Bazele Contabilității

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 206 în total
Cuvinte : 75042
Mărime: 1.55MB (arhivat)
Publicat de: Bucur Covaci
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florentina Moisescu
Partea I si a II-a

Extras din curs

Lucrarea de faţă se adresează studenţilor de la forma de învăţământ la

distanţă şi cu frecvenţă redusă care urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe

Economice din Galaţi. Notiţele de curs au menirea de a prezenta succint şi

schematic informaţiile cu privire la elementele teoretice fundamentale ale

obiectului şi metodei sale de cercetare, principiile, procedeele şi instrumentele

specifice utilizate pentru reflectarea stării, mişcării şi transformării elementelor

patrimoniale, precum şi a rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate.

Lucrarea de faţă constituie un punct de pornire în studiul contabilităţii şi

parcurgerea ei, fără a consolida suplimentar cunoştinţele oferă doar un bagaj de

cunoştinţe minimal necesar promovării examenului de Bazele contabilităţii.

Pentru a fundamenta şi dezvolta ideile din Note de curs este necesară

parcurgerea bibliografiei obligatorii şi a celei selective prezentate la capitolul

bibliografie şi la care se face trimitere pe parcursul lucrării.

Contabilitatea studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor

evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi asupra performanţei

unei entităţi contabile, în scopul informării utilizatorilor interni şi externi. Prin

limbajul său, prin sistemul propriu de concepte şi proceduri, contabilitatea este

singura disciplină care poate furniza informaţii financiare despre o entitate. Aceste

informaţii formează baza pentru evaluarea organizaţiei de către un ansamblu de

utilizatori din interiorul şi exteriorul organizaţiei.

Tipuri de informaţie contabilă

Informaţia contabilă dintr-o întreprindere se poate clasifica în două mari

categorii: informaţie contabilă financiară şi informaţie contabilă de gestiune.

Informaţia contabilă financiară este destinată utilizatorilor externi şi este

desemnată prin situaţiile financiare de sinteză compuse din: bilanţul contabil,

contul de rezultate, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de

numerar, politicile contabile şi notele explicative.

Informaţia contabilă de gestiune este destinată utilizatorilor interni,

respectiv conducerii întreprinderii.

Utilizatorii informaţiei contabile1

Principalii utilizatori ai informaţiei contabile produse într-o entitate sunt:

- Investitorii actuali şi potenţiali sunt interesaţi de câştigurile care pot fi obţinute

din investiţia într-o anumită întreprindere, împreună cu riscurile aferente;

- Conducerea întreprinderii Managerii folosesc informaţiile contabile la

întocmirea sistemului de bugete, dar mai ales în faza de control a realizării

planurilor şi programelor;

- Salariaţii doresc informaţii privind stabilitatea locurilor de muncă, dar şi despre

gradul în care li se repartizează o fracţiune corectă din valoarea adăugată de

întreprindere;

- Creditorii financiari sunt băncile şi alte instituţii similare interesate de

lichiditatea şi solvabilitatea pe termen lung a întreprinderii, de capacitatea ei de

a rambursa la termen creditele contractate, împreună cu dobânzile aferente;

- Creditorii comerciali sunt furnizorii de bunuri şi servicii, a căror preocupare

este lichiditatea pe termen scurt a întreprinderii;

- Clienţii au în vedere continuitatea relaţiilor comerciale cu întreprinderea, în

special în situaţiile în care aceasta se află în situaţie de monopol sau oligopol pe

piaţa respectivă;

- Nevoile informaţionale ale guvernului se individualizează la nivelul instituţiilor

sale;

- Publicul se aşteaptă ca întreprinderile să furnizeze informaţii despre impactul

activităţii asupra comunităţilor locale, asupra mediului natural, iar organizaţiile

pentru protecţia consumatorilor sunt interesate de reflectarea în preţuri a

calităţii produselor şi serviciilor.

Reglementarea contabilităţii în România

În temeiul prevederilor art.3 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr.

208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările

ulterioare, în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991,

republicată, ministrul finanţelor publice emite ordinul 1752 prin care se aprobă

reglementările contabile conforme cu directivele europene, care cuprind

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice

Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a

Comunităţilor Economice Europene.

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor

Economice Europene se aplică de persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1)

din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin

persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile

permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau

domiciliul

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91
Bazele Contabilității - Pagina 92
Bazele Contabilității - Pagina 93
Bazele Contabilității - Pagina 94
Bazele Contabilității - Pagina 95
Bazele Contabilității - Pagina 96
Bazele Contabilității - Pagina 97
Bazele Contabilității - Pagina 98
Bazele Contabilității - Pagina 99
Bazele Contabilității - Pagina 100
Bazele Contabilității - Pagina 101
Bazele Contabilității - Pagina 102
Bazele Contabilității - Pagina 103
Bazele Contabilității - Pagina 104
Bazele Contabilității - Pagina 105
Bazele Contabilității - Pagina 106
Bazele Contabilității - Pagina 107
Bazele Contabilității - Pagina 108
Bazele Contabilității - Pagina 109
Bazele Contabilității - Pagina 110
Bazele Contabilității - Pagina 111
Bazele Contabilității - Pagina 112
Bazele Contabilității - Pagina 113
Bazele Contabilității - Pagina 114
Bazele Contabilității - Pagina 115
Bazele Contabilității - Pagina 116
Bazele Contabilității - Pagina 117
Bazele Contabilității - Pagina 118
Bazele Contabilității - Pagina 119
Bazele Contabilității - Pagina 120
Bazele Contabilității - Pagina 121
Bazele Contabilității - Pagina 122
Bazele Contabilității - Pagina 123
Bazele Contabilității - Pagina 124
Bazele Contabilității - Pagina 125
Bazele Contabilității - Pagina 126
Bazele Contabilității - Pagina 127
Bazele Contabilității - Pagina 128
Bazele Contabilității - Pagina 129
Bazele Contabilității - Pagina 130
Bazele Contabilității - Pagina 131
Bazele Contabilității - Pagina 132
Bazele Contabilității - Pagina 133
Bazele Contabilității - Pagina 134
Bazele Contabilității - Pagina 135
Bazele Contabilității - Pagina 136
Bazele Contabilității - Pagina 137
Bazele Contabilității - Pagina 138
Bazele Contabilității - Pagina 139
Bazele Contabilității - Pagina 140
Bazele Contabilității - Pagina 141
Bazele Contabilității - Pagina 142
Bazele Contabilității - Pagina 143
Bazele Contabilității - Pagina 144
Bazele Contabilității - Pagina 145
Bazele Contabilității - Pagina 146
Bazele Contabilității - Pagina 147
Bazele Contabilității - Pagina 148
Bazele Contabilității - Pagina 149
Bazele Contabilității - Pagina 150
Bazele Contabilității - Pagina 151
Bazele Contabilității - Pagina 152
Bazele Contabilității - Pagina 153
Bazele Contabilității - Pagina 154
Bazele Contabilității - Pagina 155
Bazele Contabilității - Pagina 156
Bazele Contabilității - Pagina 157
Bazele Contabilității - Pagina 158
Bazele Contabilității - Pagina 159
Bazele Contabilității - Pagina 160
Bazele Contabilității - Pagina 161
Bazele Contabilității - Pagina 162
Bazele Contabilității - Pagina 163
Bazele Contabilității - Pagina 164
Bazele Contabilității - Pagina 165
Bazele Contabilității - Pagina 166
Bazele Contabilității - Pagina 167
Bazele Contabilității - Pagina 168
Bazele Contabilității - Pagina 169
Bazele Contabilității - Pagina 170
Bazele Contabilității - Pagina 171
Bazele Contabilității - Pagina 172
Bazele Contabilității - Pagina 173
Bazele Contabilității - Pagina 174
Bazele Contabilității - Pagina 175
Bazele Contabilității - Pagina 176
Bazele Contabilității - Pagina 177
Bazele Contabilității - Pagina 178
Bazele Contabilității - Pagina 179
Bazele Contabilității - Pagina 180
Bazele Contabilității - Pagina 181
Bazele Contabilității - Pagina 182
Bazele Contabilității - Pagina 183
Bazele Contabilității - Pagina 184
Bazele Contabilității - Pagina 185
Bazele Contabilității - Pagina 186
Bazele Contabilității - Pagina 187
Bazele Contabilității - Pagina 188
Bazele Contabilității - Pagina 189
Bazele Contabilității - Pagina 190
Bazele Contabilității - Pagina 191
Bazele Contabilității - Pagina 192
Bazele Contabilității - Pagina 193
Bazele Contabilității - Pagina 194
Bazele Contabilității - Pagina 195
Bazele Contabilității - Pagina 196
Bazele Contabilității - Pagina 197
Bazele Contabilității - Pagina 198
Bazele Contabilității - Pagina 199
Bazele Contabilității - Pagina 200
Bazele Contabilității - Pagina 201
Bazele Contabilității - Pagina 202
Bazele Contabilității - Pagina 203
Bazele Contabilității - Pagina 204
Bazele Contabilității - Pagina 205
Bazele Contabilității - Pagina 206

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii
    • Bazele contabilitatii2.pdf
    • bazele_contabilitatii1.pdf

Alții au mai descărcat și

Probleme contabilitate financiară

Societatea A prezintă la 31.12.N următoarele informaţii, preluate din balanţa de verificare finală (u.m.): 1. Cheltuieli de constituire 5.000 2....

Evaluarea Patrimoniului

9.1. Evaluarea – noţiune Scopul evaluarii: - obţinerea unei imagini fidele asupra elementelor patrimoniale ; - obţinerea unei imagini fidele...

Contabilitate primară

1/17 La 01.01.N se constituie o societate comercială pe acțiuni cu un capital de 25.000 lei din aport în numerar. Prin actul constitutiv se...

Elementele bilanțului

ELEMENTELE BILANTULUI Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu si datoriile, primul regasindu-se în activul bilantului, iar ultimele...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Subiecte examen contabilitate primară

1. Denumiti factura fiscala Definitie pentru factura Factura este un document cu regim special contabil emis de o companie (furnizorul), catre o...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?