Contabilitate de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5544
Mărime: 36.63KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Mina Marian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coroiu Sergiu

Extras din curs

Definiţie: Contabilitatea e un „limbaj”, un sistem codificat de transmitere, de informaţii, pentru a fi decodificat şi altfel spus e un „limbaj” de descriere a unor evenimente cu pronunţat caracter economic (procese şi fenomene economice) cuantificate în unităţi monetare.

Concluzii: fiecare entitate economică (organizaţie) are nevoie de contabilitate pentru a se administra.

A administra înseamnă a aloca resurse pentru a atinge un anumit scop şi obiectiv, pentru a administra gestionarii (persoanele care decid alocarea resurselor) au nevoie de informaţii asupra modului de consum şi a consecinţelor posibile în urma alocării de resurse.

Altfel spus, contabilitatea e o sursă privilegată de informaţii al resurselor, al alocării acestora (decizii manageriale) şi a rezultatelor care se obţin, ţinând cont că rezultatele pot avea o valoare măsurabilă în termeni monetari.

De reţinut: în practică există 2 tipuri de gestionari care cer informaţii contabile: administratorii care alocă resurse şi răspund pentru aceasta în faţa partenerilor din exteriorul ţării, practic ele gestionează acele fluxuri externe de informaţii pentru a efectua analize comparative în timp (revoluţia patrimoniului) şi în spaţiu compară efectul activităţii cu efectul activităţii altor întreprinderi, acest tip de gestionar să răspundă la întrebarea „ce trebuie să fac?”, al doilea tip e cel care controlează modul de alocare şi utilizare a resurselor, vizând fluxuri de informaţii interne şi răspund la întrebarea „cum s-a cheltuit, s-a consumat, s-a întâmplat?”.

Nevoile de informare pentru cele 2 categorii de gestionari presupun un cadru de normalizare şi reglementare adecvat prin care terminologia şi regulile contabile să fie comune, iar pe de altă parte întreprinderile să dispună de o marjă de libertate suficient de mare pentru a-şi organiza în maniera convenabilă gestiunea internă a patrimoniuilui şi pentru a-şi asigura confidenţialitatea unui segment informaţional contabil în faţa mediului cocurenţial.

Separarea celor 2 categorii de informaţii contabile generează cele 2 laturi ale contabilităţii: cea financiară şi cea de gestiune.

Contabilitatea de gestiune serveşte gestionarilor (din interiorul întreprinderii) care au misiunea de a decide transformarea resurselor care au fost încredinţate pentru administrare şi de a realiza surplusul care asigură creşterea economică (câştigul).

Concluzie: contabilitatea de gestiune oferă informaţii care privesc gestiunea internă a întreprinderii, criteriile după care acestea îşi calculează costurile şi asigură măsurarea performanţelor interne la nivelul de activitate, funcţie şi produs.

Important: contabilitatea de gestiune nu răspunde intereselor şi exigenţelor exterioare, adică nu e normalizată şi reglementată.

Analiza deciziilor de alocare a resurselor în interiorul întreprinderii permite răspunsurile la următoarele întrebări:

- „când?” – înţelegând faptul că ea e îndreptată spre viitor, căutând informaţiile ce pot să afecteze viitorul întreprinderii fiind un instrument util de programare şi bugetare în alocarea resurselor şi pentru compararea previziunilor cu realizările;

- „cui?” – pentru ca procesul de alocare să fie bine administrat întreprinderea în centre de responsabilitate. Acestea sunt coordonate între ele astfel încât să avem de-a face cu o activitate optimă (centre de responsabilitate – magazinele cu materii prime);

- „de ce, pentru ce?” – fiecare centru de responsabilitate are rolul de a furniza o prestaţie şi de a pune la dispoziţia clienţilor produse şi servicii.

Concluzii: contabilitatea de gestiune descompune informaţia pe destinaţia finală a consumului de resursă (produse, servicii).

Concluzii: contabilitatea de gestiune reprezintă un instrument în conducerea întreprinderii urmărind 2 scopuri principale: cunoaşterea costurilor şi influenţarea nivelului costurilor. Pentru realizarea celor 2 obiective în practică trebuie ca informaţia contabilă să fie integrată în sistemul de management, unde ea poate folosi la orientarea comportamentului persoanelor responsabile de alocarea resurselor, de unde şi denumirea de „managenemt accounting”, adică contabilitate managerială.

11.03.2008

Domeniul de definire şi obiectul contabilităţii de gestiune

Contabilitatea de gestiune cuprinde ansamblul elementelor de identificare, măsurare, stocare, analiză, prelucrare, interpretare şi comunicare a informaţiilor utilizate de management pentru a reviziona, a planifica, a controla, a evalua în interiorul unui organism respectiv şi pentru a garanta utilizarea corespunzătoare şi responsabilă a resurselor.

Concret: contabilitatea de gestiune are rolul de a furniza elementele destinate a facilita luarea deciziilor şi ale cărei obiective esenţiale sunt:

- cunoaşterea costurilor diferitelor funcţii asumate de întreprindere;

- determinarea barelor de evaluare a unor elemente patrimoniale;

- explicarea rezultatelor calculând costurile produselor (a bunurilor, serviciilor) pentru a le compara cu preţul lor de vânzare;

- stabilirea previziunilor de cheltuieli şi venituri (costurile previzionate şi bugetele aferente;

- constatarea realizărilor şi explicarea abaterilor ce rezultă (controlul costurilor şi a utilizării bugetelor).

Obiectivele mai sus prezentate se pot grupa în funcţie de finalitatea în care se regăsesc în contabilitate în 3 mari categorii:

- analiza performanţelor întreprinderii;

Atenţie: obiectivul prioritar al contabilităţii de gestiune reprezintă analiza formării rezultatului global pentru a putea determina contribuţia subactivităţilor la obţinerea rezultatelor.

Rezultatul global al activităţii prin descompunerea lui, prin efectuarea unui diagnostic permite luarea unei decizii corecte asigurând răspunsul la întrebările manageriale: care sunt activităţile la care ?, cine răspunde pentru consumul iraţional al resurselor?

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Business Intelligence

Modulul 1. BUSINESS INTELLIGENCE Introducere în Business Intelligence Introducere în Business Intelligence. Definiţii şi concepte: definirea BI,...

Tipuri de monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Auditul Sistemelor Informatice

CADRUL I NSTI TUTI ONAL AL AUDI TULUI I . AUDIT FINANCIAR – IFAC (International Federation of Accountants) - Federatia Internationala a...

Contabilitate financiară

NORMALIZAREA SI OBIECTIVELE CONTABILITATII FINANCIARE DEFINITIE SI CARACTERIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE Legea nr 82 a rentabilitatii/1991,...

Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Teoria Generală a Aditului

CAP. I CONCEPTUL DE AUDIT 1.1. Evoluţia istorică a auditului Cuvântul „audit” provine din limba latină, AUDIRE (lat.) = a asculta. Auditul are o...

Cercetare Științifică

INTRODUCERE Ştiinţa s-a constituit dintotdeauna un factor principal al progresului material şi spiritual. Definită ca sistem de cunoştinţe,...

Documentarea în Cercetarea Științifică

Pentru a utiliza cu randament ridicat serviciile documentare, orice beneficiar trebuie să dispună de anumite cunoştinţe specifice. După opinia...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Contabilitatea de gestiune SC AGROMEC CENEI

Introducere Un loc aparte în cadrul sistemului informațional al științelor economice îl ocupă contabilitatea, ea există pentru că este utilă prin...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?