Audit Fiscal

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 35657
Mărime: 182.29KB (arhivat)
Publicat de: Simi Butnaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ristea

Extras din curs

Dispozitii generale

1. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract, in conditiile legii, la entitatile publice, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca, precum si crearea cadrului unitar pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu la entitatile publice.

Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele

ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv

propriu si principiile care stau la baza exercitarii

acestei activitati

3. Pot fi numite, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau, dupa caz, au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania;

b) cunosc limba romana scris si vorbit;

c) au capacitate deplina de exercitiu;

d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

e) au studii superioare economice sau juridice. Prin exceptie, cand nu exista persoane cu pregatire superioara, care sa indeplineasca prezentele conditii, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica;

f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani, in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil, in cazul celorlalte entitati publice;

g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati;

h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare.

Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt, de regula, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate; persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.

4. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) Competenta profesionala. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, intreprinse cu buna credinta, in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control a operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite.

c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism.

d) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie.

e) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept, sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.

f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata, sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

Preview document

Audit Fiscal - Pagina 1
Audit Fiscal - Pagina 2
Audit Fiscal - Pagina 3
Audit Fiscal - Pagina 4
Audit Fiscal - Pagina 5
Audit Fiscal - Pagina 6
Audit Fiscal - Pagina 7
Audit Fiscal - Pagina 8
Audit Fiscal - Pagina 9
Audit Fiscal - Pagina 10
Audit Fiscal - Pagina 11
Audit Fiscal - Pagina 12
Audit Fiscal - Pagina 13
Audit Fiscal - Pagina 14
Audit Fiscal - Pagina 15
Audit Fiscal - Pagina 16
Audit Fiscal - Pagina 17
Audit Fiscal - Pagina 18
Audit Fiscal - Pagina 19
Audit Fiscal - Pagina 20
Audit Fiscal - Pagina 21
Audit Fiscal - Pagina 22
Audit Fiscal - Pagina 23
Audit Fiscal - Pagina 24
Audit Fiscal - Pagina 25
Audit Fiscal - Pagina 26
Audit Fiscal - Pagina 27
Audit Fiscal - Pagina 28
Audit Fiscal - Pagina 29
Audit Fiscal - Pagina 30
Audit Fiscal - Pagina 31
Audit Fiscal - Pagina 32
Audit Fiscal - Pagina 33
Audit Fiscal - Pagina 34
Audit Fiscal - Pagina 35
Audit Fiscal - Pagina 36
Audit Fiscal - Pagina 37
Audit Fiscal - Pagina 38
Audit Fiscal - Pagina 39
Audit Fiscal - Pagina 40
Audit Fiscal - Pagina 41
Audit Fiscal - Pagina 42
Audit Fiscal - Pagina 43
Audit Fiscal - Pagina 44
Audit Fiscal - Pagina 45
Audit Fiscal - Pagina 46
Audit Fiscal - Pagina 47
Audit Fiscal - Pagina 48
Audit Fiscal - Pagina 49
Audit Fiscal - Pagina 50
Audit Fiscal - Pagina 51
Audit Fiscal - Pagina 52
Audit Fiscal - Pagina 53
Audit Fiscal - Pagina 54
Audit Fiscal - Pagina 55
Audit Fiscal - Pagina 56
Audit Fiscal - Pagina 57
Audit Fiscal - Pagina 58
Audit Fiscal - Pagina 59
Audit Fiscal - Pagina 60
Audit Fiscal - Pagina 61
Audit Fiscal - Pagina 62
Audit Fiscal - Pagina 63
Audit Fiscal - Pagina 64
Audit Fiscal - Pagina 65
Audit Fiscal - Pagina 66
Audit Fiscal - Pagina 67
Audit Fiscal - Pagina 68
Audit Fiscal - Pagina 69
Audit Fiscal - Pagina 70
Audit Fiscal - Pagina 71
Audit Fiscal - Pagina 72
Audit Fiscal - Pagina 73
Audit Fiscal - Pagina 74
Audit Fiscal - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Audit Fiscal
  • audit fiscal.doc
  • curs_1.doc
  • curs_2.doc
  • curs_3.doc
  • curs_5.doc
  • curs_n4.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Audit

Tehnicile de audit intern se aplică în funcţie de subiectul auditării şi pot fi utilizate individual sau în combinaţie, atunci când auditorii...

Standarde și Servicii Conexe

INTRODUCERE - Prefata la Standardele Internationale pentru Controlul de Calitate, Auditul, Revizuirea, alte Servicii de Asigurare si Servicii...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Contabilitate Proceduri

PROCEDURA ÎNREGISTRĂRILOR ÎN CONTABILITATE 1. ANALIZA SI FUNCłIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI 1.1. CARACTERIZAREA CONTURILOR PRIVIND FORMAREA...

Întreprinderea simulată - suport de curs

FISA POSTULUI - SECRETARIAT – ASISTENT MANAGER (AM) Functii operative: Functia de secretara presupune omniprezenta ei la diferite activitati...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

International accounting standards

Aspecte generale - Un activ, respectiv o datorie, se recunoaşte numai atunci când: este posibil ca acesta sa aducă întreprinderii beneficii...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Realizarea Controlului Fiscal și Cea a Auditului Fiscal

Introducere În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Impozitul Imobiliar

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Auditul Fiscal al Impozitelor și Taxelor Salariale

1. NECESITATEA AUDITULUI FISCAL-COMPONENTĂ A AUDITULUI FINANCIAR 1.1.Auditul fiscal Auditul fiscal este necesar pentru: - evaluarea...

Ai nevoie de altceva?