Audit Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 12925
Mărime: 36.90KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Croitoru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neamtu Ion Horia
CIG , III , sem 1

Extras din curs

AUDITUL FINANCIAR = reprezinta activitatea desfasurata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente a acestora precum si exercitarea altor misiuni de asigurare, si servicii profesionale potrivite standardelor international de audit (ISA) si alte reglementari adoptate de CAFR.

Auditul financiar curprinde si auditul statutar desfasurat potrivit legii.

Este o profesie libera deoarece un auditor financiar in executarea misiunilor de audit pe care si le asuma este independent si obiectiv, el nefiind in nici un fel subordonat intereselor clientului ale caror rapoarte financiare le auditeaza; auditorul are intreaga libertate dar si raspundere de a-si exprima opinii documentate si pertinente pt a servi exclusiv interesul public respective guvernantei corporative sau terti (creditori, finantatori, banci etc).

Desi este o profesie liberala, auditul financiar este in acelasi timp si o profesie reglementata atat din punct de vedere juridic cat si din punct de vedere profesional.

Reglementarea profesiei pe langa standardele de audit international(ISA), se realizeaza si prin codul etic al auditorului (interdictii, recomandari) elaborat de IFAC

OUG 75/1999

1. Reglementeaza cadrul juridic pt organizarea activitatii de audit financiar si a exercitari independente a profesiei de auditor financiar;

2. Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica care au dobandit aceasta calitate in concordant cu cerintele OUG 75/1999;

3. Auditorii fin pot desfasura urmatoarele activitati:

- auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiar consolidate;

- auditul financiar al situatiilor financiare anuale si consolidate in cazurile prevazute de lege;

- misiuni de revizuire a situatiilor financiare, a situatiilor financiare consolidate precum si a situatiilor financiare interimare;

- misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale in conformitate cu standardele international in domeniu

- auditul intern

Auditorii mai pot desfasura si alte activitati cum ar fi: consultanta financiara-contabila, management financiar-contabil, pregatire profesionala in domeniu, expertiza contabila(CECAR), evaluare (ANEVAR), reorganizare judiciara si lichidare, consultanta fiscal (CCF).

S-a infiintat in 1999 CAF din Romania prin OUG 75, Persoana juridica autonoma care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial.

CAFR reprezinta autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.

CAFR elaboreaza conform OUG, reglementari cum ar fi:

1. ROF al CAFR care se aproba prin HG si care vizeaza aspect cu privire la :

- organele de conducere ale CAFR si modul de alegere a acestora;

- atributiile si raspunderile CAFR;

- regulile si conditiile de atribuire sau retragere, dupa caz a calitatii de audit financiar in conditiile legii;

- cerintele privind asigurarea pt riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;

- reguli privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sanctiunilor si procedura de disciplina.

2. Codul etic;

3. Standardele de audit;

4. Normele de desfasurare a examenului de aptitudini profesionale;

5. Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;

6. Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;

7. Normele privind procedurile minimale de audit;

8. Normele privind documentarea in audit;

9. Normele privind sistemul de asigurare al calitatii;

10. Normele privind raportarea auditului.

CAFR are in present peste 3500 membri auditori persoana fizice si circa 900 firme de audit; exista circa 3500 stagiari in diferite stadii de pregatire.

Auditorii persoana fizica, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei pot fi active sau nonactivi, in categoria nonactivi intra acei membri ai CAFR care sunt incompatibili cu exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate fiind prevazute in ROF al CAFR.

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza unui examen de competent profesionala sustinut dupa incheierea unei perioade de stagiu de 3 ani.

Un auditor financiar nu isi poate exercita independent profesia de auditor financiar la o entitate economica daca este angajata a acesteia sau daca are relatii cu entitatea in cauza.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate financiară

1. Contabilitatea stocurilor aflate la terti Sunt considerate stocuri aflate la terti, acele bunuri care se afla in una din urmatoarele situatii:...

Contabilitate financiară

1 Notiuni generale Stocurile si productia in curs de executie se pot defini ca fiind ansamblul de bunuri materiale, titluri de valoare, servicii...

Codul Deontologic al Auditorilor

CAPITOLUL 3 CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A AUDITORILOR INTERNI ÎN LUMINA NORMELOR INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE 3.1. Codul deontologic şi codul...

Analiza și funcționarea conturilor de cheltuieli, venituri și rezultate

Conturile de rezultate evidenţiază cheltuielile şi veniturile angajate de activitatea desfăşurată de către unitatea patrimonială. Cheltuielile...

Contabilitate internațională

MODULUL 1. Delimitări privind Armonizarea, Normalizarea, Reglementarea si Convergenta contabila. Obiective: 1. Prezentarea conceptelor de...

Practici Contabili Contabile Specifice în Agricultura

3.1 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 41-AGRICULTURA Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a prescrie tratamentul contabil,...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Practici Contabile Specifice Activității de Alimentație Publică

4.1.Caracteristici definitorii ale alimentaţiei publice şi influenţa acestora asupra contabilităţii Activitatea unităţilor de alimentaţie publică,...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?