Contabilitate

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3993
Mărime: 19.08KB (arhivat)
Publicat de: Alex Palade
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa C.
Cursul a fost prezentat la orele de curs de contabilitate, pt anul 1.

Extras din curs

Conform IAS 1 prezentarea situatiilor financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati contabile

Obiectivul situatiilor financiare este de a oferii informatii despre pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie(intrarile si iesirile de numerar) ale unei entitati utile pt o gama larga de utilizatori in luarea deciziilor economice.

Utilizatorii externi ai informatiilor din situatiile informationale sunt:

- investitorii (actionarii)

- creditori

- furnizori

- clientii

- salariatii

- opinia publica si statul (organele fiscale, contabilitatea la nivel macroeconomic)

Pt atingerea acestui obiectiv situatiile financiare ofera informati:

a) active

b) datorii

c) capitalul propriu

d) venituri si cheltuieli inclusiv castiguri si pierderi

e) contributiile la si distribuirile catre propietari in calitatea lor de propietari

f) plusurile de trezorerie

Un set complet de situatii financiare include:

- o situatie a pozitiei financiare la sfarsitul perioadei- bilantul

- o situatie a rezultatului global pe perioade- contul de rezultate/ contul de profit si pierdere

- o situatie a modificarilor din capitalurile proprii pe perioade -

- o situatie a fluxurilor de trezorerie pe perioade

- note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note semnificative

- o situatie a pozitiei financiare de la inceputul unei perioade comparative atunci cand entitatea aplica retroactiv o politica contabila sau face o retratare retroactiva a elementelor din situatiile sale financiare sau atunci cand reclasifica elemenetele din situatiile sale financiare

Contabilitatea implica prezentarea fidela a imaginii entitatii contabile, prezentare ce prevede reprezentarea exacta a efectelor tranzactiilor a altor evenimente si conditii in conformitate cu definitiile si criteriile de recunoastere pt active si datorii, venituri si cheltuieli

Raportarea financiara se realizeaza de regula annual, se mai foloseste termenul de exercitiu financiar care desemneaza in general anul financiar.

Entitatea contabila poate prezenta situatii financiare si pt o perioada mai lunga sau mai scurta de un an. In acest caz i-a trebuie sa prezinte motivul folosirii unei perioade mai lungi sau mai scurte si faptul ca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt pe deplin comparabile.

Entitatile contabile trebuie sa prezinte informatii comparative periodei precedente pt toate sumele din situatiile financiare ale perioadei curente.

Evidenta contabila se tine respectand anumite principii contabile rezultate din rationamentul si experiente profesionistilor contabili

Continuitatea activitatii - la intocmirea situatiilor financiare conducerea trebuie sa evalueze capacitatea entitatii de a-si continua activitatea.Deci aceasta va intocmii situatii financiare pe baza continuitatii activitatii cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea fie nu are o alta alternativa realista decat s aprocededze astfel.

Daca exista incertitudini realiste asupra capacitatii de a-si continua activitatea acestea trebuie prezentate.

Contabilitatea de angajamente – intocmirea situatiilor financiare se face utilizand contabilitatea de angajamente(mai putin situatia fluxurilor de trezorerie), acest fapt implica inregistrarea tranzactiilor si evenimentelor a veniturilor si cheltuielilor in momentul realizarii acestora si nu in momentul incasarilor si platilor respectiv al intrarilor si iesirilor de numerar(lichiditati)

Exemplu: pe data de 1. 02 se cumpara marfuri in valoare de 10.000 pe data de 20.02 se platesc furnizorii pt marfurile cumparate; pe 25.02 se vand marfurile de mai sus la pret de vanzare 25.000; pe 20.03 se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute de la clienti. Care sunt veniturile lunii februarie si cheltuielile aceleiasi luni legate de tranzactia respectiva dar cele ale lunii martie.

Atat cheltuielile cat si veniturile sunt inregistrate in luna februarie iar in luna martie nu avem nici cheltuieli nici venituri care sa corespunda acestei tranzactii

Pragul de semnificatie si agregarea- o entitate va prezenta distinct fiecare clasa semnificativa de elemente similare. Ea trebuia sa prezinte distinct elementele care au naturi sau functii diferite in care acestea si sunt nesemnificative.

Daca un element rand nu este in mod individual semnificativ atunci el este agregat cu alte elemente fie in situatiile financiare fie in notele explicative.

Compensarea o entitate nu trenbuie sa compenseze activele si datoriile sau veniturile si cheltuielile

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Activității de Producție și Comercializare

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONSIDERATII GENERALE: Produtia si comercializarea constituie premisa si totodata finalitatea...

Auditarea financiară privind stocurile

AUDITAREA FINANCIARA PRIVIND „STOCURILE” Etapa 1.Cadrul legislativ privind STOCURILE Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii,...

Contul de profit și pierdere - IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Contabilitatea Profitului

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?