Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 24058
Mărime: 282.79KB (arhivat)
Publicat de: Varvara Pricop
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sarbu Marian

Extras din curs

În România după anul 1990 şi mai ales după 1 ianuarie 1994 când a fost publicat Regulamentul de aplicare al Legii contabilităţii nr.82/1991, aprobat prin H.G. nr.704/14 decembrie 1993 se constată o stagnare atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic în ceea ce priveşte problematica costurilor şi contabilităţii de gestiune. Cauzele acestei stagnări sunt, în principal două :

1. fenomenul tranziţiei la economia de piaţă, ale cărei inerente necunoscute şi-au pus amprenta şi asupra domeniului costurilor ;

2. introducerea noului sistem de contabilitate al agenţilor economici, însoţit de un alt cortegiu de necunoscute, care accentuează încetinirea progresului privitor la sistemul informaţional al costurilor.

Prima cauză a dus în primul rând la negarea planificării centralizate specifice perioadei anterevoluţionare, planificare utilizată ca instrument unic de dirijare şi control centralizat ce se manifesta în economia comunistă, inclusiv a planificării costurilor, plan care se întocmea de sus în jos. Aceste negări, precum şi insuficienta cunoaştere a mecanismelor economiei de piaţă au dus implicit la negarea totală a oricărei planificări economice. Ori se ştie că în economia de piaţă, orice activitate porneşte de jos în sus, adică de la necesităţile concrete care stau la baza planificării şi organizării producţiei şi muncii în orice întreprindere, indiferent de domeniul de activitate, inclusiv planificarea costurilor.

În aceste condiţii, în lipsa unei planificări a costurilor în activitatea agenţilor economici au apărut diverse probleme mai ales legate de :

- nu mai exista o verigă importantă din circuitul informaţional al unităţii, costul, care trebuia să fie precedat de o analiză riguroasă şi complexă a activităţii desfăşurate, a resurselor reale de care dispunea unitatea ;

- lipsa antecalculaţiilor a însemnat lipsa etalonului de măsură şi control a activităţii întreprinderii, care a dus la grave probleme în activitatea întreprinderilor ;

- stabilirea preţurilor bunurilor şi tarifelor lucrărilor şi serviciilor, fără o fundamentare reală a cauzat mari pierderi în economie.

A doua cauză, introducerea noului sistem de contabilitate al agenţilor economici a dus şi ea la neglijarea calculaţiei costurilor. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 26 august 2002 , prin conţinutul său are în vedere întregul sistem contabil al agenţilor economici şi nu doar o componentă sau alta a acestuia. La momentul de început ca urmare a legislaţiei aprobate în scopul realizării reformei în domeniul contabilităţii s-a trecut la dubla organizare a contabilităţii: contabilitate de gestiune şi contabilitate financiară. Practicienii şi-au orientat eforturile mai ales în organizarea contabilităţii financiare, neglijând contabilitatea de gestiune.

Noul sistem contabil introdus la acea dată nu a realizat doar înlocuirea simbolului unui cont cu altul nou, ci a avut drept efect modificarea concepţiei metodologice care avea ca scop realizarea reformei în domeniul contabil pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor economiei de piaţă. Ca urmare practicienii şi-au concentrat eforturile pentru realizarea acestui deziderat, făcând eforturi importante de acomodare, percepere şi aplicare corectă. Volumul de informaţii a crescut şi raportările trebuie făcute la termene fixe, apare conectarea contabilităţii financiare la fiscalitate, ceea ce nu a mai permis şi realizarea contabilităţii de gestiune în condiţii de eficienţă.

Neglijarea s-a datorat şi unei carenţe legislative Astfel prevederile art.105 din Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii nr.82/1991 “modul de organizare a contabilităţii de gestiune este la latitudinea fiecărei unităţi patrimoniale, în funcţie de specificul activităţii şi de necesităţile proprii ale acesteia”, au dus la interpretări eronate din partea practicienilor cum că contabilitatea de gestiune nu este obligatorie, ci facultativă. Adevăratul sens al articolului era legat de aspectul organizatoric propriu-zis : existenţa compartimentului de calculaţie a costurilor şi subordonarea acestuia, modul de colectare şi prelucrare a informaţiilor legate de cheltuieli şi costuri, conturile sintetice şi analitice ce puteau fi utilizate. Confuzia s-a datorat în egală măsură şi prevederii din legea contabilităţii nr.82/1991 în legătură cu planul de conturi, neadmiţându-se derogări. Astfel clasa 9 destinată contabilităţii de gestiune prezenta un asterisc (*) cu explicaţia « conturile din această clasă nu sunt obligatorii ».

Legea contabilităţii republicată în august 2002 înlătură aceste ambiguităţi în domeniul practicii contabilităţii de gestiune şi reglementează obligativitatea acesteia : « societăţile comerciale, societăţile / companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare - dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane cu scop lucrativ au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii ». Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, adaptate la specificul activităţii revine administratorului sau altei persoane juridice care are obligaţia gestionării unităţii respective.

Apare şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1826/22.12.2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. Noul ordin reglementează următoarele aspecte ale contabilităţii de gestiune :

1. prevederi generale privind contabilitatea de gestiune - prin care se delimitează sfera de aplicare a contabilităţii de gestiune şi obiectivele acesteia, dar şi o serie de aspecte privind modul de valorificare a informaţiilor furnizate de contabilitatea de gestiune. Astfel « contabilitatea de gestiune va asigura, în principal, înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare a bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs etc. din toate unităţile de producţie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte domenii de activitate ».

Preview document

Contabilitate - Pagina 1
Contabilitate - Pagina 2
Contabilitate - Pagina 3
Contabilitate - Pagina 4
Contabilitate - Pagina 5
Contabilitate - Pagina 6
Contabilitate - Pagina 7
Contabilitate - Pagina 8
Contabilitate - Pagina 9
Contabilitate - Pagina 10
Contabilitate - Pagina 11
Contabilitate - Pagina 12
Contabilitate - Pagina 13
Contabilitate - Pagina 14
Contabilitate - Pagina 15
Contabilitate - Pagina 16
Contabilitate - Pagina 17
Contabilitate - Pagina 18
Contabilitate - Pagina 19
Contabilitate - Pagina 20
Contabilitate - Pagina 21
Contabilitate - Pagina 22
Contabilitate - Pagina 23
Contabilitate - Pagina 24
Contabilitate - Pagina 25
Contabilitate - Pagina 26
Contabilitate - Pagina 27
Contabilitate - Pagina 28
Contabilitate - Pagina 29
Contabilitate - Pagina 30
Contabilitate - Pagina 31
Contabilitate - Pagina 32
Contabilitate - Pagina 33
Contabilitate - Pagina 34
Contabilitate - Pagina 35
Contabilitate - Pagina 36
Contabilitate - Pagina 37
Contabilitate - Pagina 38
Contabilitate - Pagina 39
Contabilitate - Pagina 40
Contabilitate - Pagina 41
Contabilitate - Pagina 42
Contabilitate - Pagina 43
Contabilitate - Pagina 44
Contabilitate - Pagina 45
Contabilitate - Pagina 46
Contabilitate - Pagina 47
Contabilitate - Pagina 48
Contabilitate - Pagina 49
Contabilitate - Pagina 50
Contabilitate - Pagina 51
Contabilitate - Pagina 52
Contabilitate - Pagina 53
Contabilitate - Pagina 54
Contabilitate - Pagina 55
Contabilitate - Pagina 56
Contabilitate - Pagina 57
Contabilitate - Pagina 58
Contabilitate - Pagina 59
Contabilitate - Pagina 60
Contabilitate - Pagina 61
Contabilitate - Pagina 62
Contabilitate - Pagina 63
Contabilitate - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Contabilitate

Scurt istoric al contabilitatii In Evul Mediu dezvoltarea comertului in orasele-state italiene a dus la aparitia unui sistem complex de evidenta :...

Contabilitate de gestiune aprofundată

Capitolul 1 1)Natura si obiectivele ctb de gest Diversitatea definitiilor si recunoasterilor ,caracterizeaza la timpul prezent ctb de gestiune ;...

Contabilitate de Gestiune

OBIECTUL, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Obiectul contabilităţii de gestiune Costul este expresia unui raport între forma bănească...

Suport Contabilitate

METODA CONTABILITATII. PRINCIPIILE DE BAZA ALE CONTABILITATII: 1. Principiul prudentei - nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si...

Calculația Costurilor

1.1. Definirea calculatiei costurilor Calculatia costurilor, desi din punct de vedere evolutiv, a aparut înaintea teoriei costurilor si a teoriei...

Contabilitatea de Gestiune

I. Introducere Potrivit prevederilor Legii Contabilitaţii nr. 82 din 24.12.1991, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 454...

Contabilitate de Gestiune

M1.U1.1. Introducere 1 M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 2 M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea...

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

INTRODUCERE Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele...

Ai nevoie de altceva?