Auditul situațiilor financiare

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24024
Mărime: 523.59KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Liana Elefterie

Extras din curs

1.1. Evaluarea sistemului contabil si de control intern

Prima responsabilitate a managementului unei entitati patrimoniale este asigurarea indeplinirii

cu succes a obiectivelor stabilite prin strategie. Pentru indeplinirea acestor obiective ale afacerii, se

stabilesc sisteme ce cumuleaza activitatile aferente, proiectate sa opereze impreuna. Obiectivele se

fixeaza la nivelul acestor sisteme astfel incat sa se alinieze la obiectivele activitatii entitatii

patrimoniale respective.

Pentru realizarea obiectivelor, managementul trebuie sa evalueze posibilele amenintari asupra

tuturor domeniilor de activitate ale entitatii, identificandu-se riscurile si implementandu-se masuri care

sa le diminueze.

Sistemul de control intern global este de natura conceptuala si reprezinta colectia integrata a

tuturor sistemelor de control utilizate de entitate pentru atingerea obiectivelor sale intr-o

maniera eficienta asigurand:

- siguranta si integritatea informatiilor;

- aderarea la politici, planuri, proceduri, legi si regulamente;

- pastrarea in siguranta a activelor;

- utilizarea economica si eficienta a resurselor;

- realizarea obiectivelor si scopurilor stabilite.

Un mediu de control adecvat este unul in care exista controale interne adecvate, la costuri

rezonabile si unde exista un indiciu clar de angajament la un control intern bun, la nivelul consiliului de

administratie si a nivelului superior de conducere executiva.

La sfarsitul etapei de identificare a parametrilor sistemului, auditorul trebuie sa fie capabil sa

defineasca, sa documenteze si sa convina cu conducerea entitatatii auditate asupra:

- zonelor de congruenta ale sistemului;

- relatia sa cu alte sisteme si auditari;

- obiectivele auditului;

- gradul de acoperire.

Etapa urmatoare este de a determina teoretic, ce controale trebuie sa existe pentru atingerea

obiectivelor dorite. Exista o gama variata de controale care pot fi clasificate astfel:

- preventiv-care cauta sa previna aparitia unor ineficiente, erori sau nereguli. Exemple ale

acestui tip de control sunt: detasarea sarcinilor si autorizarea controalelor.

- detectiv-care opereaza post eveniment si incearca sa detecteze si sa corecteze ineficiente,

erori sau nereguli. Exemple de acest tip de control sunt reconcilierile conturilor bancare,

verificarea intarilor si iesirilor

- directiv-care incearca sa cauzeze sau sa incurajeze aparitia unui eveniment dorit.

Exemple ale acestuia include politici clare scrise, proceduri de lucru si instruirea personalului.

Avand o opinie formata despre sistem, auditorul trebuie sa formuleze o strategie de testare. Nu exista

reguli stricte cu privire la numarul testarilor necesare. Prin aplicarea rationamentului profesional,

auditorul trebuie sa determine ariile de testare, scopul testarii si modul de derulare al testelor. Din

dorinta de a furniza un serviciu eficient si economic, de regula auditorul testeaza doar controalele

semnificative. Aceasta directie de reducere a testarii, nu trebuie sa compromita eficienta serviciului.

1.2. Testarea conturilor si dosarele de audit

Testele de audit se clasifica in trei tipuri majore: de urmarire, de revizuire analitica si de conformitate.

a) Testul de urmarire urmareste o anumita tranzactie intr-un anumit sistem contabil. Scopul

acestui tip de test este acela de a confirma auditorului intelegerea sistemului si trebuie derulat in timpul

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Financiar Contabil ConstanŃa

Program masterat: Contabiltate, Expertiză si Audit – 3 Semestre

Disciplina: Audit financiar si servicii conexe de audit – 2

Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

 Pag. 2 din 86

etapei de planificare. Exemplu de acest tip de test poate fi urmarirea unui contract cu un client,

ajungand la livrarea bunului, emiterea si inregistrarea in contabilitate a facturii si incheind cu primirea

si contabilizarea banilor.

b) Revizuirea analitica se aplica soldurilor conturilor, scopul sau fiind acela de a inlesni

auditorului intelegerea miscarii si a evolutiei conturilor in consonanta cu tranzactiile entitatii, permitand

efectuarea de analize a evolutiei lunare sau anuale. Acest tip de test trebuie desfasurat in fazele de

planificare si de elaborare a opiniei. In faza de testare, un test de revizuire analitica util il poate

constitui compararea marimii si evolutiei conturilor de debitori din anul curent fata de anul precedent.

Orice diferente neobisnuite sau anomalii se vor investiga.

c) Testarea de conformitate consta in determinarea daca sistemul contabil si de control a

operat pe perioada aflata in analiza. In acest scop se va testa un esantion de elemente. Auditorul va

trebui sa revizuiasca reconcilierile conturilor bancare de la sfarsit de luna, pentru a se asigura ca au fost

semnate dupa analizare de catre o persoana autorizata si sunt conforme cu realitatea. Tot referitor la

conturile bancare, auditorul cere pentru toate soldurile finale, confirmari de la organele bancare, pentru

efectuarea unui control incrucisat.

In urma procedurile de lucru folosite, auditorul obtine un probatoriu bine documentat, pe care

trebuie sa-l alature celorlalte constatari obtinute din testele de control, de natura sa fundamenteze

situatiile financiare de inchidere a exercitiului. Ansamblul probelor obtinute in procesul de audit are ca

scop satisfacerea urmatoarelor obiective:

- existenta-confirmarea potrivit careia un element de activ sau de pasiv se afla inregistrat

in evidentele patrimoniale de la o anumita data;

- drepturi si obligatii-constatarea potrivit careia patrimoniul reflectat in contabilitate este

real;

- exhaustivitatea-ansamblul tuturor activelor si pasivelor, precum si toate tranzactiile si

evenimentele aferente exercitiului, au fost declarate, inregistrate si reflectate in situatiile

financiare;

- valoarea-un activ sau o obligatie sunt inregistrate la o valoare contabila

corespunzatoare;

- evaluarea-o tranzactie sau un eveniment sunt inregistrate la valoarea corespunzatoare,

iar veniturile si cheltuielile sunt alocate corect perioadei la care se refera;

- prezentarea informatiilor-elementele patrimoniale, veniturile si cheltuielile, fluxurile de

trezorerie, si notele explicative, sunt prezentate, clasificate si descrise in conformitate

cu standardele de contabilitate.

Conținut arhivă zip

  • Auditul Situatiilor Financiare.pdf

Alții au mai descărcat și

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Misiune de audit intern la Scoala cu Cls I-VIII Nr 10 Suceava

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Şcoala cu cl. I-VIII nr. 10 Suceava este situat în zona centrală a cartierului Cuza Vodă, pe str. Baladei nr. 4A şi a fost...

Auditul situațiilor financiare

ELABORAREA BALANŢEI CONTURILOR ÎNAINTE DE INVENTARIERE ŞI INVENTARIEREA GENERALĂ A PATRIMONIULUI Înainte de inventariere, pentru a centraliza şi...

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA 2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Considerații privind auditarea situațiilor financiare ale SC North Star SRL

INTRODUCERE Într-un mediu de afaceri dinamic aflat într-o stare de continuă căutare, entităţile patrimoniale se confruntă cu probleme deosebite,...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Ai nevoie de altceva?