianți hidraulici rutieri

Stabilizarea solului cu lianți hidraulici rutieri este o metodă care a dovedit, în timp, eficiența executarii fundațiilor din materiale coezive și...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

Mecanica rocilor

TEMA NR.1 Sa se verifice stabilitatea la alunecare a versantului stances din figura , avand 2 sisteme principale de fisurare cu inclinari de 20...

Memorium Explicativ TOLC

Domeniul de utilizare a fişei tehnologice. Fişa tehnolgică este elaborată la executarea scheletului monolit şi umpluturii din zidărie din blocuri...

CDL

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolații termice Dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru Art. 1....

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?